You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 54 Next »

Tehtävä:

 • Kansainvälisen standardin ISO 8601 kirjastoja, arkistoja ja museoita (ja mahdollisesti myös laajemmin) palvelevan soveltamisprofiilin laatiminen.
 • Tavoitteena kuvailun yhdenmukaistaminen ja standardoiminen tiedonhaun katteen ja tarkkuuden varmistamiseksi.
 • Tehtävä on toimeksianto Digime-verkoston Tietoarkkitehtuuriryhmältä maaliskuussa 2019.

Kokousajat:

 • Ensimmäisen vaiheen kokoukset: 2.9.2019 ja 9.9.2019 klo 12.30-15.30

Kokouspaikka:

Osallistujat:

 • Kaikki halukkaat Digime-verkostosta (lähetetty sähköpostikutsu 13.5.2019)
 • Keskeiset asiantuntijat KAM-sektoreilta

Aineisto:

 • ISO 8601 -standardin PDF-versio (maksullinen, osallistujaorganisaatiot hankkivat sen itse)
 • Työryhmään osallistuvat tutustuvat standardiin ennen syyskuun kokouksia.

Toimenpiteet:

 • Ensimmäinen vaihe (2019):
  • KAM-sektoreiden nykyisten käytänteiden läpikäynti suhteessa ISO-standardiin: erityisesti erot ja haasteet
   • Arkistot ja museot järjestävät mahdollisesti kyselyn sektoreillaan
  • Syyskuun kokouksessa:
   • Kirjastojen RDA-pohjaiset ratkaisuehdotukset (Marja-Liisa, Ulla ja Juha) valmistellaan syyskuun kokouksiin
   • Syyskuun kokouksissa sovitetaan kirjastojen ehdotukset museoiden ja arkistojen näkökulmiin
  • Ehdotus ISO 8601 -työohjeeksi KAM-sektoreille
  • Ajanilmausten muutoksen vaikutus hakujärjestelmiin huomioitava:
   • X-merkin pohjalta muodostuu aikavälihaku Finnassa: esim. 199X on haku vuosilla 1990-1999
   • Merkeillä %, ? ja ~ haku kohdistuu vain ko. vuoteen: esim. 1999? on haku vuodella 1999
 • Toinen vaihe (2020)
  • KAM-sektorin työohjetta laajemman soveltamisprofiilin laadinta
  • Halutaanko standardia sovellettavan laajemminkin kuin vain KAM-sektoreilla?
   • Tietohuoltokomitea voi päättää, halutaanko standardista tehdä SFS-standardi kääntämällä se tai halutaanko soveltamisprofiili standardoida kansallisesti (kokous 23.5.2019).
   • Jos halutaan tehdä kansallinen soveltamisprofiili, esim. koko valtionhallinnolle, pitää se tehdä KAM-soveltamisprofiilia formaalimmin ja laajemmin.

Tavoiteaikataulu

 • Ehdotus käytännön KAM-työohjeeksi valmiina syyskuun lopussa 2019
 • Digime-Tietoarkkitehtuuriryhmän hyväksymä työohje valmiina lokakuun lopussa 2019
 • Laajennetaan työohjetta KAM-soveltamisprofiiliksi ja mahdollisesti kansalliseksi soveltamisprofiiliksi vuoden 2020 aikana

 

Työohje KAM-sektoreille


Eteneminen

 • Tehty linjausehdotukset ISO-standardin tasoille
 • Listattu ja linjattu MARC-formaatin ajanmäärekentät
 • Sovitaan ajanmäärelinjauksista KAM-sektoreiden kesken SYYSKUUSSA


ISO-standardin 8601 tasot:

