Tällä sivulla kuvailun kansallisten ryhmien kesken sovittu RDA-linjausprosessi. Alasivuilla kuvailuryhmien vuosina 2019-2024 uutta RDA:ta varten työstämiä linjauksia, esimerkkejä ja kansallisia ohjeita. 

RDA-prosessi

päivitetty tammikuussa 2024

MilloinMitäKetkä
2018/12Aikataulusta, työnjaosta ja prosessista sopiminenKuvailusääntöpalvelu, Kuvailustandardiryhmä (Kusti), Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Kumea), Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä (Sisku) ja Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa)
2020/05Linjaukset sisällönkuvailua käsitteleviin kohtiin valmiit
Sisku
2020/06Linjaukset toimijoita käsitteleviin lukuihin valmiitToimijakuvailuverkosto (Toiku-verkosto)
2021/05Linjaukset RDA-entiteetin ja nomenin lukuihin sekä Ohjeistus-osioon valmiit
Kusti (ja Kuvailusääntöpalvelu)
2021/09Linjaukset musiikkia käsitteleviin kohtiin valmiitMuusa
2021/09Linjausten ja esimerkkien tilanteen kartoitus ja tavoiteaikataulu
Kuvailuryhmien työpaja
2021/10Linjaukset paikan ja ajanjakson lukuihin valmiitKansalliskirjasto, Kansallisarkisto, Kansallismuseo, Museovirasto, Museoliitto (KAM-kuvailuryhmä)
2021/11Linjaukset teoksen, ekspression, manifestaation ja kappaleen lukuihin valmiit
Kumea (ja Kuvailusääntöpalvelu)
2021/12Osa Lähteet-osion (mm. kuvailutasotaulukko) kansallisista teksteistä valmiitKusti
2022/06Käännöksen kattava julkaisu uudessa RDA ToolkitissaKuvailusääntöpalvelu
2022/04-2023/12Lähteet-osion kansallisten tekstien työstäminenKaikki kuvailun asiantuntijaryhmät
2024Sovellusohjeiden päivittäminen vastaamaan uudistunutta RDA ToolkitiäKumea, Muusa ja Toiku
2024Metatietosanaston päivittäminen vastaamaan uudistunutta RDA ToolkitiäMetatietosanaston kehittämisryhmä
2024Kuvailuentiteettien rajat -paperi ja siihen liittyvät RDA-linjaukset valmiit julkaistavaksi RDA ToolkitissäToiku

Linjausohjeita

 • Linjauksia ei kohdisteta luvun pääotsikkoon eikä määritelmään/soveltamisalaan.
 • Poislinjataan ne vaihtoehdot, joita ei noudateta. Jos noudatettavaan vaihtoehtoon liittyy linjaus, merkitään linjaus noudatettavan vaihtoehdon kohtaan.
 • Linjataan vain ne option-kohdat, jotka ovat todellisia vaihtoehtoja toisilleen ja joihin liittyy olemassa oleva linjaus tai joihin tarvitaan uusi linjaus. Muiden option-kohtien noudattaminen on kuvailijan harkinnan varassa.
 • Pakollisuus linjataan suppealle ja laajalle kuvailutasoille erikseen. Pakollisuus laajalla tasolla tarkoittaa pakollisuutta myös suppealla tasolla. Pakollisuuslinjaus kohdistetaan luvun alkuun, kohtaan prerecording.
 • Merkitsemistavan valintaan liittyvä linjaus merkitään kohtaan Recording. Jos elementillä on vain yksi mahdollinen merkitsemistapa, ei linjausta merkitsemistavasta tehdä.
 • HUOM! koodimuotoisten tietojen (kuten kielikoodi) merkitsemistapa on tunniste, ei rakenteistettu kuvailu
 • Toistettavuutta ei linjata, paitsi jos elementin toistettavuudessa on jotain poikkeavaa. Toistettavuus kohdistetaan luvun alkuun, kohtaan prerecording.
 • Linjauksia tehtäessä huomioitava myös nykyiset linjaukset (RDA Toolkitissä) ja niiden mahdolliset ristiriidat uusien linjausten kanssa sekä jo hyväksytyt linjausmuutokset (Kuvailusääntöpalvelun sivulla).
 • Linjauksia tehtäessä huomioitava vaikutukset takautuviin konversioihin. Linjauksen vaatima takautuvan konvertoinnin tarve merkittävä selkeästi linjauksen yhteyteen. Tietokannoissa arvioidaan konversiota vaativan linjauksen toteuttamismahdollisuudet teknisesti priorisoiden.
 • Linkkien toimimattomuuden tai epätarkan kohdistumisen vuoksi on hyvä muotoilla linjaus siten, että linjaus kertoo myös linjattavan asia. Lisäksi kannattaa käyttää tunnisteita (citation, 8-numeroinen tunniste), jotka löytyvät maalaamalla tekstikohta ja painamalla risuaitaa RDA Toolkitissä. 8-numeroisella tunnisteella voi hakea ko. sääntökohdan kirjoittamalla tunniste RDA Toolkitin hakukenttään.
 • Sisällytetään linjaukseen viittaus Metatietosanastoon silloin, kun termiä ei löydy RDA:sta.
 • Linjauksissa käytettävät fraasit:
  • Pakollisuuslinjaukset: Pakollinen suppean tason kuvailussa. TAI Pakollinen laajan tason kuvailussa.
  • Merkitsemistapalinjaus: Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu. TAI Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.
  • Viittaus sanastoon: Käytetään sopivaa Suomalaisen lajityyppi- ja muotosanaston termiähttp://finto.fi/slm/fi/. TAI Käytetään sopivaa Metatietosanaston termiä: ...
  • Linjaus Option-kohtaan: Noudatetaan vaihtoehtoa. TAI Ei noudateta vaihtoehtoa.
 • Linjausten päivitykset ja lisäykset tehdään ao.entiteettikohtaisille sivuille seuraavan RDA Toolkit -julkaisusta kertovan otsikon alle. Keskustelua vaativat muutokset viedään kuvailun asiantuntijaryhmien puheenjohtajien kokoukseen ja tarvittaessa kuvailuryhmien yhteiskäsittelyyn
 • No labels