Eteneminen

Kusti tuottaa linjaukset:

 • Ensin tarkastetaan vanhat linjaukset: OK
 • Sitten käydään kaikki Guidance-luvut läpi linjausten näkökulmasta: OK

Kuvailusääntöpalvelu kopioi linjaukset uuteen RDA Toolkitiin vuoden 2021 aikana

Vanhat linjaukset vihreällä

Linjaukset ja esimerkit

Transcription guidelines: (koko luku linjattu jo)

 • Kohta: 02.73.09.85
  • Noudatetaan vaihtoehtoa jäljentämisen perusohjeiden soveltamisesta ulkomaisista tietokannoista poimituissa tiedoissa.
  • Noudatetaan vaihtoehtoa jäljentämisen perusohjeiden soveltamisesta tiedoissa, jotka saadaan automaattisesti digitoidusta vanhasta painetusta aineistosta skannaamalla tai muilla menetelmillä. Tiedot hyväksytään sellaisenaan muuttamatta kirjoitusasua, esim. isoja kirjaimia ei muuteta pieniksi. 
 • Kohta: 22.70.87.58
  • Noudatetaan vaihtoehtoa translitteroidun muodon jäljentämisestä kirjoitusjärjestelmän mukaisen muodon lisäksi tai sijaan. Jos elementtejä ei pystytä merkitsemään tiedonlähteen mukaisella kirjoitusjärjestelmällä, ne merkintään translitteroidussa muodossa.
   Esim. Ylä-/alaindeksit
   Tiedonlähteessä: The Severus scroll and 1QIs ª
   Kuvailuun merkitään: 245 14 $a The Severus scroll and the 1QIs a.
   Huomautus: 500 ## $a Nimekkeessä a on yläindeksi.
   Esim. Kreikkalaiset yms. kirjaimet

   Tiedonlähteessä: α -, β - ja γ -spektroskopia
   Kuvailuun merkitään: 245 10 $6 880-01 $a [Alfa]-, [beeta]- ja [gamma]-spektroskopia.
   Tiedot vaihtoehtoisella kirjoitusjärjestelmällä: 880 10 $6 245-01/(S $a α-, β- ja γ-spektroskopia.
   Kun kreikkalaista tms. kirjainta käytetään muuten latinalaisin aakkosin kirjoitetussa sanassa ja tarkoitus on ääntää merkki, käytä kirjaimen romanisoitua muotoa (nimen sijaan) sulkeissa.
   Tiedonlähteessä: Zaraθustra and Φilo
   Kuvailuun merkitään: 245 10 $a Zara[th]ustra and [Ph]ilo.
   Huomautus: 500 ## $a Nimekkeessä "[th]" ja "[ph]" on merkitty kreikkalaisin aakkosin theeta ja fii.
  • Noudatetaan vaihtoehtoa jäljentämisen normalisoitujen ohjeiden soveltamisesta vanhoissa aineistoissa. Vanhojen painettujen aineistojen ligatuurit ja muut julkaisun ilmestymisen aikaiset kirjaintyypit ja diakriittiset merkit voidaan transkriboida niitä vastaaviin nykyisiin muotoihin. Varianttinimekkeiden merkitsemistä nykyisen kirjoitusjärjestelmän mukaisessa muodossa suositellaan tapauksissa, joissa kirjasin i/I:tä on käytetty vastaamaan j/J:tä, v/V:tä vastaamaan u/U :ta ja vv/VV:tä vastaamaan w/W:tä.
   Esim. Nimeke: Macrobii Avrelii Theodosii viri consvlaris, In Somnium Scipionis libri II, Saturnaliorum libri VII. Varianttinimeke: Macrobii Aurelii Theodosii viri consularis …

Guidelines on basic transciption: (koko luku linjattu jo)

 • Kohta: 85.61.34.87
  • Ei noudateta vaihtoehtoa (merkin “\\” käytössä).

