Kokous pidetään 15.8.2017 klo 14-15.15 Fabianian kokoushuoneessa, etäyhteys: https://connect.funet.fi/kk_kuvailu

Paikalla: Ilkka Haataja, Nina Hyvönen, etänä: Tarja Turunen, Sirpa Janhonen, Ulla Ikäheimo

Muistioluonnos

 • Kuvailuryhmien työpaja 26.9.2017: toteutus
  • Käytiin läpi kuvailuryhmien työpajan ohjelmaluonnosta ja tehtiin muutamia ehdotuksia/muokkauksia, joiden pohjalta KK voi viimeistellä ohjelman julkaisukuntoon
  • Etäyhteys ei ole hyvä työpajatyöskentelyssä, joten sitä ei järjestetä, vaan toivotaan ryhmien jäsenten tulevan paikalle
  • Todettiin, että olisi hyvä, jos kuvailustandardiryhmä pitäisi ensin puheenvuoron siitä, missä vaiheessa ryhmän työ tällä hetkellä on
  • Kuvailustandardiryhmän puheenvuoron jälkeen kuvailuryhmät esittävät omat näkemyksensä siitä, miten kuvailun keventämisessä voitaisiin käytännössä edetä.
  • Tämän jälkeen käydään keskustelua, jonka pohjalta tehdään jatkosuunnitelmat
  • Ryhmä keskusteli siitä, onko kuvailun keventäminen hyvä termi vai onko pikemmin kysymys kuvailun kehittämisestä, tiivistämisestä, kuvailutyön uudistamisesta tms. Keskustelu jatkuu työryhmissä

 • Kuvailuyhteistyö-sivut: toimiiko viestintävälineenä?
  • Ryhmien edustajat totesivat, että sivut toimivat viestintävälineenä tähänastisen kokemuksen perusteella hyvin
  • Sivuja esitellään esim. kuvailun tiedotuspäivässä

 • Kuvailun tiedotuspäivä 27.9.2017: viimeistely
  • Viimeisteltiin kuvailun tiedotuspäivän ohjelma.
  • Etäyhteydestä tiedusteltiin, KK varmistaa asiaa, voi olla, että etäyhteyttä ei saada toteutettua.

 • Kuvailuryhmien jäsenten yhteishaku: toteutus
  • Sovittiin, että kuvailuryhmiin haetaan kirjastosektoreiden edustajat nyt yhteisesti, yhdellä viestillä. Virallinen viesti lähtee kirjastosektoreiden neuvostoille. Jäsenyyttä mainostetaan myös epävirallisesti sähköpostilistoilla ja henkilökohtaisilla kontakteilla.
  • Poikkeuksena Luumu-ryhmä, joka ei ole suoraan Kansalliskirjaston ohjausjärjestelmään kuuluva ryhmä. Luumu-ryhmä haluaisi kuitenkin myös rekrytoida uusia jäseniä, joten sovittiin, että tehdään MusaMelinda + Luumu-ryhmistä myös epävirallinen mainosviesti.
  • Haku toteutetaan loppuvuoden aikana. Nina varmistaa sektoreiden neuvostojen kokousajat (todennäköisesti loka-marraskuussa) jotta saadaan päätökset uusien jäsenten nimittämisestä jo tämän vuoden puolella..

 • Muut asiat
  • Ei ollut muita asioita
 • No labels