 • ISO-standardin 2. osan (extensions) liitteessä A määritellyt tasot vastaavat ISO-standardin extended-tasoa. HUOM! ISO-standardin basic-tason ominaisuuksia ei ole huomioitu. 
 • Vuosiluvun merkitseminen:
  • Level 0: Vuosiluku merkitään VVVV, esim. 1984
  • Level 1: Määrittelemättömissä (unspecified) vuosiluvuissa käytetään merkkiä X, esim. 198X tai 19XX
  • Level 1: Epävarma (uncertain) vuosiluku ilmaistaan käyttämällä kysymysmerkkiä, esim. 1984?
  • Level 1: Noin (approximate) vuosi merkitään tildellä, esim. 1984~
  • Level 1: Epävarma (uncertain) noin (approximate) vuosi merkitään %-merkillä, esim. 1984%
  • Level 1: Ennen ajanlaskun alkua olevat vuodet merkitään miinusmerkillä, esim. -1984 (=1984 eaa.)
  • Level 1: Vuosiluvut, joissa on enemmän kuin neljä numeroa, käytetään kirjainta Y, esim. Y19840 (=vuosi 19840)  tai Y-19840 (= 19840 eaa.)
  • Level 2: Tason soveltamista selvitetään tarvittaessa erikseen
  • Ehdotus KAM-linjaukseksi: Noudatetaan vuosilukujen merkitsemisessä tasoa 1.
 • Vuodenajan merkitseminen:
  • Level 1: Vuodenaika merkitään koodeilla 21 (kevät), 22 (kesä), 23 (syksy) ja 24 (talvi), esim. 1984-22 (=kesä 1984)
  • Level 2: Tason soveltamista selvitetään tarvittaessa erikseen
  • Ehdotus KAM-linjaukseksi: Noudatetaan kirjastojen varastotiedoissa vuodenajan merkitsemisessä tasoa 1.
 • Päivämäärän merkitseminen:
  • Level 0: Päivämäärä merkitään VVVV-KK-PP, esim. 1984-12-24 tai 1984-12
  • Level 1: Määrittelemättömissä (unspecified) päivämäärissä käytetään merkkiä X, esim. 1984-12-XX tai 1984-12-2X tai 1984-1X tai 1984-XX-XX
  • Level 1: Epävarma (uncertain) päivämäärä ilmaistaan käyttämällä kysymysmerkkiä, esim. 1984-12-24? tai 1984-12?
  • Level 1: Noin (approximate) päivämäärä merkitään tildellä, esim. 1984-12-24~ tai 1984-12~
  • Level 1: Epävarma (uncertain) noin (approximate) päivämäärä merkitään %-merkillä, esim.  1984-12-24% tai 1984-12%
  • Level 2: Tason soveltamista selvitetään tarvittaessa erikseen
  • Ehdotus KAM-linjaukseksi: Noudatetaan kirjastojen vapaamuotoisissa varastotiedoissa päivämäärän merkitsemisessä tasoa 0.
 • Kellonajan merkitseminen:
  • Level 0: Paikallinen kellonaika merkitään VVVV-KK-PPTHH:MM:SS, esim. 1984-12-24T16:15:01
  • Level 0: GMT-aika merkitään VVVV-KK-PPTHH:MM:SSZ, esim. 1984-12-24T16:15:01Z
  • Level 0: Aikavyöhyke ilmaistaan tunneissa VVVV-KK-PPTHH:MM:SS-HH, esim. 1984-12-24T16:15:01-04 (= kellonaika 4 tuntia jäljessä GMT-ajasta)
  • Level 0: Aikavyöhyke ilmaistaan tunneissa ja minuuteissa VVVV-KK-PPTHH:MM:SS-HH:MM, esim. 1984-12-24T16:15:01-04:30 (= kellonaika 4 tuntia 30 minuuttia jäljessä GMT-ajasta)
  • Level 1: Määrittelemättömissä (unspecified) päivämäärissä käytetään merkkiä X, esim. 1984-12-XX tai 1984-12-2X tai 1984-1X tai 1984-XX-XX
  • Level 1: Epävarma (uncertain) päivämäärä ilmaistaan käyttämällä kysymysmerkkiä, esim. 1984-12-24? tai 1984-12?
  • Level 1: Noin (approximate) päivämäärä merkitään tildellä, esim. 1984-12-24~ tai 1984-12~
  • Level 1: Epävarma (uncertain) noin (approximate) päivämäärä merkitään %-merkillä, esim.  1984-12-24% tai 1984-12%
  • Level 2: Tason soveltamista selvitetään tarvittaessa erikseen
  • Ehdotus KAM-linjaukseksi: Ei noudateta kirjastoissa toistaiseksi, mutta pyritään noudattamaan jatkossa, esim. päivittämällä MARC 21 -formaattia.
 • Aikavälin (interval) merkitseminen:
  • Level 0: Aikaväli merkitään VVVV-KK-PP/VVVV-KK-PP, esim. 1984/2019 tai 1984-12/2019-06 tai 1984-12-24/2019-06-21 tai 1984-12-24/2019
  • Level 1: Lopusta avoin aikaväli merkitään VVVV-KK-PP/.., esim. 1984/.. tai 1984-12/.. tai 1984-12-24/..
  • Level 1: Alusta avoin aikaväli merkitään ../VVVV-KK-PP, esim. ../1984 tai ../1984-12 tai ../1984-12-24
  • Level 1: Lopusta tuntematon aikaväli merkitään VVVV-KK-PP/, esim. 1984/ tai 1984-12/ tai 1984-12-24/
  • Level 1: Alusta tuntematon aikaväli merkitään /VVVV-KK-PP, esim. /1984 tai /1984-12 tai /1984-12-24
  • Level 2: Tason soveltamista selvitetään tarvittaessa erikseen
  • Ehdotus KAM-linjaukseksi: Ei noudateta mitään tasoa kirjastoissa.


Linjausehdotukset KAM-sektorien "yhteisiin" ajanmääre-elementteihin

 •  Ulla tarkastaa elokuun aikana, että kaikki arkistoille ja museoille tärkeät (mutta RDA:han sisältymättömät) kentät on poimittu tähän taulukkoon linjauksineen MARC-taulukosta. /tehty 14.8.


