Blog

FinELib-konsortion ohjausryhmä on hyväksynyt konsortion kehittämislinjaukset vuosille 2021-2025. Mitä linjausten toimeenpano käytännössä tarkoittaa? Miten linjauksia toteutetaan, jotta konsortio palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia jäseniä? Miten konsortio toimii seuraavan viiden vuoden aikana?

Kehittämislinjauksissa määritellyt painopisteet ovat:

  • konsortion yhteistoiminta
  • avoimet julkaisut
  • monipuolinen ja ketterä aineistohankinta
  • vaikuttava, dataan perustuva toiminta

Syksyllä järjestetään konsortion jäsenille kaksi saman sisältöistä etätyöpajaa, joissa ideoidaan, millä konkreettisilla toimenpiteillä pääsemme kehittämislinjauksissa määriteltyihin tavoitteisiin. Työpajoissa keskitymme erityisesti kahteen strategiseen painopisteeseen: konsortion yhteistoimintaan ja monipuoliseen ja ketterään aineistohankintaan.

Informoimme työpajojen ohjelmasta ja ilmoittautumisesta konsortion jäseniä myöhemmin, mutta merkitkää ajat jo kalentereihinne: ke 23.9. klo 10-12 ja pe 25.9. klo 10-12.FinELibin vuosi 2019

Mitä FinELib-konsortio teki vuonna 2019? Mistä aineistoista neuvoteltiin ja montako avointa artikkelia neuvotteluiden tuloksena julkaistiin? Mitä projekteissa opittiin?

Lue tiivistelmä FinELibin vuodesta 2019.

FinELib-toimisto on tavoitettavissa koko kesän arkisin palveluosoitteessa finelib@helsinki.fi. Kiireelliset asiat kannattaa siis näin loma-aikana laittaa henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen lisäksi myös FinELib-postiin.

Rentouttavaa kesää kaikille!

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

Useat tiedekustantajat ovat poikkeustilanteen keskellä avanneet palveluitaan joko avoimesti kenen tahansa luettaviksi tai lisänneet tilaajien käytössä olevia materiaaleja. Avattuja materiaaleja on listattu mm. ICOLCin (International Coalition of Library Consortia) ylläpitämällä listalla:

ICOLC COVID-19 ISP Expanded Access Specifics WEB

FinELib-toimiston henkilökunta on  tavoitettavissa normaalisti koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta. Suosittelemme kuitenkin, että kiireellisissä asioissa laitatte viestit henkilökohtaisten sähköpostiosoitteiden lisäksi myös toimiston palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi.

Ohjausryhmän kokouksen 2/2020 (5.6.) esityslistalla on tällä kertaa viime vuoden toimintakertomuksen ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman lisäksi FinELibin kustannustenjakomallin kehittäminen.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).


FinELibin ohjausryhmän kokouksen 1/2020 (11.2.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä.

Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 -sivulla (vaatii kirjautumisen).

Ohjausryhmän kokouksen 1/2020 (11.2.) esityslistalla on mm. vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja työryhmät. Lisäksi keskustellaan konsortion halukkuudesta rahoittaa kansainvälisiä avoimen tieteen tukipalveluita ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 4/2019 (29.11.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä.

Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2019 -sivulla (vaatii kirjautumisen).

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 4/2019 (29.11.) esityslistalla on mm. konsortion tulevaisuuden visio, FinELib-sopimukset avoimen julkaisemisen näkökulmasta ja esitys työryhmän nimeämisestä konsortion kustannustenjaon kehittämiseen.

Esityslista on luettavissa tästä ja esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).


FinELibin ohjausryhmän kokouksen 03/2019 (2.10.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa osoitteessa https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg

Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/M417Bg

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2019 (2.10.) esityslistalla on käsiteltävänä mm. konsortion kustannustenjakomalli ja uusien aineistojen valinta konsortiohankintaan.

Esityslista on luettavissa tästä ja esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 02/2019 (27.5.) ja sähköpostikokouksen 02b/2019 pöytäkirjat on julkaistu ja ne ovat luettavissa osoitteessa https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg

Pöytäkirjojen liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/M417Bg

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 2/2019 (27.5.) esityslistalla on käsiteltävänä aineistoneuvottelutilanteen (mm. EBSCO ja uusien, avoimen julkaisemisen mahdollistavien kustantajien ottaminen osaksi konsortiohankintaa) lisäksi konsortion kustannustenjakomalli ja toimintasuunnitelma.

Esityslista on luettavissa tästä ja esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä.