You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut

Jarmo Saarikko, Alex Kourijoki, Mikko Lappalainen, Ulla Ikäheimo, Mirja Anttila, Okko Vainonen

 

 


Muutokset:

v1.01 2019.04-09:  Lisätty käsittelysääntö kenttä 648 1. indikaattorin arvolle 1.

v1.02 2019-04-17:  Lisätty käsittelysääntö kenttä 650 - kun termiä ei löydy sanastosta, mutta termi löytyy sulkutarkenteellisena muotona

v1.03 2019.05-02:  Muutettu luku 1.1 Konversion kohdistuminen. Näiden sääntöjen mukaan käsitellään kaikki muut kuin musiikki- ja elokuva-aineistot (kirjallisuus, äänikirjat, kartat, pelit, konsolipelit, jne jne)1 Käsiteltävä aineisto

1.1 Konversion kohdistuminen

 • Tämä konversiosääntö kohdistuu kaikkiin teksti- ja fiktioaineistoihin, karttoihin, jne. pois lukien elokuva- sekä musiikkiaineistot, joiden konversio kuvaillaan erillisessä sääntödokumentissa

 

Elokuva-aineistot
 • Leader/06 g - AV-aineisto
 • Kenttä 007/00 (v) videotallenne  
Musiikkiaineistot
 • Leader/06-kentän arvo:

  • c - Nuottijulkaisu

  • d - Nuottikäsikirjoitus

  • j - Musiikkiäänite

 

 

Kaunokirjallinen aineisto

 • Kaunokirjallinen aineisto vaatima käsittely:

  • leader/06 on a tai t JA leader/07 ei ole b, i eikä s → 

   • Kenttä 008/33 - Kirjallisuuslaji ei ole 0 eikä u (painetut ja e-kirjat)

  • leader/06 on i → 

   • Kenttä 008/30-31 - Kirjallisuuslaji on d, f tai p (äänikirjat)

 • Konsolipelien tunnistaminen 
  • Leader/06 on m JA kenttä 008/26 on g (eli peli) 
   • SLM sanastoon kuuluvat termit siirretään 650 $v-osakentästä 655:een
 • Lautapelien tunnistaminen
  • leader/06 on r JA 008/33 on
   • SLM sanastoon kuuluvat termit siirretään 650 $v-osakentästä 655:een

Käsitellään vain ysa ja allars

Paikallisaineistojen esikäsittely

 • Konversio tuottaa konvertomattomista termeistä virhelistaukset, joiden mukaan paikallisaineistoissa voi tehdä korjauksia

 • Ellei ysan termeissä tapahtuneita muutoksia ole aiemmin viety kantaan, niin mitään laajempia korjauksia ei kannattane tehdä ennen konversiota

1.2 Poimituista tietueista käsiteltävät kentät

 • Konvertoidaan vain seuraavat tietueiden kentät 385, 567, 648, 650, 651, 655

 • Konversiossa tuotetaan ja päivitetään seuraaavia kenttiä: 370, 385, 388, 567, 648, 650, 651, 653, 655

1.3 Muunnosprosessi 

 • Luetaan koko tietue

 • Tunnistetaan aineistotyyppi

 • Kerätään konvertoitavien kenttien ysa/allärs termejä vastaavien YSO-käsitteiden käytetyt termit ja  URI:t

