Blog

FinELib-konsortion ohjausryhmä on hyväksynyt konsortion kehittämislinjaukset vuosille 2021–2025. Mitä linjausten toimeenpano käytännössä tarkoittaa? Miten linjauksia toteutetaan, jotta konsortio palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia jäseniä? Miten konsortio toimii seuraavan viiden vuoden aikana?

Kehittämislinjauksissa määritellyt tavoitteet ovat:

 • konsortion yhteistoiminta
 • avoimet julkaisut
 • monipuolinen ja ketterä aineistohankinta
 • vaikuttava, dataan perustuva toiminta

Maaliskuun loppupuolella järjestetään konsortion jäsenille kaksi etätyöpajaa, joissa ideoidaan, millä konkreettisilla toimenpiteillä pääsemme kehittämislinjauksissa määriteltyihin tavoitteisiin. Syksyn 2020 työpajoissa ideoimme konsortion yhteistoimintaa ja monipuolista ja ketterää aineistohankintaa, kevään työpajojen painopisteet ovat avoimet julkaisut ja vaikuttava, dataan perustuva toiminta.

Työpajojen ajankohdat ovat:

 • Avoimet julkaisut: ma 22.3. klo 13 - 15
 • Vaikuttava, dataan perustuva toiminta: pe 26.3. klo 10 - 12


Lue lisää FinELibin ekstranetissä (vaatii kirjautumisen).(info) Webinaarin tallenne on katsottavissa Kirjastokaistalla


Yleisten kirjastojen konsortio järjestää yhteistyössä FinELibin ja Kirjastokaistan kanssa kaikille kiinnostuneille digitaalisten aineistojen hankinnan webinaarin ke 27.1.2021 klo 13–14.30.

Webinaari koostuu viidestä lyhyestä asiantuntijaesityksestä, joissa käydään läpi e-aineistojen hankintaan liittyviä asioita. Esitysten jälkeen asiantuntijat vastaavat tilaisuuden aikana tulleisiin kysymyksiin.

Aiheet::

 • Aina kannattaa sopia! / Aino Ketonen
 • Sopimuksen kulmakivet / Arja Tuuliniemi
 • Miten vältät sopimuksen sudenkuopat? / Paula Mikkonen
 • Onko se hintansa väärti? / Marja Hjelt
 • Hankinta – yhdessä vai erikseen? / Marja Hjelt ja Aino Ketonen
 • Loppukeskustelu ja webinaarin seuraajien kysymyksiin vastaaminen

Joulun ja vuodenvaihteen tienoilla kannattaa lomien vuoksi lähettää sähköpostit henkilökohtaisten osoitteiden lisäksi myös toimiston palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi.


FinELibin ohjausryhmän vuoden viimeisen kokouksen 5/2020 (25.11.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä.

Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 -sivulla (vaatii kirjautumisen).


Nykyisen ohjausryhmän toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Osana FinELibin uutta palveluvisiota myös konsortion ohjausjärjestelmää uudistetaan. Kansalliskirjasto tekee esityksen FinELib-konsortion ohjausryhmän kokoonpanosta ja säännöistä Kansalliskirjaston johtokunnalle. Kansalliskirjaston johtokunta myös nimittää uuden ohjausryhmän jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajan.


Lämpimät kiitokset ohjausryhmälle kuluneesta 4-vuotiskaudesta!

Ohjausryhmän kokouksen 5/2020 (25.11.2020) esityslistalla on käsiteltävänä esitykset konsortion tiedelehtineuvottelujen vähimmäistavoitteista ja siitä, miten avoimet artikkelit tulisi jakaa aineiston tilaajien kesken, mikäli julkaisuoikeus ei koske kaikkia artikkeleita. Lisäksi käydään läpi mm. FinELibin tulevan ohjausryhmän kokoonpanoa, tehtäviä ja toimintatapoja.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 4/2020 (16.10.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä.

Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 -sivulla (vaatii kirjautumisen).

Ohjausryhmän kokouksen 4/2020 (16.10.2020) esityslistalla on käsiteltävänä mm. konsortion ohjausjärjestelmän uudistaminen ja kustannustenjakomalli tulevalla sopimuskaudella. Lisäksi käydään läpi lehtipakettineuvottelujen vähimmäistavoitteita ja nykytilannetta.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2020 (2.9.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä.

Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 -sivulla (vaatii kirjautumisen).

Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut järjestää asiakaskyselyn asiakasorganisaatioilleen. Kyselyyn odotetaan vastauksia 9.10.2020 mennessä.

Kyselyyn pääset tästä.


Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut tuottaa yhteisiä keskitettyjä palveluita yliopistokirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille, arkistoille, museoille sekä julkishallinnon organisaatioille.

Kyselyssä pyydetään arvioimaan käyttämiäsi palveluita. Voit valita minkä palvelun tai palveluiden kysymyksiin vastaat; selvityksessä ovat mukana:

 • FinELib
 • Finna
 • Finto
 • Julkaisuarkistopalvelut
 • Kansallisbibliografia
 • Koha
 • Melinda

Omaan vastausaikaasi vaikuttaa, kuinka monen palvelun kysymyksiin vastaat. Kysely on tietosuojattu eikä siinä kerätä henkilöiden yhteystietoja. Kyselyn toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta WitMill Oy. 

Kyselyyn voi vastata useampi henkilö samasta organisaatiosta. Jokainen vastaus on meille tärkeä.


Lisätietoja kyselystä: Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, kristiina.hormia@helsinki.fi

Lisätietoja kyselylomakkeesta: Heli Paavola, WitMill Oy, heli@witmill.fi


Kiitos arvokkaista näkemyksistäsi!

Ohjausryhmän kokouksen 3/2020 (2.9.2020) esityslistalla on mm. EEBO ja ECCO-aineistojen käytön jatkaminen, alustavat tulokset FinELibin ohjausjärjestelmän uudistamiskyselystä sekä FinELibin lehtipakettineuvottelujen tavoitteet ja niihin liittyvät haasteet.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 2/2020 (5.6.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä.

Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 -sivulla (vaatii kirjautumisen).


FinELib-konsortion ohjausryhmä on hyväksynyt konsortion kehittämislinjaukset vuosille 2021–2025. Mitä linjausten toimeenpano käytännössä tarkoittaa? Miten linjauksia toteutetaan, jotta konsortio palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia jäseniä? Miten konsortio toimii seuraavan viiden vuoden aikana?

Kehittämislinjauksissa määritellyt tavoitteet ovat:

 • konsortion yhteistoiminta
 • avoimet julkaisut
 • monipuolinen ja ketterä aineistohankinta
 • vaikuttava, dataan perustuva toiminta

Syksyllä järjestetään konsortion jäsenille neljä etätyöpajaa, joissa ideoidaan, millä konkreettisilla toimenpiteillä pääsemme kehittämislinjauksissa määriteltyihin tavoitteisiin. Näissä työpajoissa keskitymme erityisesti kahteen painopisteeseen: konsortion yhteistoimintaan ja monipuoliseen ja ketterään aineistohankintaan.

Ennakkotiedoista poiketen olemme jakaneet työpajapäivien aiheet vielä kahdelle erilliselle päivälle, joten molempia aiheita mietitään kahdessa saman sisältöisessä työpajassa seuraavasti:

Monipuolinen ja ketterä aineistonhankinta:

ke 23.9. klo 10 - 12
ma 5.10. klo 13 - 15

Konsortion yhteistoiminta:

pe 25.9. klo 10 - 12
to 8.10. klo 10.30 - 12.30


Lue lisää FinELibin ekstranetissä (vaatii kirjautumisen).


FinELibin vuosi 2019

Mitä FinELib-konsortio teki vuonna 2019? Mistä aineistoista neuvoteltiin ja montako avointa artikkelia neuvotteluiden tuloksena julkaistiin? Mitä projekteissa opittiin?

Lue tiivistelmä FinELibin vuodesta 2019.

FinELib-toimisto on tavoitettavissa koko kesän arkisin palveluosoitteessa finelib@helsinki.fi. Kiireelliset asiat kannattaa siis näin loma-aikana laittaa henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen lisäksi myös FinELib-postiin.

Rentouttavaa kesää kaikille!

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

Useat tiedekustantajat ovat poikkeustilanteen keskellä avanneet palveluitaan joko avoimesti kenen tahansa luettaviksi tai lisänneet tilaajien käytössä olevia materiaaleja. Avattuja materiaaleja on listattu mm. ICOLCin (International Coalition of Library Consortia) ylläpitämällä listalla:

ICOLC COVID-19 ISP Expanded Access Specifics WEB