Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Melinda-kuvailussa tietueeseen merkitään RDA-kuvailuohjeiden määrittelemät ydinelementit ja suomalaisten linjausten mukaiset lisäydinelementit. MARC 21 -sovellusohjeessa pakolliset RDA-kuvailun ydinelementit ja lisäydinelementit on merkitty kunkin kentän kohdalle. Myös Kuvalusääntöpalvelun sivulla RDA:n keventämislinjaukset ja ydinelementit 29182018 on tietoa ydin- ja lisäydinelementeistä.

...