 • Merkkijonojen vertailu ensin normalisoidulla muodolla
  • Jos löyty useita vastineita, haetaan ilman muunnoksia eli normalisoimatta
  • Jos termi ei löydy YSA:sta eikä Allärsistä eikä SLM:stä, termi kirjoitetaan kenttään 653## osakenttään $a. 
   • 653 kentän toisen indikaattorin arvo riipppuu termin alkuperäisestä osakentästä.
   • 0 $a tai $x
   • 4 $y
   • 5 $z
   • 6 $v
   • # muut osakentät
 • Mikäli vastaava yso-käsite on poistettu käytöstä ja sille ei ole merkitty korvaajaa TAI sille on useita korvaajia, tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 650#4$a, eli toinen indikaattori on “4” ja poistetaan $2 osakenttä
  • Tuotetaan virhelokiin lista näistä kentistä, jossa MelindaID ja YSA-termi sekä virhekoodi NOT_ANALYZED
 • Poistetaan tuplat - ei kahta identtistä kenttää
  • HUOM! Mikäli 653 kentässä on sama termi, jota ollaan siirtämässä 653:een niin, uusi kenttä korvaa vanhan, sillä siihen on toiseen indikaattoriin lisätty tieto termin tyypistä
 • Tuotetaan  yso- ja slm-termit MARC kenttiin suomeksi ja ruotsiksi
  • Melindassa talletetaan yso- ja slm-käsitteiden termit molemmilla kielillä
  • Paikalliskannassa voidaan valita tuotettavaksi yksi tai molemmat kielet. Ohjelmassa tämän voi valita parametrina 
 • Tulostetaan koko tietue
  • Kenttä, indikaattori, indikaattori, termi, sanastotunnus, uri

1.4 Sanastojen ja termien järjestys tietueessa

 • Kussakin kentässä sanastojen järjestys on 2. indikaattorin koodin mukainen numerojärjestys: 0, 2, 4, 7.

 • Kun indikaattori on sama, niin sanastot listataan sanastokoodin mukaan aakkosjärjestyksessä.

 • Poikkeuksena kun toinen indikaattori on 7,

  • Tulostetaan YSO kentät ensin. ja sitten muut sanastot aakkosjärjestyksessä.  

  • Kentässä 655 tulostetaan ensin  SLM-kentät vastaavalla tavalla kuin yso-kentät.

 • Kunkin sanaston kohdalla alkuperäiset kentät tuotetaan ensin samassa järjestyksessä kuin ne ovat alunperinkin

 • Konvertoidut uudet YSO- ja SLM-termit

  • tulostetaan siinä järjestyksessä kuin termejä käsitellään, jolloin samassa ketjussa olleet termit listataan lähekkäin.

  • Jos sama termi esiintyy useita kertoja, termi listataan siihen kohtaan, jossa se ensin esiintyi  

  • Alkuperäiset yso- ja slm-termit listataan ensin

  • Kukin yso:n ja slm:n kieli listataan erikseen. Ensin suomenkieliset termit, sitten ruotsinkieliset termit. 

   • Melindan konversiossa lisätään molemmat kielet. Muissa tietojärjestelmissä kielet valinnan mukaan.

 • 653 kentässä

  • tulostetaan ensin alkuperäiset termit alkuperäisessä järjestyksessä ja uudet termit niiden jälkeen 2. indikaattorin mukaisessa järjestyksessä ja aakkosjärjestyksessä, kun indikaattori on sama.

  • Mikäli uusissa termeissä on identtinen termi alkuperäisten kanssa eikä alkuperäisessä ole 2. Indikaattoria, uusi kenttä korvaa alkuperäisen vastaavan 653 kentän

 • Konversio on hukkaamaton, jos alkuperäiset ysa- ja allars-rivit halutaan säilyttää.  Tällöin alkuperäiset rivit kirjoitetaan mukaan tietueeseen. 

  • Tämä voi valita konversio-ohjelmassa parametrina

  • Melindan konversiossa konvertoidut kentät poistetaan

1.5 Ketjujen käsittely

 • Käsitellään kunkin MARC kentän kaikki osakentät yksitellen.

  • Huom! Osakenttäkoodit vaihtaneet järjestystä (esim. aika ja paikka) edellisessä konversiossa (Finmarc→ Marc21) ja joissakin tietueissa nämä voivat olla edelleen väärin päin

 • Ketjujen osalta kutakin osakenttää vastaava YSO-termi talletetaan omalle rivilleen.

  • Tarkistettava pitääkö osakentän koodi paikkansa… siis onko paikkakentässä paikan nimi vai jotakin muuta, jne. 

