FinELib-konsortio hankkii elektronisia aineistoja keskitetysti jäsenorganisaatioilleen. Konsortion jäseninä ovat suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot (kts. lista konsortion jäsenistä). Kukin jäsen arvioi itse, mitä aineistoja tilaa konsortion kautta. Konsortion palveluyksikkönä toimii Kansalliskirjaston FinELib-toimisto, joka neuvottelee sopimukset ja hinnoittelun, kerää tilaukset konsortion jäseniltä, allekirjoittaa sopimukset ja laskuttaa aineistojen lisenssimaksut konsortion jäseniltä.


FinELib-konsortion hankkimien aineistojen osalta tärkeitä huomioitavia asioita ovat mm:

  • Jokainen konsortion jäsen päättää itse omasta tilauksestaan
  • Tilaajat hankkivat aineiston koko organisaationsa käyttöön
  • Tunnistautuminen tapahtuu IP-osoitteiden perusteella
  • Konsortion hankkimien aineistojen tulee täyttää konsortion lisensiointiperiaatteet  
  • Aineiston käytöstä tulee saada tilaajakohtaiset käyttötilastot, mieluiten COUNTER-suosituksen mukaisesti
  • Jos aineiston hankinta on hankintalainsäädännön mukaan kilpailutettava, järjestetään neuvottelun sijasta tarjouskilpailu. Kilpailutettavia aineistoja ovat sellaiset aineistot, jotka ovat saatavissa usealta kustantajalta tai välittäjältä, ja joiden hankinnan arvo ylittää lainsäädännössä määritellyn kynnysarvon.

Hinnoittelu

FinELib-konsortio ei ota välityspalkkiota konsortion kautta hankituista e-aineistoista. Jäsenet maksavat aineistoista kustantajan tai välittäjän määrittelemän hinnan. Lehtipakettien kohdalla saatetaan käyttää konsortion kustannustenjakomallia, jolloin tietyn e-aineiston kokonaishinta jaetaan konsortion sisällä uudelleen aineiston tilaajien kesken.

Voitte halutessanne käyttää tuotteenne hinnoittelun pohjana konsortion jäsenten käyttäjälukuja.

Laskutus tapahtuu keskitetysti, eli voitte lähettää yhden laskun FinELib-konsortiolle.

Uudet aineistot

Konsortion jäsenet valitsevat vuosittain muutamia uusia aineistoja konsortion neuvotteluihin. Aineistot valitaan äänestyksellä, johon kaikki konsortion jäsenorganisaatiot voivat osallistua.

Jos haluat markkinoida tuotettasi FinELib-konsortion jäsenille, voit täyttää aineistoesittelylomakkeen. Tiedot ovat konsortion jäsenten nähtävillä vuoden ajan. Markkinointitieto on tarkoitettu erityisesti konsortion jäsenten suorien hankintojen tueksi, mutta jäsenet voivat myös ehdottaa tätä kautta markkinoituja aineistoja uusiksi konsortiohankinoiksi.

  • No labels