FinELib-konsortion ohjausryhmässä on  konsortion jäsenorganisaatioiden edustajien lisäksi edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä muista merkittävistä yhteistyökumppaneista. Ryhmä vastaa FinELibin toiminnan linjauksista ja arvioi vuosittain toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Lisäksi se toimii yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana. Ohjausryhmän toimikausi on neljä vuotta.Ohjausryhmän säännöt

FINELIB-OHJAUSRYHMÄN SÄÄNNÖT

 

1. FinELib-ohjausryhmä

Ohjausryhmä on FinELib-konsortion jäsenten yhteistyöelin, joka vastaa FinELib-konsortion toiminnan linjauksista ja arvioi vuosittain toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Kansalliskirjasto vastaa FinELib-toimiston toiminnasta.

 

2. Ohjausryhmän tehtävät

FinELib-konsortion toimintaan liittyen ohjausryhmä 

        vastaa toiminnan kehittämisestä ja linjauksista

        hyväksyy määrärahojen käytön linjaukset

        arvioi vuosittain toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta

Näiden lisäksi ohjausryhmä

        edistää FinELib-konsortion jäsensektoreiden toimintaedellytyksiä

        seuraa elektronisen julkaisutoiminnan kehitystä ja pyrkii vaikuttamaan kustannustoimialan kehitykseen sekä edistää tietämystä toimialasta

        edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä toimialalla

        seuraa verkkoaineistojen käyttöönottoa edistävän teknologian kehitystä

        tekee esityksiä, aloitteita ja selvityksiä Kansalliskirjastolle, opetus- ja kulttuuriministeriölle ja muille päättäjille FinELib-konsortion toimintaan liittyvistä kysymyksistä.

 

3. Ohjausryhmän kokoonpano ja edustajien valinta

Ohjausryhmässä ovat edustettuina konsortion jäsensektorit, rahoittajaministeriö sekä muita intressiryhmiä edustavia organisaatioita.

        jäsenorganisaatioiden johdon edustajat: yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset (yksi edustaja kustakin)

        kirjastosektoreiden toimielinten edustajat (kaksi edustajaa kustakin)

        opetus- ja kulttuuriministeriö: jäsensektoreiden toimintaa ja rahoitusta koordinoivien yksiköiden edustajat

        Aluehallintovirastot: kirjastotoimesta vastaavien yksiköiden edustaja

        Kansalliskirjaston edustaja

Kullakin edustajalla tulee olla varaedustaja. Ohjausryhmässä on 10-15 jäsentä.

 

EDUSTUS

ESITTÄJÄ

Yliopistojen johto

UNIFI

Ammattikorkeakoulujen johto

ARENE

Tutkimuslaitosten johto

TUNE

Yliopistokirjastot x 2

Yliopistokirjastojen neuvosto

Ammattikorkeakoulukirjastot x 2

AMKIT-konsortio

Tutkimuslaitoskirjastot x 2

Erikoiskirjastojen neuvosto

Yleiset kirjastot x 2

Yleisten kirjastojen neuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiedepolitiikka

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuuripolitiikka

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Aluehallintovirastojen kirjastotoimesta vastaavat yksiköt

Aluehallintovirastojen kirjastotoimesta vastaavat yksiköt

Kansalliskirjasto: kirjastoverkkopalvelut

Kansalliskirjasto

 

 

Kansalliskirjasto pyytää esitykset ohjausryhmän edustajista esittäjä-sarakkeessa mainituilta organisaatioilta.

Kansalliskirjaston johtokunta nimittää ohjausryhmän jäsenet ja näille varajäsenet sekä puheenjohtajan. Ohjausryhmä nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii joku osallistuvien sektoreiden edustaja. Varapuheenjohtajan tulee edustaa toista sektoria kuin puheenjohtaja.

 

5. Ohjausryhmän toimikausi

Ohjausryhmän toimikausi on neljä (4) vuotta (tulossopimuskausi).

 

6. Ohjausryhmän kokoukset ja koollekutsuminen

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Koollekutsujana, esittelijöinä ja sihteerinä toimivat Kansalliskirjaston henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Kokouskutsut ja asialista toimitetaan sähköisesti ohjausryhmän jäsenille viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Etäosallistuminen kokouksiin on mahdollista edellyttäen, että edustaja on toimittanut tiedon etäosallistumisesta Kansalliskirjastolle tämän asettaman määräajan puitteissa.  