  • Ei lisätä uusia ketjuja 653:een, vaan jokainen sanastoihin kuulumaton termi viedään erikseen ja kenttään tulee alkuperäisen osakentän tyyppiä vastaava luku toiseen indikaattoriin

 • Paikan osakenttien osalta tarkistetaan löytyykö ysa:an ohjaustermeiksi merkittyjä ketjuja
 • Perussääntö: sanastoon kuuluvien termien osalta kirjoitettava kenttä valitaan termin vastineen sanaston ei osakenttäkoodin mukaan eli yso:650,  yso-paikat:651, slm:655

1.6 Tarkistetaan onko kenttä keepattu/dropattu

 • Esimerkiksi: $9FENNI<KEEP> (järjestelmäkohtainen vapaakenttä)

 • Otetaan $9 osakenttätieto talteen ja tulostetaan YSO-termin kenttään

  • Jos $9-osakenttiä on useita, kaikki on toistettava

  • Jos kyseessä on ketju, $9-osakenttä kirjoitetaan jokaisen vastaavan yso-termin kenttään.

 • Jos ketju on dropattu, niin sen osiin lisätään <DROP> (tällöin termejä ei replikoida ko. paikalliskantaan)

  • Nämä voidaan tutkia etukäteen ennen konversiota ja toimittaa kirjastoille

  • Jos tietueessa on sama termi ilman $9 osakenttää sekä $9<DROP>, drop-kenttää ei lisätä.

1.7 Virheraportit

 • Virhelokiin kirjataan a) tietue-id, b) virheen aiheuttanut termi, c) koko kenttä sekä d) virheen selite tai virhekoodi. 
 • Tällaiset kentät vaativat manuaalisen käsittelyn konversion jälkeen. 
 • Virhekoodit:
  • NOT_FOUND - ysa:ksi tai allarsiksi merkittyä termiä ei löydy sanastoista
  • MULTIPLE_CONCEPTS - osakentän termi viittaa useampaan sanaston käsitteeseen
  • REMOVED - osakentän $e teksti poistettiin tietueesta
  • SUBFIELD_G - kentän 650/651 osakentän $g teksti viety kenttään 653
  • NOT_ANALYZED - Kenttä sisältää muita kuin tunnistettuja käsiteltäviä osakenttiä

1.8 Konversoisäännöt taulukkona liitetiedostossa

2 Kenttien käsittely

2.1 Käsitellään kenttä 385 Kohderyhmä

Käsitellään vain sellaiset 385-kentät, joissa on $2 -osakentässä arvo ‘ysa’ tai ‘allars’

385 osakenttä $a

 • Jos löytyy ysa tai allars termi, niin tuotetaan vastaava yso-termi ja lisätään $2 ja $0 osakentät

 • Ellei löydy ysa tai allars termi, niin kenttä jätetään sellaisenaan ja tulostetaan virhelokiin, virhekoodi NOT_FOUND.

385 osakenttä muut

 • Muut osakentät liitetään mukaan sellaisenaan

2.2 Käsitellään kenttä 567 Metodologia

Käsitellään vain sellaiset 567-kentät, joissa on $2 -osakentässä arvo ‘ysa’ tai ‘allars’

567 osakenttä $a

 

 • Mikäli $b osakenttä puuttuu ja $a osakentässä on ysa/allars termi, se siirretään $b osakenttään ja lisätään $2 ja $0 osakentät.

567 osakenttä $b

 • Jos löytyy ysa tai allars termi, niin tuotetaan vastaava yso-termi ja lisätään $2 ja $0 osakentät. Kaikki osakentät tulostetaan mukaan.
 • Ellei löydy  ysa tai allars termi, kenttä jätetään sellaisenaan ja tulostetaan virhelokiin, virhekoodi NOT_FOUND

Osakenttä muut

 • Muut osakentät liitetään mukaan sellaisenaan

2.3 Käsitellään kenttä 648

 

648 indikaattori 1

 • Jos 1. indikaattorin arvo on 1, niin kenttään on tallennettu luontiaika
  • Osakentän $a termi siirretään sellaisenaan kenttään 388, 1. indikaattori on 1 ja 2. indikaattori on 7. $2 osakentän arvoksi tulee yso/fin tai yso/swe, $0 osakenttä jätetään pois.

