Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Melindan Toimintaohjeeseen on lisätty ohjeistus siitä, miten voy-cat-listalla ilmoitetaan Melinda-tietueisiin tehdyistä korjauksista. Ohjeet löytyvät täältä: https://www.kiwi.fi/display/melinda/Melindan+toimintaohje#Melindantoimintaohje-Tietueidenmuutoksistailmoittaminenvoy-cat-listalla

 

3. Melinda-kirjastojen yhteystiedot wikissä

...