 

7. Ohjausryhmän päätösvaltaisuus

Ohjausryhmä on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

 

8. Ohjausryhmän toiminnan kustannukset

Ohjausryhmän toimintaan osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa Kansalliskirjasto. Matkakustannukset korvataan Helsingin yliopiston matkustusohjeen mukaisesti. Kokouspalkkioita ja päivärahoja ei makseta. FinELib-ohjausryhmän jäsenet 2017 - 2020

FinELib-ohjausryhmä 2017–2020

 

Jäsen: Paula Eerola, vararehtori, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja (2020- )

 

Jäsen: Helka-Liisa Hentilä, koulutusrehtori, Oulun yliopisto (2020- )

 

Jäsen: Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, kirjastoverkkopalvelut, Kansalliskirjasto

Varajäsen: Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, FinELib, Kansalliskirjasto

 

Jäsen: Tuula Hämäläinen, Manager, VTT, varapuheenjohtaja

Varajäsen: Leena Palmén, tietoasiantuntija, valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö, VNK (2019- )

 

Jäsen: Lea Kauppi, pääjohtaja, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Varajäsen: Sanna Marttinen, pääsihteeri, Luonnon- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET)

 

Jäsen: Eeva Klinga-Hyöty, tietopalvelupäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Varajäsen: Maija Koponen, palvelupäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu

 

Jäsen: Kristiina Kontiainen, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Varajäsen: Päivi Almgren, kirjastotoimen ylitarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 

Jäsen: Tarja Koskimies, kirjastonjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Varajäsen: Minna Koistinen, kirjastonjohtaja, Oulun ammattikorkeakoulu

 

Jäsen: Hanna Lahtinen, johtaja, tieto- ja julkaisupalvelut, Laurea-ammattikorkeakoulu (2020- )

Varajäsen: Petri Lempinen, toiminnanjohtaja, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (2018- )

 

Jäsen: Anne Luoto-Halvari, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Varajäsen: Sami Niinimäki, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Jäsen: Ossi Naukkarinen, vararehtori, Aalto-yliopisto (2020- )

 

Jäsen: Virva Nousiainen-Hiiri, kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto

Varajäsen: Aija Laine, erityissuunnittelija, Helsingin kaupunginkirjasto

 

Jäsen: Liisa Rossi, järjestelmä- ja verkkopäällikkö, Kuopion kaupunginkirjasto

 

Jäsen: Tapani Sainio, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (2018- )

Varajäsen: Minna Karvonen, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (2018- )

 

Jäsen: Sirpa Suonpää, johtava asiantuntija, tietopalvelu, Luonnonvarakeskus

Varajäsen: Soile Hakonen, kirjastopäällikkö, Suomen Pankki

 

Jäsen: Pia Södergård, överbibliotekarie, Åbo Akademi

Varajäsen: Minna Abrahamsson-Sipponen, kirjastonjohtaja, Oulun yliopisto (2019- )

 

Jäsen: Kimmo Tuominen, ylikirjastonhoitaja, Helsingin yliopisto (2019- )

Varajäsen: Ulla Nygrén, kirjastonjohtaja, Turun yliopisto

 Kokoukset ja asiakirjat

FinELibin ohjausryhmän seuraava kokous pidetään ke 25.11. klo 13 - 16


Ohjausryhmän kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät alta. Pöytäkirjojen liitteet ovat suojatuilla sivuilla ekstranetissa vuodesta 2010 lähtien.

Tulevan kokouksen esityslista julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta. Kokouksen jälkeen FinELib-toimisto luonnostelee pöytäkirjan ja lähettää sen kommentoitavaksi ohjausryhmän jäsenille. Valmis pöytäkirja julkaistaan noin kolme viikkoa kokouksesta.

Vuosi 2020

Kokous 5/2020 (25.11.2020)

Pöytäkirja 5/2020 (pdf)
Esityslista 5/2020 (pdf)

Kokous 4/2020 (16.10.2020)

Pöytäkirja 04/2020 (pdf)
Esityslista 04/2020 (pdf)

Kokous 3/2020 (2.9.2020)

Pöytäkirja 3/2020 (pdf)
Esityslista 3/2020 (pdf)

Kokous 2/2020 (5.6.2020)

Pöytäkirja 2/2020 (pdf)
Esityslista 2/2020 (pdf)

Kokous 1/2020 (11.2.2020)

Pöytäkirja 1/2020 (pdf)
Esityslista 1/2020 (pdf)Vuosi 2019

Kokous 4/2019 (29.11.2019)

Pöytäkirja 4/2019 (pdf)
Esityslista 4/2019 (pdf)

Kokous 3/2019 (2.10.2019)

Pöytäkirja 3/2019 (pdf)
Esityslista 3/2019 (pdf)

Kokous 2b/2019 (sähköpostikokous)

Pöytäkirja 2b/2019 (pdf)
Esityslista 2b/2019 (pdf)

Kokous 2/2019 (27.5.2019)

Pöytäkirja 2/2019 (pdf)
Esityslista 2/2019 (pdf)

Kokous 1/2019 (20.2.2019)

Pöytäkirja 1/2019 (pdf)
Esityslista 1/2019 (pdf)  • No labels