648 osakenttä $a
 

 • Käsitellään vain, jos $2-osakentässä on 'ysa' tai 'allars'
 • Numeerisia aikatermejä ei muokata tässä konversiossa
  • $2-osakenttään kirjoitetaan ysa/allars -sanastosta riippuen yso/fin tai yso/swe ja 2. indikaattori 7. $0 osakenttä jää pois
  • Numeeriset arvot - hyväksyttävät merkkijonot voivat päättyä alla mainittuihin teksteihin
   • [0123456789-]  (2, 3 tai 4-numeroisia vuosilukuja, joita edeltää tai joiden jälkeen tai joiden välissä on yhdysmerkki, tavuviiva, lyhyt n-ajatusviiva tai miinusmerkki)
   • [^.*-luku$|^.*-talet$]  (vuosikymmeniä ja vuosisatoja)
   • [^.*eKr.$|^.*jKr.$|^.*fKr.] - huom. eKr. voi olla kielestä riippuen joko ennen Kristusta tai efter Kristus.
   • [^.*eaa.$|^.*jaa.$]
   • Tarkistettava vuosilukujen merkitseminen sisällönkuvailuryhmien ohjeistuksen mukaiseksi
    • vuosilukujen edellä, välissä tai jälkeen, tulisi käyttää lyhyttä Unicode merkkiä  n-ajatusviiva (U+2013, &ndash; –) (SFS 4175 mukaisesti)
    • ei käytetä miinusmerkkiä (U+2212, &minus; −)
    • Vuosilukuja eaa. ei merkitä negatiivisina lukuina
 • Tekstimuotoiset aikakentät käsitellään
  • Jos termi on ysa/allars sanastossa, ne siirretään 650/651-kenttään yso-termeiksi
  • Muut tekstimuotoiset termi viedään 653-kenttään ja 2. indikaattori 0.
 • Muiden 6XX-kenttien y-osakentät 
  • Jos termi on numeerinen, niin tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648#4$a ja 2 osakenttään yso/fin tai yso/swe
  • Jos termi ei ole numeerinen, onko ysa tai allärs -termi?
   • Kun ysan tai allärs paikkatermi, tuotetaan yso-paikat vastine kenttään 651#7$a
   • Kun muu ysa tai allärs-termi niin tuotetaan yso-vastine kenttään 650#7$a $2yso/fin  tai $yso/swe
  • Kaikki muut tekstimuotoiset termit
   • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 653#0$a ja tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin, virhekoodi NOT_FOUND

648 osakenttä $x (aihe)

 • ysa|allars termit kenttään 650#7$a$yso/fin

 • muut termit kenttään 653#0$a

648 osakenttä $y (aika)

 • Numeeriset termit kenttään 648#7$a$2ysa

 • Muut termit kenttään 653#0$a

648 osakenttä $z (paikka)

 • ysa|allars paikat kenttään 651#7$a

 • Muut termit kenttään 653#5$a

648 osakenttä $v  (muoto)

 • slm-termit kenttään 655#7$a

 • Muut termit kenttään 653#6$a

2.4 Käsitellään kenttä 650

Käsitellään vain sellaiset 650-kentät, joissa on $2 -osakentässä arvo ‘ysa’ tai ‘allars’

2.4.1  Indikaattorien tarkistus

650-kentän indikaattoreita ei tarkisteta. Mahdolliset virheelliset indikaattorit korjautuvat tulostettaessa.

2.4.2 Käsitellään osakentät

650 Osakenttä $a $b, $c, $d, $v, $x, $y, $z (paikkaketjut)

 • Verrataan termiä ja siitä seuraava termiä kaikkiin sanaston skos:prefLabel, skos:altLabel ominaisuuksiin

  • Jälkimmäinen termi pitää olla osakentässä $z

 • Kun termit löytyvät ysa tai allars sanastosta yhdistettynä muodossa “termi -- termi” ja ovat paikkatermi

  • Tuotetaan ketjun yso-paikat vastine kenttään 651#7$a.

