Aika 13.30-14.00
Paikka Zoom

Osallistujat: Leena Vainikainen (Sisku), Anna Viitanen (Kumea), Katri Riiheläinen (pj.) Ilona Leppänen (Toiku-verkosto, sihteeri), Ilkka Haataja (Muusa)

Poissa: Minna Kantanen (sihteeri), Marja-Liisa Seppälä (Kusti)

Asialista

 • 2024 toimintasuunnitelma
 • Ajankohtaisia asioita ryhmistä (erityisesti Kumean Kansikuvien kuvittajat kuvailutietoon -kysymyksen käsittely) 
  • Kumea: Ei ole käsitellyt vielä enempää kysymystä kuvittajista. Seuraava kokous on keskiviikkona 16.5.
  • Sisku: Ei ole käsitellyt vielä kysymystä kuvittajista. Metatietosanastoon tulevista päivityksistä  uudistetun RDA:n myötä oli keskustelu ja ilmeisesti ei tulossa suuria muutoksia Siskun näkökulmasta.
  • Muusa: Ryhmässä käytössä kiertävä puheenjohtajuus. Kauden 2024-2025 kokoonpano ja puheenjohtajavuorot löytyvät Muusan sivuilta. Muusa oli käsitellyt kysymystä kuvittajista ja todennut, että vaikka se ei ole musiikin kuvailun ydintä, niin ei nähty mitään estettä tälle ja jopa toisaalta pidettiin tärkeänäkin tietona. 
  • Toiku: Kysymys kuvittajista ei herättänyt juurikaan keskustelua. Ymmärretään kansikuvien kuvittajien tarve saada tekijyys näkyville eikä pidetä mitenkään huonona asiana. Mutta toimijakuvailun näkökulmasta pohdituttaa auktorisointityön  lisääntyminen.
  • Kusti:
  • Kansallisbibliografiassakin kysymyksestä oli keskusteltu. Tieto kansikuvan tekijästä on mahdollista saada ainakin osasta aineistosta ennakkotietona, mikä helpottaa tätä osaltaan, mutta lisää varmasti painetta auktorisointityölle. Voisiko tieto kuitenkin tulla jotain muuta reittiä  kuin bib-tietueeseen tallennettuna. Jatketaan kysymyksen käsittelyä vielä ja palataan tähän seuraavassa kokouksessa.
 • Muita asioita
  • Ilkka nosti esille, että teosten ekspressioiden merkitsemisen käytänteistä ei tällä hetkellä kuvailussa ole kunnolla sovittu eli niistä pitäisi keskustella ja sopia yhteisesti ja ohjeistaa kunnolla. Tarve on tiedostettu Kumeassakin, mutta monelta osin ollaan alku- ja kokeiluvaiheessa ja vähän odottelevalla kannalla. Musiikin kuvailussa tällä on pitkät perinteet. Kansallisbibliografia on aloittanut Fennica-aineiston osalta merkitsemisen  240-kentän osalta tämän vuoden alusta. Asian edistämiseksi sovittiin, että Katri pyytää Teos Marc21 -työryhmältä tästä ehdotuksen, jota voidaan käsitellä sopivalla ryhmällä. 
  • Asiakastyytyväisyyskyselyn  ja muunkin palautteen kautta on tullut vahva toive luopua 653-kentistä ennakkotietueissa. Sovittiin, että Sisku ottaa asian esille seuraavassa kokouksessaan eli onko ok ettei 653-kenttiä enää tule ennakkotietueiden mukana.
 • Ajankohtaiskatsaukset (ei käsitelty)
  • LIKI-ryhmä
  • RDA-ajankohtaiset
  • Metatietosanasto 

Seurattavat asiat:

 • Uudistunut RDA (ei käsitelty)
 • Teosten ja ekspressioiden kuvailu MARC 21 -formaatissa (Teos MARC 21:ssä -projekti) (ei käsitelty)
 • Kuvailun tiedotuspäivä 29.5.2024 klo 10-15.30 
  • suunnittelusivu
   • Käytiin läpi Kuvailun tiedotuspäivän ohjelma
   • Ilmoittautuminen on ollut reilu pari viikkoa auki
   • Vaasan kaupunginkirjaston kuvailucase - Quria -esitys tulee olemaan osittain ruotsinkielinen
   • Anna hoitaa iltapäivän puheenjohtajuuden etänä
   • Todettiin, että ohjelma ja aikataulut ovat kunnossa
 • Kevään kokoukset
  • 12.6.2024 klo 13.30-15


Myöhemmin käsittelyyn:

 • Kuvailuryhmien työpaja
 • No labels