Tutkimuslaitos / erikoiskirjasto

Tutkimushenkilökunta yhteensä

Eduskunta

787

Eläketurvakeskus

128

Euroopan kemikaalivirasto

300

Geologian tutkimuskeskus

240

Helsingin kaupunginkanslia

140

Ilmatieteen laitos

342

Kansallisgalleria

45

Kansaneläkelaitos

172

Luonnonvarakeskus

639

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

135

Maanmittauslaitos

133

Patentti- ja rekisterihallitus

120

Puolustusvoimien Tutkimuslaitos

130

Ruokavirasto

99

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

48

Suomen Akatemia

93

Suomen Pankki

400

Suomen ympäristökeskus

247

Teknologian tutkimuskeskus VTT

1232

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

550

Työterveyslaitos

340

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

40

Valtioneuvosto

4120

Yleisradio Oy

990

  • No labels