  • Tämän jälkeen osakenttä $z ei käsitellä erikseen, vaan hypätään sen yli.

 • Muissa tapauksissa kentät käsitellään erikseen

650 Osakenttä $a $b $x $z (aihe)

 • Jos kyseessä on kaunokirjallinen aineisto

  • Kun LDR/06 on a tai t JA LDR/07 ei ole b, i eikä s  JA 008/33 - Kirjallisuuslaji ei ole 0 eikä u (painetut ja e-kirjat)

  • Kun LDR/06 on i JA 008/30-31 - Kirjallisuuslaji on d, f tai p (äänikirjat)

  • $a-osakentässä on yleensä muototermi eli slm-sanaston termi, joka viedään kenttään 655#7$a  $2slm/fin $0uri   (tai $2slm/swe)

 • Kun termi löytyykö ysa- tai allars-sanastoista

  • Verrataan termiä kaikkiin skos:prefLabel, skos:altLabel

   • Jos osuma löytyy ysa tai allars sanastosta paikka-käsitteen termiin 

    • tuotetaan yso-paikat vastine kenttään 651#7$a

   • Jos osuma tulee käytettävään termiin TAI ohjaustermiin, joka viittaa vain yhteen YSA-käsitteeseen, eikä ole paikka

    • tuotetaan yso-vastine kenttään 650#7$a

   • Jos osuma viittaa useampaan YSA-käsitteeseen

    • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 650#4$a, eli toinen indikaattori on “4” ja poistetaan $2 osakenttä

    • Tuotetaan kenttä virhelistalle, virhekoodi MULTIPLE_CONCEPTS

   • Kun termi EI löydy ysa/allars sanastoista
    • Ei tarkisteta YSO/SLM sanastoista
    • Jos termissä on vain numeerisia arvoja, tulkitaan ajanjaksoksi (Numeeriset arvot: kts. 648 osakenttä $a),
     • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648#4$a
    • Jos kyseessä sulkutarkenteellisen termin alkuosa eli sulkutarkenteeton muoto
     • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 650#4$a, eli toinen indikaattori on “4” ja poistetaan $2 osakenttä

     • Tuotetaan kenttä virhelistalle, virhekoodi MULTIPLE_CONCEPTS

    • Muut termit siirretään 653 kenttään
    • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin, virhekoodi NOT_FOUND
    • Tarkistetaan löytyykö termi jo 653 kentästä
     • Jos termi löytyy 653 kentästä poistetaan vanha kenttä ja tulostetaan kuten alla
     • MARC kenttä 653#0$a,  toinen indikaattori 0, termi aina osakenttään $a
     • Jos termi oli ketjussa niin tuotetaan kukin termi erikseen omaan 653-kenttäänsä

 

650 Osakenttä $y, $d (aika)

 • Jos termissä on vain numeerisia arvoja (kts 648 osakenttä $a), tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648#4$a

 • Jos tekstiä sisältävä termi päättyy sallittuun merkkijonoon: tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648#4$a
  • [-luku, -luvut, -talet, -tal, eKr., jKr., fKr., eaa., jaa., e.a.a., j.a.a.]

 • Ei numero, onko ysa tai allärs -termi?

  • Jos ysan tai allärs paikkatermi, yso-paikat-termit kenttään 651#7$a

  • Jos muu ysa ja allärs-termi, yso-termit kenttään 650#7$a (esim. YSO ajanjaksot käsitteitä  http://www.yso.fi/onto/yso/p4035)

  • Kaikki muut tekstimuotoiset termit kenttään 653#0$a,  tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin, virhekoodi NOT_FOUND.

650 Osakenttä $v (muoto)

 • Jos termi on “fiktio”

  • osakenttä poistetaan

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin, virhekoodi REMOVED.

