You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 47 Next »

Tälle sivulle kerätään tietoa YSOon siirtymästä kirjastoissa  

 

Suositukset ja lausunnot

Viestintä

Vuoden 2018 tavoitteita

 • YSO Asteriin
 • Konversiosuunnitelma - kts.  konversionsuunntelman työversio
 • Sisällönkuvailukoulutus:  Ontologian (YSO) käyttö sisällönkuvailussa  (Asteri / Finto API)

Blog Posts

Suunnittelu

YSAsta ja Allärsista YSOon konversiot

  • SKOS to MARCXML auktoriteettitietueet  https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/tools/yso2marc
  • Melindan BIB-tietueeet
  • Paikallistietokantojen BIB-tietueet (erityisesti Finnassa käytetyt)
   • Melinda-kirjastot: Voyager-, Koha-, Aurora- ja Sierra-järjestelmät, jne.
   • Muut Finna-organisaatiot, jotka ovat käyttäneet YSAa kuvailussa
 • No labels