RDA-linjausten päivitykset 2018-19 (nykyinen RDA) 

Tällä sivulla kuvailun kansallisten ryhmien kesken sovittu RDA-linjausprosessi. Alasivuilla kuvailuryhmien vuosina 2019-2020 uutta RDA:ta varten työstämiä linjauksia ja esimerkkejä sekä soveltamisprofiiliehdotuksia.

Linjausprosessi

Punaisella elokuussa 2019 tehdyt muutokset aikatauluun

MilloinKetkäMitä
2018/12Kuvailusääntöpalvelu, Kusti, Kumea, Sisku ja MuusaAikataulusta, työnjaosta ja prosessista sopiminen
2019/09-2019/11KuvailusääntöpalveluNykyisten linjausten kohdistaminen uuteen RDA-tekstiin 
2019/02Kuvailuryhmien yhteiskokousSoveltamisprofiilin tarkempi käsittely ja keskustelu prosessista
2019/01-2019/12Kusti (Marja-Liisa Seppälä prosessin ohjaajana)Linjaukset nomenin, paikan, ajanjakson ja RDA-entiteetin lukuihin sekä guidance-osioon (mm. kuvailutasot)
2019/12-2020/03Kumea (Marja-Liisa Seppälä prosessin ohjaajana, apuna Minna Kantanen)Kuvailusääntöpalvelu tekee alustavat linjaukset teoksen, ekspression, manifestaation ja kappaleen lukuihin ja laittaa kommentoinnille ja lisälinjaamiselle Kumeaan, ja Kumea miettii esimerkkejä
2019/12-2020/03Sisku (Marja-Liisa Seppälä prosessin ohjaajana)Linjaukset ja esimerkit sisällönkuvailua käsitteleviin kohtiin
2019/12-2020/03Muusa (Tapani Moisio prosessin ohjaajana)Linjaukset ja esimerkit musiikkia käsitteleviin kohtiin 
2019/12-2020/03Toimijakuvailuverkosto (Toiku-verkosto) (Katerina Sornova prosessin ohjaajana)Linjaukset ja esimerkit toimijoita käsitteleviin lukuihin
2019/05-2020/03Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, Kansallismuseo, Museovirasto, MuseoliittoLinjaukset ja soveltamisprofiilit paikan, ajanjakson ja toimijoiden entiteetteihin arkistojen ja museoiden kanssa yhteistyössä
2019/11Kuvailuryhmien yhteiskokousTilannepäivitys linjausten ja esimerkkien tekemisestä
2020/02?Kuvailuryhmien yhteiskokousOngelmallisten linjausten, esimerkkien ja soveltamisprofiilien käsittely
2020/04?KuvailusääntöpalveluValmiiden linjausten, esimerkkien ja soveltamisprofiilien julkaisu uudessa RDA Toolkitissa
2019/12-2020/02KuvailusääntöpalveluGuidence- ja Resources-osioiden linjaukset
2020/01-03KuvailusääntöpalveluEhdotettujen soveltamisprofiilien tekeminen
2020/10? tai 2020/12?KuvailusääntöpalveluLoppujen linjausten, esimerkkien ja soveltamisprofiilien julkaisu uudessa RDA Toolkitissa

Linjausohjeita

Linjataan vain ne option-kohdat, jotka ovat todellisia vaihtoehtoja toisilleen. Jos option-kohtaa ei ole linjattu, noudatetaan sitä oletusarvoisesti.

Pakollisuus linjataan ydin- ja perustasoille erikseen. Pakollisuuslinjaus kohdistetaan luvun alkuun, kohtaan prerecording.

Toistettavuutta ei linjata paitsi, jos elementin toistettavuudessa on jotain poikkeavaa.

Konkretisoidaan linjausta tarvittaessa esimerkillä vastaavasta MARC 21 -formaatin kentästä. 

Linjauksia tehtäessä huomioita myös nykyiset linjaus ja niiden mahdolliset ristiriidat uusien linjausten kanssa.

 

 

  • No labels