 • Jos kyseessä on slm-termi

  • Tuotetaan slm vastine kenttään 655#7$a $2slm/fin $0uri tai ruotsinkieliselle termill $2slm/swe

 • Jos ei ole slm-termi, mutta on ysan tai allärs paikkatermi

  • Tuotetaan yso-paikat vastine kenttään 651#7$a $2yso/fin $0uri tai ruotsinkieliselle paikannimelle  $2yso/swe

 • Jos ei ole slm-termi, mutta on muu ysa tai allärs-termi

  • Tuotetaan yso-vastine kenttään 650#7$a $2yso/fin $0uri tai ruotsinkieliselle paikannimelle  $2yso/swe

 • Jos termi osuu useampaan ysa tai allärs-käsitteeseen

  • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 655#4$a, tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin, virhekoodi MULTIPLE_CONCEPTS

 • Kun termiä ei löydy slm, ysa, tai allärs sanastoista

  • PÄÄTÖS:

  • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 653#6$a, tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin, virhekoodi NOT_FOUND

650 osakenttä $e (suhdetermi)

 • Pudotetaan koko osakenttä pois, sillä yksin tällä kentällä ei ole infoarvoa

 • Tulostetaan alkuperäinen kenttä (ketju) virheraporttiin, virhekoodi REMOVED.

650 osakenttä $g (muut tiedot)

 • alkuperäinen termi viedään 653##$a osakenttään

 • Tulostetaan alkuperäinen kenttä (ketju) virheraporttiin, virhekoodi: SUBFIELD_G

650 Muut osakentät

Jos löytyy näitä osakenttiä

 • Tuotetaan etukäteen erillinen listaus tällaisista kentistä Melindassa ja toimitetaan paikalliskantojen ylläpitäjille mahdollista korjausta varten

 • PÄÄTÖS

  • Jätetään koko ketju paikalleen, mutta muutetaan toiseen indikaattoriin 4 ja poistetaan osakenttä $2

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin, virhekoodi: “SUBFIELD_NOT_ANALYZED” 

 • Esimerkiksi

  • ‡c - Tapahtumapaikka (ET)

  • ‡d - Tapahtuman aika (ET)

  • Muut tunnistamattomat osakentät

2.5 Käsitellään kenttä 651

651 Osakenttä $a, $v, $x, $y, $z (paikkaketjut)

 • Verrataan termiä ja sen jälkeistä termiä kaikkiin skos:prefLabel, skos:altLabel

  • Jälkimmäinen termi pitää olla osakentässä $z

 • Kun termit löytyvät ysa tai allars sanastosta yhdistettynä muodossa “termi -- termi” ja ovat paikkatermi
  • ensimmäinen osakenttä vastaa ysa:ssa tai allärsissä auktorisoidun paikkaketjun osakenttää $a 
  • jälkimmäinen osakenttää $z.  
  • Ketju on ysa:n rdf-muodossa literaali: “a_termi”+” -- ”+”z_termi”.
  • Tuotetaan ketjun yso-paikat vastine kenttään 651#7$a.

  • Osakenttä $z ei käsitellä erikseen, vaan hypätään sen yli.

 • Huomautus: Jos paikkaketjussa on auktorisoimaton ketju Maa -- Kaupunki, molemmat käsitellään erikseen, vaikka kuvailtu sisältö käsittelisikin vain kaupunkia. Konversio ei puutu kuvailuun tällä tasolla.

