FinELib-konsortio hankkii elektronisia tuotteita ja palveluja keskitetysti jäsenorganisaatioilleen. Konsortion jäseninä ovat suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot (kts. lista konsortion jäsenistä). Kukin jäsen arvioi itse, mitä tuotteita tai palveluja tilaa konsortion kautta. Konsortion palveluyksikkönä toimii Kansalliskirjaston FinELib-toimisto, joka neuvottelee sopimukset ja hinnoittelun, kerää tilaukset konsortion jäseniltä, allekirjoittaa sopimukset konsortion jäsenten nimissä ja lukuun sekä laskuttaa tuotteiden/palvelujen lisenssimaksut konsortion jäseniltä.

Konsortiohankinnoissa huomioitavaa

FinELib-konsortion hankkimien tuotteiden ja palveluiden osalta tärkeitä huomioitavia asioita ovat mm:

  • Jokainen konsortion jäsen päättää itse omasta tilauksestaan.
  • Tilaajat hankkivat tuotteen/palvelun koko organisaationsa käyttöön.
  • Tunnistautuminen tapahtuu IP-osoitteiden perusteella.
  • Tuotteen/palvelun käytöstä tulee saada tilaajakohtaiset käyttötilastot, mieluiten COUNTER-suosituksen mukaisesti.
  • Jos tuotteen/palvelun hankinta on hankintalainsäädännön mukaan kilpailutettava, järjestetään neuvottelun sijasta tarjouskilpailu. Kilpailuttaminen koskee sellaisia tuotteita ja palveluja, jotka ovat saatavissa usealta kustantajalta tai välittäjältä, ja joiden hankinnan arvo ylittää lainsäädännössä määritellyn kynnysarvon.

Hankintaperiaatteet

Konsortion hankkimien tuotteiden ja palveluiden tulee täyttää FinELib-konsortion hankintaperiaatteet.  

Hinnoittelu

FinELib-konsortio ei ota välityspalkkiota konsortion kautta hankituista tuotteista tai palveluista. Jäsenet maksavat kustantajan tai välittäjän kanssa neuvotellun hinnan. Hinnoittelun pohjana voi käyttää konsortion jäsenten käyttäjälukuja. Laskutus tapahtuu keskitetysti, eli voitte lähettää yhden laskun FinELib-konsortiolle.

Uudet aineistot

Konsortion jäsenet valitsevat uusia tuotteita/palveluita konsortion neuvotteluihin erillisellä menettelyllä. Valinta perustuu äänestykseen, johon kaikki konsortion jäsenorganisaatiot voivat osallistua.

Kerro tuotteestasi tai palvelustasi FinELib-konsortion jäsenille


Jos haluat markkinoida tuotettasi tai palveluasi FinELib-konsortion jäsenille, voit täyttää lyhyen lomakkeen.

Lomakkeelle tallennetut tiedot ovat konsortion jäsenten nähtävillä FinELibin ekstranetissä. Markkinointitieto on tarkoitettu konsortion jäsenten suorien hankintojen tueksi, mutta jäsenet voivat myös ehdottaa tätä kautta markkinoituja tuotteita/palveluja uusiksi konsortiohankinnoiksi.

  • No labels