Kirjastojen kuvailuyhteistyötä määrittävät kansainväliset kuvailustandardit, mm. RDA-kuvailusäännöt ja MARC 21 -formaatti, jotka varmistavat kuvailutietojen semanttisen yhteentoimivuuden. Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät ovat keskeisessä roolissa kuvailutuotannon koordinoinnissa ja kuvailustandardien muutosten jalkauttamisessa.

Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät

Ks. myös kirjastojen kuvailun yhteistuotantoympäristön Melinda-metatietovarannon sivut

  • No labels