 • Muissa tapauksissa kentät käsitellään erikseen

651 osakenttä $a, $x, $z

 • Kun kyseessä on ysa tai allärs paikkatermi

  • Tuotetaan yso-paikat vastine kenttään 651#7$a

 • Kun kyseessä on muu ysa tai allars -termi, ei paikka

  • Tuotetaan yso-vastine kenttään 650#7$a

 • Kun kyseessä ei ole ysa eikä allars termi

  • Jos termi alkaa numerolla ja on vain numeroita tai yhdysmerkki tai termi päättyy “sallittuun” tekstimuotoon (kts. 648 $a)

   • tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648#4$a

  • Muut termit

   • Osakentissä a ja z alkuperäinen termi kenttään 653#5$a

   • Osakentässä x alkuperäinen termi kenttään 653#0$a

   • Vaihtoehto malli HULIB:  kun $a tai $z kenttä ei löydy ysa/allars sanastoista, säilytetään ketjun a ja z osakentät:  651#4, 2-osakenttä yso/fin tai yso/swe, ilman 0-osakenttää

  • Tulostetaan alkuperäinen termi ja kenttä virheraporttiin, virhekoodi NOT_FOUND

651 osakenttä $y (aika)

 • Jos termissä on vain numeerisia arvoja (kts 648 osakenttä $a),  tai

 • Jos tekstiä sisältävä termi päättyy sallittuun merkkijonoon: [-luku, -luvut, -talet, -tal, eKr., jKr., fKr., eaa., jaa., e.a.a., j.a.a.]

  • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648#4$a

  • $2 oakenttään tunnisteeksi yso/fin tai yso/swe, Ei tulosteta $0 osakenttää

 • Ei numeerinen teksti, onko ysa tai allärs -termi?

  • Jos ysan tai allärs paikkatermi

   • Tuotetaan vastaava yso-paikat-termi kenttään 651#7$a

  • Jos muu ysa ja allärs-termi

  • Kaikki muut tekstimuotoiset termit 

   • Tuotetaan termi kenttään 653#0$a,  tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin, virhekoodi NOT_FOUND.

651 osakenttä $v (muoto)

 • käsitellään, kuten 650-kentän osakenttä $v

651 muut osakentät

 • käsitellään, kuten 650-kentän muut osakentät

2.6 Käsitellään kenttä 655

 

Termit tarkistetaan vain slm-sanastosta, ei katsota lainkaan ysa tai allärs.

655 osakenttä $a, $x, $v

 • Jos termi on “fiktio

  • osakenttä poistetaan

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin, virhekoodi REMOVED

 • Jos kyseessä on slm-termi

  • Tuotetaan slm termi kenttään 655#7$a $2slm/fin $0uri (ruotsinkieliset $2slm/swe)

 • Kun termiä ei löydy slm sanastosta

  • PÄÄTÖS:

  • talletetaan alkuperäinen termi kenttään 653#6$a, Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin, virhekoodi NOT_FOUND

655 Osakenttä $b

 • Kun termi on ysa tai allars -termi

  • Tuotetaan ysa-termin yso-vastine kenttään 650#7$a $2yso/fin $0uri

  • Tuotetaan allärs-termin yso-vastine kenttään 650#7$a $2yso/swe $0uri

  • (esim. väitöskirjan tutkimusala /J.Tuohiniemi)

 • Kun kyseessä on muu termi   

  • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 653#0$a

655 Osakenttä  $y

 • Tuotetaan alkuperäinen termi suoraan kenttään 3881#$a

 • Ei tehdä sisällöntarkistusta

  • 655 $y-osakenttien ajanmääreet ovat luomisaikoja

655 Osakenttä $z

 • Tarkistetaan onko ysa tai allars paikkatermi

  • Kun termi on ysa tai allars paikkatermi

   • Tuotetaan yso-vastine kenttään 370##g $2yso/fin $0uri  (allars $yso/swe)

  • Muussa tapauksessa

   • Ei tehdä muuta sisällöntarkistusta

   • Tuotetaan alkuperäinen termi suoraan kenttään 370##$g

   • 655-kenttien $z-osakenttien paikat ovat luomispaikkoja

2.7 Kenttä 884 Konversion tiedot 

884 Koko kenttä

884 Osakenttä $a

 • yso

884 Osakenttä $g konversioaika

 • Esitetään muodossa: VVVV-KK-PP

884 Osakenttä $q

 • Kansalliskirjaston tunnus: FI-NL

884 Osakenttä $u • No labels