Elementit nimetty RDA-standardin tai MARC 21 -formaatin mukaanRDA:n mukainen entiteetti, jonka kuvailuun ajanmääre merkitäänLinjaus ajanmääreen merkitsemisestäOlosuhteet jotka vaikuttavat ominaisuuden soveltamiseen, esim. aineiston tyyppi tai sektorin käyttämän tallennusformaatin rajoitteetMuuta huomioitavaa

subject timespan

Teos 


Kirjastojen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ehdottanut aikamääreitä identifioivan (ja kuvailevan) aikaontologian perustamista, joka pohjaa ihmisluettaviin aikailmauksiin.
beginningAjanjaksoNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta vuosiluvun merkitsemisessä (VVVVKKPP).Jos MARC 21 -formaatissa ajanjakson alku ja loppu tallennetaan eri osakenttiin, standardin mukaista ajanjakson merkitsemistä ei noudateta. Vapaamuotoisiin kenttiin ajanjakso alku ja loppu  tallennetaan ihmisluettavassa muodossa, ei standardin mukaisesti.Elementti käytössä, kun kuvailun kohteena on ajanjakso, esim. talvisota tai 1980-luku
endingAjanjaksoNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta vuosiluvun merkitsemisessä (VVVVKKPP).Jos MARC 21 -formaatissa ajanjakson alku ja loppu tallennetaan eri osakenttiin, standardin mukaista ajanjakson merkitsemistä ei noudateta. Vapaamuotoisiin kenttiin ajanjakso alku ja loppu  tallennetaan ihmisluettavassa muodossa, ei standardin mukaisesti.Elementti käytössä, kun kuvailun kohteena on ajanjakso, esim. talvisota tai 1980-luku
date of birthHenkilöNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
date of deathHenkilöNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
date of establishmentYhteisöNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
date of terminationYhteisöNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
period of activity of agentToimija Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP). Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
period of activity of corporate bodyYhteisö Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP). Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
period of activity of personHenkilö Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP). Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
period of activity of familySuku Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP). Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
date of conferenceYhteisöNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).

date of usageNomenNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
date of workTeosNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.
date of captureEkspressioPyritään muuttamaan formaattia niin, että ISO-standardin 8601 määrittelemien T-merkin, X-merkin, ?-merkin, %-merkin ja ~-merkin tallentaminen on mahdollista. Merkitään toistaiseksi MARC 21 -formaatin suosittelemassa muodossa, joka ei ole standardin mukainen.
date of manufactureManifestaatioEi noudateta ISO-standardia.Otetaan suoraan tiedonlähteestä, kun mahdollista. Tarkemmat ohjeistukset kuvailusäännöistä ja tallennusformaatista. 
date of productionManifestaatio

Ei noudateta ISO-standardia.

Otetaan suoraan tiedonlähteestä, kun mahdollista. Tarkemmat ohjeistukset kuvailusäännöistä ja tallennusformaatista. 
auktorisoidut hakutiedot

Toimija
Yhteisö
Henkilö
Suku

Noudatetaan ISO-standardin 8601 tapaa merkitä määrittelemättömiä (X), epävarmoja ( ? ) ja epätarkkoja (~) aikamääreitä auktorisoiduissa hakutiedoissa


Tapahtuman aika-Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP). Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.MARC-kenttä 033
Salassapitoaste: Turvaluokituksen alentamisen päivämäärä ja salassapidon päättymispäivämäärä-Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).
MARC-kenttä 355
(warning)duration (expression)EkspressioNoudatetaan ISO-standardia 8601 (ttmmss).Kirjastoilla kaksi linjausta: MARC-kenttä 300 kuvailusääntöjen mukainen rakenteistamaton muoto, kenttä 306 ISO 8601:n mukainen muoto
(question) Sisällön kattama ajankohta tai ajanjakso Ei noudateta ISO-standardia.Otetaan suoraan tiedonlähteestä, kun mahdollista. Tarkemmat ohjeistukset kuvailusäännöistä ja tallennusformaatista.MARC-kenttä 245 $f ja $g
(warning) year degree granted (work)TeosNoudatetaan ISO-standardia 8601.

(warning) restriction on access to manifestation / to item

Manifestaatio
Nide

Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.

Huomautus jäljenteestä - julkaisuaika
Ei noudateta ISO-standardia.Otetaan suoraan tiedonlähteestä, kun mahdollista. Tarkemmat ohjeistukset kuvailusäännöistä ja tallennusformaatista.MARC-kenttä 533 $d
Huomautus alkuperäisversiosta - alkuperäisen julkaisutiedot
Ei noudateta ISO-standardia.Otetaan suoraan tiedonlähteestä, kun mahdollista. Tarkemmat ohjeistukset kuvailusäännöistä ja tallennusformaatista.MARC-kenttä 534 $c
Hankinta-aika
Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
MARC-kenttä 541 $d
Huomautus toimenpiteistä - toimenpiteen aika
Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta vuosissa ja kuukausissa. Jos on tarve tallentaa tarkempi aika (tunnit ja minuutit), suositellaan ISO-standardin noudattamista.
MARC-kenttä 583 $c


 • No labels