FinELib-konsortio hankkii elektronisia aineistoja keskitetysti jäsenorganisaatioilleen. Konsortion jäseniä ovat suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot. Konsortion palveluyksikkö eli FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa. FinELib-toimisto neuvottelee e-aineistojen lisensioinnista konsortion jäsenten puolesta.

FinELib-konsortion aineistotarjontaan kuuluu mm. e-lehtiä, e-kirjoja, hakuteoksia ja viitetietokantoja. Kukin konsortion jäsen valitsee itsenäisesti, mitä konsortion tarjoamia aineistoja tilaa. Uusia aineistoja valitaan neuvoteltavaksi konsortion jäsenten ehdotusten pohjalta.

Aineistohankinnassa noudatetaan FinELib-konsortion hankintaperiaatteita (pdf).

Periaatteissa kiinnitetään huomiota hankinnan kannalta keskeisimpiin seikkoihin, kuten aineiston käyttöehtoihin, vastuukysymyksiin ja esim. käyttötilastojen saatavuuteen.

FinELib-toimisto tarjoaa lisäksi konsortion jäsenille tukea niiden aineistojen hankintaan, joita jäsenet hankkivat konsortion ulkopuolella. Konsortio myös edistää e-aineistojen käyttöä ja tarjontaa erilaisin kehittämishankkein.

FinELib-konsortion toiminnasta ja kehittämisestä vastaa Kansalliskirjasto FinELibin ohjausryhmän määrittelemien linjausten mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa konsortion toimintaa keskitetysti yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yleisten kirjastojen osalta.


Lue lisää konsortion toiminnasta:  • No labels