RDA-linjausten päivitykset 2018-2019 (nykyinen RDA) 

Tällä sivulla kuvailun kansallisten ryhmien kesken sovittu RDA-linjausprosessi. Alasivuilla kuvailuryhmien vuosina 2019-2021 uutta RDA:ta varten työstämiä linjauksia, esimerkkejä ja soveltamisprofiileja. 

Linjausprosessi

päivitetty syyskuussa 2020

MilloinKetkäMitä
2018/12Kuvailusääntöpalvelu, Kusti, Kumea, Sisku ja MuusaAikataulusta, työnjaosta ja prosessista sopiminen
2019/02Kuvailuryhmien yhteiskokousSoveltamisprofiilin tarkempi käsittely ja keskustelu prosessista
2019/01-2021/05Kusti (Marja-Liisa Seppälä prosessin ohjaajana)Linjaukset RDA-entiteetin ja nomenin lukuihin sekä guidance- ja resources-osioihin
2019/05-2021/05Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, Kansallismuseo, Museovirasto, Museoliitto (KAM-kuvailuryhmä)Linjaukset ja soveltamisprofiilit paikan ja ajanjakson entiteetteihin arkistojen ja museoiden kanssa yhteistyössä
2019/11Kuvailuryhmien yhteiskokousLinjausprosessin kertaus uuden aikataulun mukaisesti
2020/09Kuvailuryhmien yhteiskokousLinjausprosessin tilanteen ja uuden aikataulun läpikäynti.
2020/01-2021/05Kumea (Marja-Liisa Seppälä prosessin ohjaajana, apuna Minna Kantanen)Kuvailusääntöpalvelu tekee alustavat linjaukset teoksen, ekspression, manifestaation ja kappaleen lukuihin ja laittaa kommentoinnille ja lisälinjaamiselle Kumeaan. Kumea työstää myös esimerkkejä.
2020/01-2020/05Sisku (Marja-Liisa Seppälä prosessin ohjaajana)Linjaukset ja esimerkit sisällönkuvailua käsitteleviin kohtiin.
2020/01-2020/12Muusa (Tapani Moisio prosessin ohjaajana)Linjaukset ja esimerkit musiikkia käsitteleviin kohtiin 
2020/01-2020/06Toimijakuvailuverkosto (Toiku-verkosto) (Katerina Sornova prosessin ohjaajana)Linjaukset ja esimerkit toimijoita käsitteleviin lukuihin
2020/11Kuvailuryhmien yhteiskokousTilannepäivitys linjausten, soveltamisprofiilien ja esimerkkien tekoprosessista sekä ongelmallisten linjausten yhteiskäsittely
2021/07-11KuvailusääntöpalveluLinjausten, esimerkkien ja soveltamisprofiilien viimeistely
2021/10?Kuvailuryhmien yhteiskokousOngelmallisten linjausten, esimerkkien ja soveltamisprofiilien yhteiskäsittely
2021/12KuvailusääntöpalveluKäännöksen, linjausten, esimerkkien ja soveltamisprofiilien kattava julkaisu uudessa RDA Toolkitissa

Linjausohjeita

 • Linjauksia ei kohdisteta luvun pääotsikkoon eikä määritelmään/soveltamisalaan.
 • Linjataan vain ne vaihtoehdot, joita ei noudateta. Mutta jos noudatettavaan vaihtoehtoon liittyy linjaus, merkitään linjaus tietenkin noudatettavan vaihtoehdon kohtaan.
 • Linjataan vain ne option-kohdat, jotka ovat todellisia vaihtoehtoja toisilleen ja joihin liittyy olemassa oleva linjaus tai joihin tarvitaan uusi linjaus. Muiden option-kohtien noudattaminen on kuvailijan harkinnan varassa.
 • Pakollisuus linjataan ydin- ja perustasoille erikseen. Pakollisuus perustasolla tarkoittaa pakollisuutta myös ydintasolla, sillä ydintaso on perustasoa suppeampi kuvailutaso. Pakollisuuslinjaus kohdistetaan luvun alkuun, kohtaan prerecording.
 • Merkitsemistavan valintaan liittyvä linjaus merkitään kohtaan Recording. Jos elementillä on vain yksi sallittu merkintätapa, ei linjausta merkintätavasta tehdä.
 • Toistettavuutta ei linjata, paitsi jos elementin toistettavuudessa on jotain poikkeavaa. Toistettavuus kohdistetaan luvun alkuun, kohtaan prerecording.
 • Konkretisoidaan linjausta tarvittaessa esimerkillä vastaavasta MARC 21 -formaatin kentästä. 
 • Suomalaisia esimerkkejä voi kohdistaa itse tekstiin tai linjauksiin. Englanninkieliset esimerkit voi joko kääntää suomeksi tai jättää pois.
 • Linjauksia tehtäessä huomioitava myös nykyiset linjaus (RDA Toolkitissa) ja niiden mahdolliset ristiriidat uusien linjausten kanssa sekä jo hyväksytyt linjausmuutokset (Kuvailusääntöpalvelun sivulla).
 • Linjauksia tehtäessä huomioitava vaikutukset takautuviin konversioihin. Linjauksen vaatima takautuvan konvertoinnin tarve merkittävä selkeästi linjauksen yhteyteen. Tietokannoissa arvioidaan konversiota vaativan linjauksen toteuttamismahdollisuudet teknisesti priorisoiden.
 • Linkkien toimimattomuuden tai epätarkan kohdistumisen vuoksi on hyvä muotoilla linjaus siten, että linjaus kertoo myös linjattavan asia. Lisäksi kannattaa käyttää tunnisteita (citation, 8-numeroinen tunniste), jotka löytyvät maalaamalla tekstikohta ja painamalla risuaitaa RDA Toolkitissä. 8-numeroisella tunnisteella voi hakea ko. sääntökohdan kirjoittamalla tunniste RDA Toolkitin hakukenttään.
 • Sisällytetään linjaukseen viittaus Metatietosanastoon silloin, kun termiä ei löydy RDA:sta.
 • Uuden RDA:n haussa voi käyttää myös nykyiset RDA:n lukujen numeroita: esim. jos kirjoittaa uuden RDA Toolkitin hakulaatikkoon 6.8 (luvun Teoksen tunniste numero), saa tulokseksi luvun identifier of work.
 • Linjauksissa käytettävät fraasit:
  • Pakollisuuslinjaukset: Pakollinen ydintason kuvailussa. TAI Pakollinen perustason kuvailussa.
  • Merkintätapalinjaus: Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu. TAI Ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.
  • Viittaus sanastoon: Käytetään sopivaa Suomalaisen lajityyppi- ja muotosanaston termiähttp://finto.fi/slm/fi/.TAI Käytetään sopivaa Metatietosanaston termiä: ...
  • Linjaus Option-kohtaan: Noudatetaan vaihtoehtoa. TAI Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • Linjaukseen sisällytetyt esimerkit otsikoidaan: Suomalaisia esimerkkejä:


 • No labels