RDA-linjausten päivitykset 2018-2019 (nykyinen RDA) 

Tällä sivulla kuvailun kansallisten ryhmien kesken sovittu RDA-linjausprosessi. Alasivuilla kuvailuryhmien vuosina 2019-2021 uutta RDA:ta varten työstämiä linjauksia, esimerkkejä ja soveltamisprofiileja. 

Linjausprosessi

päivitetty heinäkuussa 2021

MilloinKetkäMitä
2018/12Kuvailusääntöpalvelu, Kuvailustandardiryhmä (Kusti), Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Kumea), Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä (Sisku) ja Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa)Aikataulusta, työnjaosta ja prosessista sopiminen
2020/05SiskuLinjaukset sisällönkuvailua käsitteleviin kohtiin valmiit
2020/06Toimijakuvailuverkosto (Toiku-verkosto)Linjaukset ja esimerkit toimijoita käsitteleviin lukuihin valmiit
2021/05Kusti (ja Kuvailusääntöpalvelu)
Linjaukset RDA-entiteetin ja nomenin lukuihin sekä Ohjeistus-osioon valmiit
2021/09?MuusaLinjaukset ja esimerkit musiikkia käsitteleviin kohtiin valmiit
2021/09ToikuKuvailuentiteettien rajat -paperin RDA-linjaukset valmiit
2021/09Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, Kansallismuseo, Museovirasto, Museoliitto (KAM-kuvailuryhmä)Linjaukset paikan ja ajanjakson lukuihin valmiit
2021/09Kuvailuryhmien työpajaLinjausten ja esimerkkien tilanteen kartoitus ja tavoiteaikataulu
2021/10Kumea (ja Kuvailusääntöpalvelu)
Linjaukset teoksen, ekspression, manifestaation ja kappaleen lukuihin valmiit
2021/10Kusti (ja Kuvailusääntöpalvelu)Linjaukset Lähteet-osioon valmiit
2021/10KuvailusääntöpalveluKuvailutasotaulukko valmis julkaistavaksi uudessa RDA Toolkitissä
2021/11KuvailusääntöpalveluLinjausten ja esimerkkien viimeistely uuteen RDA Toolkitiin
2021/12KuvailusääntöpalveluKäännöksen, linjausten ja esimerkkien kattava julkaisu uudessa RDA Toolkitissa
2022/04 ja 2022/10Kuvailusääntöpalvelu sekä tarvittaessa kuvailun asiantuntijaryhmätMahdollisten soveltamisprofiilien ja Lähteet-osion tekstien julkaisu uudessa RDA Toolkitissa

Linjaus- ja esimerkkiohjeita