Guidelines on normalized transcription: (koko luku linjattu jo)

 • Kohta: 43.00.15.38
  • Noudatetaan vaihtoehtoa arvon merkitsemisestä metatiedon tuottavan toimijan valitsemalla kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä. Huomautukseen sisältyvä nimi, nimeke tai sitaatti merkitään translitteroidussa muodossa. 
 • Kohta: 37.83.80.34
  • Noudatetaan vaihtoehtoa sitaatin merkitsemisestä siinä muodossa, jossa se esiintyy, jos tiedonlähteessä esiintyvän välimerkityksen jäljentäminen sellaisenaan kuvailuun haittaa selkeyttä.
 • Kohta: 43.54.58.51
  • Noudatetaan vaihtoehtoa numeron merkitsemisestä siinä muodossa, jossa se esiintyy, vanhoissa aineistoissa numeroin tai sanoin ilmoitetussa tuotanto-, julkaisu-, jakelu- ja valmistusajassa sekä sarja-aineiston numeroinnissa. 
  • Noudatetaan vaihtoehtoa numeron merkitsemisestä siinä muodossa, jossa se esiintyy.
   Esim.
   Tiedonlähteessä: MDCCXXXIII
   Kuvailuun merkitään: MDCCXXXIII  
 • Kohta: 29.53.20.72
  • Noudatetaan vaihtoehtoa ison alkukirjaimen (manifestaation mukaisen kielen) ohjeiden nuodattamisesta.
 • Kohta: 61.80.62.88
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.
 • Kohta: 74.50.01.10
  • EI noudateta vaihtoehtoa.

Data provenance: (on käsitelty koko luku)

 • Recording a source of metadata that is a manifestation that is being described:

  • Kohta: 09.53.46.48
   • Noudatetaan vaihtoehtoa merkintälähteiden tärkeysjärjestyksen noudattamisesta mm. sarjamaisen teoksen kuvailussa, jos nimiösivu ei esiinny jokaisessa sarjamaisen teoksen osassa.
   • Ei noudateta vaihtoehtoa. Jos sarjan nimekkeet esiintyvät manifestaatiossa eri tiedonlähteissä, voidaan esim. sarjan päänimekkeen ja alasarjan nimekkeen tiedonlähteen valinta tehdä toisessa järjestyksessä.
   • Jos sarjan nimiösivu puuttuu, käytetään sarjan osan nimiösivua.
   • Nimiösivun kääntöpuoli sekä nimiösivua välittömästi edeltävä ja seuraava sivu tulkitaan osaksi nimiösivua. Ensisijainen lähde on varsinainen nimiösivu.
  • kohta: 60.32.34.05
   • Ei noudateta vaihtoehtoa silmin luettavan ja manifestaatioon kiinnitetyn etiketin valitsemisesta mikrofilmien tiedonlähteeksi.
  • Kohta: 45.46.25.61
   • Noudatetaan vaihtoehtoa alkusanojen (title frame/screen) valitsemisesta tiedonlähteeksi liikkuvaa kuvaa sisältävissä aineistoissa. Poikkeuksena pelien kuvailu.
  • Kohta: 13.69.12.96
   • Noudatetaan vaihtoehtoa manifestaatioon kiinnitetyn etiketin valitsemisesta pelien kuvailussa.
  • Kohta: 22.73.08.65
   • Ei noudateta vaihtoehtoa tiedonlähteiden järjestyksestä kääntökirjoissa vaan kielijärjestystä: suomi, ruotsi, saame, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, portugali. Harkinnan mukaan myös ruotsi tai jokin muu kieli voi olla ensimmäisenä: esim. tärkein, tekijän kielen mukainen, kustantajan mukaan.
  • Kohta: 08.99.15.27
   • Sarjamaisen teoksen päänimekkeen merkintälähde merkitään aina, kun se ei ole nimiösivu. Jos sarjamaisen teoksen osassa esiintyy kaksi tai useampia eri nimekkeitä ja nimeke, jonka tiedetään olevan vakiintunut sarja-aineiston nimeke, esiintyy ensisijaisen merkintälähteen ulkopuolella, valitaan vakiintuneen nimekkeen lähde ensisijaiseksi tiedonlähteeksi.
 • Recording a source of metadata that is not a manifestation that is being described

  • Kohta: 85.12.62.06
   • Noudatetaan vaihtoehtoa käytetyn lähteen merkitsemisestä aina. 
  • Kohta: 55.93.40.87
   • Ennakkotietoja ei käytetä tiedonlähteenä kuvailussa. ISBN-tunnus otetaan ennakkotiedoista, jos se puuttuu tai on väärin kuvailtavassa aineistossa.

