Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Luku Introduction alaluku Adapting RDA to Local Needs alakohta Language and script:

  • Voitaisiinko tähän laittaa yleislinjaus translitterointiin liittyen? Saadaanko linjauksessa konsensus?