Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  •  Ulla tarkastaa elokuun aikana, että kaikki arkistoille ja museoille tärkeät (mutta RDA:han sisältymättömät) kentät on poimittu tähän taulukkoon linjauksineen MARC-taulukosta. /tehty 14.8.


Elementit nimetty RDA-standardin tai MARC 21 -formaatin mukaanRDA:n mukainen entiteetti, jonka kuvailuun ajanmääre merkitäänLinjaus ajanmääreen merkitsemisestäOlosuhteet jotka vaikuttavat ominaisuuden soveltamiseen, esim. aineiston tyyppi tai sektorin käyttämän tallennusformaatin rajoitteetMuuta huomioitavaa

subject timespan

Teos 


Kirjastojen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ehdottanut aikamääreitä identifioivan (ja kuvailevan) aikaontologian perustamista, joka pohjaa ihmisluettaviin aikailmauksiin.
beginningAjanjaksoNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta vuosiluvun merkitsemisessä (VVVVKKPP).Jos MARC 21 -formaatissa ajanjakson alku ja loppu tallennetaan eri osakenttiin, standardin mukaista ajanjakson merkitsemistä ei noudateta. Vapaamuotoisiin kenttiin ajanjakso alku ja loppu  tallennetaan ihmisluettavassa muodossa, ei standardin mukaisesti.Elementti käytössä, kun kuvailun kohteena on ajanjakso, esim. talvisota tai 1980-luku
endingAjanjaksoNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta vuosiluvun merkitsemisessä (VVVVKKPP).Jos MARC 21 -formaatissa ajanjakson alku ja loppu tallennetaan eri osakenttiin, standardin mukaista ajanjakson merkitsemistä ei noudateta. Vapaamuotoisiin kenttiin ajanjakso alku ja loppu  tallennetaan ihmisluettavassa muodossa, ei standardin mukaisesti.Elementti käytössä, kun kuvailun kohteena on ajanjakso, esim. talvisota tai 1980-luku
date of birthHenkilöNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
date of deathHenkilöNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
date of establishmentYhteisöNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
date of terminationYhteisöNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
period of activity of agentToimija Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP). Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
period of activity of corporate bodyYhteisö Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP). Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
period of activity of personHenkilö Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP). Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
period of activity of familySuku Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP). Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
date of conferenceYhteisöNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).

date of usageNomenNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
date of workTeosNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
date of captureEkspressioPyritään muuttamaan formaattia niin, että ISO-standardin 8601 määrittelemien T-merkin, X-merkin, ?-merkin, %-merkin ja ~-merkin tallentaminen on mahdollista. Merkitään toistaiseksi MARC 21 -formaatin suosittelemassa muodossa, joka ei ole standardin mukainen.
date of manufactureManifestaatioEi noudateta ISO-standardia.Otetaan suoraan tiedonlähteestä, kun mahdollista. Tarkemmat ohjeistukset kuvailusäännöistä ja tallennusformaatista. 
date of productionManifestaatio

Ei noudateta ISO-standardia.

Otetaan suoraan tiedonlähteestä, kun mahdollista. Tarkemmat ohjeistukset kuvailusäännöistä ja tallennusformaatista. 
auktorisoidut hakutiedot

Toimija
Yhteisö
Henkilö
Suku

Noudatetaan ISO-standardin 8601 tapaa merkitä määrittelemättömiä (X), epävarmoja ( ? ) ja epätarkkoja (~) aikamääreitä auktorisoiduissa hakutiedoissa


Tapahtuman aika-Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP). Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.MARC-kenttä 033
Salassapitoaste: Turvaluokituksen alentamisen päivämäärä ja salassapidon päättymispäivämäärä-Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).
MARC-kenttä 355
(warning)duration (expression)EkspressioNoudatetaan ISO-standardia 8601 (ttmmss).Kirjastoilla kaksi linjausta: MARC-kenttä 300 kuvailusääntöjen mukainen rakenteistamaton muoto, kenttä 306 ISO 8601:n mukainen muoto
(question) Sisällön kattama ajankohta tai ajanjakso Ei noudateta ISO-standardia.Otetaan suoraan tiedonlähteestä, kun mahdollista. Tarkemmat ohjeistukset kuvailusäännöistä ja tallennusformaatista.MARC-kenttä 245 $f ja $g
(warning) year degree granted (work)TeosNoudatetaan ISO-standardia 8601.

(warning) restriction on access to manifestation / to item

Manifestaatio
Nide

Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.

Huomautus jäljenteestä - julkaisuaika
Ei noudateta ISO-standardia.Otetaan suoraan tiedonlähteestä, kun mahdollista. Tarkemmat ohjeistukset kuvailusäännöistä ja tallennusformaatista.MARC-kenttä 533 $d
Huomautus alkuperäisversiosta - alkuperäisen julkaisutiedot
Ei noudateta ISO-standardia.Otetaan suoraan tiedonlähteestä, kun mahdollista. Tarkemmat ohjeistukset kuvailusäännöistä ja tallennusformaatista.MARC-kenttä 534 $c
Hankinta-aika
Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
MARC-kenttä 541 $d
Huomautus toimenpiteistä - toimenpiteen aika
Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta vuosissa ja kuukausissa. Jos on tarve tallentaa tarkempi aika (tunnit ja minuutit), suositellaan ISO-standardin noudattamista.
MARC-kenttä 583 $c

...