Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Agendaehdotuksia:

Kokous pidetään 15.8.2017 klo 14-16 Fabianian kokoushuoneessa, etäyhteys: https://connect.funet.fi/kk_kuvailu

Alustava asialista:

  • Kuvailuryhmien työpaja 26.9.2017: toteutus
  • Kuvailuyhteistyö-sivut: toimiiko viestintävälineenä?
  • Kuvailun tiedotuspäivä 27.9.2017: viimeistely
  • Kuvailuryhmien jäsenten yhteishaku: toteutus
  • Muut asiat