Resource description: (käyty koko luku läpi)

 • Describing a manifestation of a diachronic work: pitäisikö osa huomautuksista linkittää sisällön ominaisuuksien muutoksiin: 51.10.71.91
  • Kohta: 06.26.53.93
   • Noudatetaan vaihtoehtoa huomautuksen tekemisestä elementin arvon muutoksesta silloin, kun nimeke vaihtelee usein. Tehdään yleinen huomautus.

   • Noudatetaan vaihtoehtoa huomautuksen tekemisestä elementin arvon muutoksesta silloin, kun tuotantopaikka ja tuottajan nimi vaihtelee usein. Tehdään yleinen huomautus.

   • Noudatetaan vaihtoehtoa huomautuksen tekemisestä elementin arvon muutoksesta silloin, kun kustannuspaikka ja kustantajan nimi vaihtelee usein. Tehdään yleinen huomautus.

   • Noudatetaan vaihtoehtoa huomautuksen tekemisestä elementin arvon muutoksesta silloin, kun vastuullisuustieto vaihtelee usein. Tehdään yleinen huomautus. Päivittyvien teosten vastuullisuustietoa ei muuteta vastaamaan senhetkistä versiota, jos teoksella on ISSN-tunnus.

   • Noudatetaan vaihtoehtoa huomautuksen tekemisestä elementin arvon muutoksesta silloin, kun painosmerkintö vaihtelee usein. Tehdään yleinen huomautus.

   • Noudatetaan vaihtoehtoa huomautuksen tekemisestä elementin arvon muutoksesta silloin, kun tuotanto-, julkaisu-, jakelu ja valmistusmerkintö vaihtelee usein. Tehdään yleinen huomautus.

   • Noudatetaan vaihtoehtoa huomautuksen tekemisestä elementin arvon muutoksesta silloin, kun sarjamerkintö vaihtelee usein. Tehdään yleinen huomautus.

   • Noudatetaan vaihtoehtoa huomautuksen tekemisestä elementin arvon muutoksesta silloin, kun ilmestymistiheys vaihtelee usein. Tehdään yleinen huomautus.

 • Effective description:
  • Kohta: 45.52.73.18
   • Tehokas kuvailu tarkoittaa tuloksekasta ja aineistojen löytyvyyttä edistävää kuvailua.
   • Suomalaisissa kirjastoissa noudatetaan kuvailutasoja ydin ja perus (linkit RDA Toolkitissa julkaistaviin kuvailutasojen soveltamisprofiiliin).
   • Ydintasolla pakolliseksi elementiksi on määritelty:
    • Elementti, joka oli pakollinen edellisissä RDA-kuvailusäännöissä eli ns. ydinelementti
    • Elementti, joka on pakollinen nykyisissä RDA-kuvailusäännöissä eli minimi- ja koherenttitasojen elementit
    • Elementti, joka on määritelty merkittäväksi aina jonkin kuvailun kansallisen asiantuntijaryhmän sovellusohjeessa joko kaikkiin aineistoihin liittyen tai johonkin tiettyyn aineistoon tai näkökulmaan liittyen
   • Perustasolla pakolliseksi elementiksi on määritelty:
    • Elementti, joka oli määritelty pakolliseksi edellisisssä RDA-kuvailusäännöissä kuvailuryhmien linjauksella eli ns. lisäydinelementti
    • Elementti, joka on määritelty ehdollisesti pakolliseksi nykyisissä RDA-kuvailusäännöissä tai kuvailuryhmien linjauksella, esim. jos sitä tarvitaan erottamaan kaksi samannimistä entiteettiä toisista.
 • No labels