RDA-linjausten päivitykset 2018-19 (nykyinen RDA) 

Tällä sivulla kuvailun kansallisten ryhmien kesken sovittu RDA-linjausprosessi. Alasivuilla kuvailuryhmien vuosina 2019-2020 uutta RDA:ta varten työstämiä linjauksia ja esimerkkejä sekä soveltamisprofiiliehdotuksia. 

Linjausprosessi

Punaisella syksyllä 2019 tehdyt muutokset aikatauluun

MilloinKetkäMitä
2018/12Kuvailusääntöpalvelu, Kusti, Kumea, Sisku ja MuusaAikataulusta, työnjaosta ja prosessista sopiminen
2019/02Kuvailuryhmien yhteiskokousSoveltamisprofiilin tarkempi käsittely ja keskustelu prosessista
2019/01-2020/05Kusti (Marja-Liisa Seppälä prosessin ohjaajana)Linjaukset RDA-entiteetin, nomenin, ajanjakson ja paikan lukuihin sekä guidance- ja resources-osioihin
2019/05-2020/05Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, Kansallismuseo, Museovirasto, Museoliitto (KAM-kuvailuryhmä)Linjaukset ja soveltamisprofiilit paikan, ajanjakson ja toimijoiden entiteetteihin arkistojen ja museoiden kanssa yhteistyössä
2019/11Kuvailuryhmien yhteiskokousLinjausprosessin kertaus uuden aikataulun mukaisesti
2020/01-2020/05Kumea (Marja-Liisa Seppälä prosessin ohjaajana, apuna Minna Kantanen)Kuvailusääntöpalvelu tekee alustavat linjaukset teoksen, ekspression, manifestaation ja kappaleen lukuihin ja laittaa kommentoinnille ja lisälinjaamiselle Kumeaan, ja Kumea miettii esimerkkejä
2020/01-2020/05Sisku (Marja-Liisa Seppälä prosessin ohjaajana)Linjaukset ja esimerkit sisällönkuvailua käsitteleviin kohtiin
2020/01-2020/05Muusa (Tapani Moisio prosessin ohjaajana)Linjaukset ja esimerkit musiikkia käsitteleviin kohtiin 
2020/01-2020/05Toimijakuvailuverkosto (Toiku-verkosto) (Katerina Sornova prosessin ohjaajana)Linjaukset ja esimerkit toimijoita käsitteleviin lukuihin
2020/02?Kuvailuryhmien yhteiskokousTilannepäivitys linjausten ja esimerkkien tekemisestä sekä ongelmallisten linjausten, esimerkkien ja soveltamisprofiilien käsittely
2020/03-2020/08KuvailusääntöpalveluNykyisten linjausten kohdistaminen uuteen RDA-tekstiin: huom. tehdään vasta käännöstyön jälkeen
2020/04?KuvailusääntöpalveluKäännöksen ja joidenkin linjausten, esimerkkien ja soveltamisprofiilien julkaisu uudessa RDA Toolkitissa
2020/03-12KuvailusääntöpalveluSoveltamisprofiilien teko
2020/11Kuvailuryhmien yhteiskokousOngelmallisten linjausten, esimerkkien ja soveltamisprofiilien käsittely
2020/10? tai 2020/12?KuvailusääntöpalveluLoppujen linjausten, esimerkkien ja soveltamisprofiilien julkaisu uudessa RDA Toolkitissa

Linjausohjeita

  • Linjataan vain ne option-kohdat, jotka ovat todellisia vaihtoehtoja toisilleen. Jos option-kohtaa ei ole linjattu, noudatetaan sitä oletusarvoisesti.
  • Pakollisuus linjataan ydin- ja perustasoille erikseen. Pakollisuuslinjaus kohdistetaan luvun alkuun, kohtaan prerecording.
  • Toistettavuutta ei linjata paitsi, jos elementin toistettavuudessa on jotain poikkeavaa.
  • Konkretisoidaan linjausta tarvittaessa esimerkillä vastaavasta MARC 21 -formaatin kentästä. 
  • Linjauksia tehtäessä huomioita myös nykyiset linjaus (RDA Toolkitissa) ja niiden mahdolliset ristiriidat uusien linjausten kanssa sekä jo hyväksytyt linjausmuutokset (Kuvailusääntöpalvelun sivulla).
  • Linjauksia tehtäessä huomioitava vaikutukset takautuviin konversioihin.
  • Kaikkia entiteettejä koskeva linjausehdotukset:
    • Auktorisoidut hakutiedot: Noudatetaan ISO-standardin 8601 tapaa merkitä määrittelemättömiä (X), epävarmoja ( ? ) ja epätarkkoja (~) aikamääreitä auktorisoiduissa hakutiedoissa.

 

 

  • No labels