FinELib-toimisto ylläpitää aineistohankintaa varten tietoja konsortion jäsenten potentiaalisista käyttäjämääristä.

  • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen käyttäjämäärien laskemisessa käytettävät pohjatiedot saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön tietojärjestelmistä sekä Tilastokeskuksesta. Käyttäjämäärien laskennassa on otettu huomioon opiskelijoiden läsnäolo- ja poissaolo sekä osa-aikaisuus.
  • Tutkimuslaitosten käyttäjämääriin lasketaan se organisaatioissa työskentelevä akateeminen henkilöstö, jonka työtehtävissä tarvitaan e-aineistoja. Lähteenä käytetään mm. vuosikertomuksia.
  • Yleisten kirjastojen käyttäjälukuina käytetään kuntien asukaslukua. Lähteenä käytetään Kuntaliiton tilastoja.
  • Lisätietoa opiskelija- ja henkilökuntaryhmistä.

Luvut päivitetään vuosittain keväällä/kesällä.

 


 

  • No labels