Blog

Yleisten kirjastojen konsortion ja FinELibin yhteistyössä tekemä elokuvapalveluiden (VoD) kilpailutus on edennyt tarjouspyynnön laatimiseen. Tarjouspyyntö on tarkoitus saada valmiiksi kesäkuussa ja varsinainen tarjouskilpailu, tarjousten arviointi ja hankintapäätös tehdään elo-syyskuussa.

Ennen tarjouspyynnön julkaisemista kirjastoilta pyydetään sitoumus hankintaan. Tarjouspyyntö sekä ohjeet ja aikataulu sitoumusten jättämisestä lähetetään kirjastoille kesäkuussa.

Hankintamenettelynä on yhden toimittajan hankintasopimus ja tarjoukset pyydetään TVoD-mallilla (maksu käytön mukaan (pay per view)). 

FinELibin ohjausryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin maaliskuussa 2022 vararehtori Kalle-Antti Suominen Turun yliopistosta. Puheenjohtajan vaihdos tuli ajankohtaiseksi, kun puheenjohtajana aiemmin toiminut Helsingin yliopiston vararehtori Paula Eerola valittiin Suomen Akatemian pääjohtajaksi.

Ohjausryhmällä on keskeinen merkitys FinELibin toiminnassa. Se päättää strategisen tason linjauksista ja ohjaa palvelun kehittämistä yhdessä Kansalliskirjaston kanssa. Ohjausryhmä myös arvioi konsortion toiminnan tuloksia ja edistää konsortion sisäistä ja sidosryhmien välistä yhteistyötä.   

Avoimen julkaisemisen myötä FinELib-konsortion toiminta koskettaa yhä laajemmin koko suomalaista tutkijayhteisöä ja tiedekenttää. Syksyllä 2021 nelivuotisen toimikautensa aloittaneen FinELibin ohjausryhmän edustusta haluttiinkin laajentaa keskeisiin sidosryhmiin. Uusimpina ryhmään tulivat mukaan Suomen Akatemian edustus sekä tutkijajäsen.

FinELibin palveluvisio tähtää monipuoliseen ja ketterään aineistojen hankintaan, avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen, yhteistoiminnan lisäämiseen sekä datan entistä parempaan hyödyntämiseen konsortion toiminnassa. Ohjausryhmän lähiajan tehtävinä on mm. päättää konsortion uusista lisensiointiperiaatteista sekä vuoden 2022 lehtipakettineuvottelujen tavoitteista. 

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Jäsenet, kokousajat, esityslistat ja pöytäkirjat löydät Ohjausryhmä-sivulta. Esityslista julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta ja noin kolme viikkoa kokouksen jälkeen sivulla kannattaa käydä lukemassa kokouksen pöytäkirja.

Ryhmän jäseniin voi olla yhteydessä esimerkiksi omaan sektoriin liittyvissä ajankohtaisissa asioissa.

Lisensiontiperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena on varmistaa, että solmittavat sopimukset vastaavat edelleen konsortion jäsenten tarpeita mahdollisimman hyvin ja että sopimukset sisältävät jatkossakin asiat, joita konsortiossa pidetään ehdottoman tärkeinä.

FinELib-toimistossa on laadittu luonnos uusista lisensiointiperiaatteista ja konsortion jäsenorganisaatiot voivat kommentoida luonnosta pe 6.5. saakka.


Lisätiedot ja ohjeet kommentointiin FinELibin ekstranetissä.

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 1/2022 (18.3.2022) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2022 -sivulla (vaatii kirjautumisen). 

Ohjausryhmän vuoden ensimmäisen kokouksen 1/2022 (18.3.2022) esityslistalla on päätösasioina FinELibin palveluvision toimenpideohjelma vuosille 2021 - 2025 ja keskusteltavana vuoden 2022 lehtipakettineuvotteluiden tavoitteet.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät Konsortion toiminta -sivuilta FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

Oletko data-analyytikko tai tiedätkö data-analyytikon, joka haluaa olla toteuttamassa avoimen julkaisemisen tavoitteita erilaista julkaisemiseen ja sen kustannuksiin liittyvää dataa keräämällä ja analysoimalla ja joka jäsentää dataa, tunnistaa yhteyksiä ja trendejä sekä viestii tuloksista ketterästi?

FinELibissä on 3.3.2022 saakka haettavana mielenkiintoinen työ data-asiantuntijalle – vinkkaa kaverille tai lähetä hakemus!

 Data-asiantuntija Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluihin

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2021 (14.12.2021) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2021 -sivulla (vaatii kirjautumisen). 


kuva: Erik Lindgren


ps. Muistattehan tuttuun tapaan lomien ajan laittaa tärkeät viestit henkilökohtaisten sähköpostiosoitteiden lisäksi myös toimiston palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi!

Ohjausryhmän vuoden viimeisen kokouksen 3/2021 (14.12.2021) esityslistalla on mm. syksyn aineistoneuvotteluiden hinnoittelumallit, konsortion nykyisen aineistohankinnan tulevat muutokset, sekä palveluvision toimenpideohjelma.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 2/2021 (13.10.2021) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2021 -sivulla (vaatii kirjautumisen).

Ohjausryhmän kokouksen 2/2021 (13.10.2021) esityslistalla on keskusteltavana mm. FinELibin lisensiointiperiaatteiden päivittäminen, palveluvisiota toteuttavat projektit sekä avoimen julkaisemisen ja aineistohankinnan linjaukset.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 01/2021 (15.9.2021) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä.

Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2021 -sivulla (vaatii kirjautumisen).

FinELib-konsortio ja Yleisten kirjastojen konsortio kilpailuttavat yhteistyössä elokuvapalvelut yleisille kirjastoille. Syksyn kuluessa kaikilta kilpailutukseen mukaan lähteviltä kirjastoilta tullaan pyytämään sitoutuminen hankintaan sekä tieto elokuvapalveluiden hankinnan ennakoidusta arvosta.

Hankinnan arvon määrittäminen on yksi edellytys kilpailutuksen onnistumiselle.  Järjestämme työpajan hankinnan ennakoidun arvon määrittämiseen to 14.10. klo 13–15. Työpajassa käydään lyhyesti läpi kilpailutusprosessi, mitä kilpailutettavalla elokuvapalvelulla tarkoitetaan, millaisia liiketoimintamalleja palveluntarjoajilla on käytössään, ja miten  hankinnan arvon voi määritellä.

Työpajaan voi ilmoittautua sähköpostilla marja.hjelt@hel.fi pe 8.10. saakka. Työpaja järjestetään etäyhteydellä Teamsissa ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Elokuvapalvelujen kilpailutus yleisiä kirjastoja varten

Elokuvapalveluiden kilpailutusta varten on perustettu projektiryhmä ja sisältötyöryhmä. Projektiryhmä organisoi kilpailutusprosessia ja sisältötyöryhmä määrittelee hankinnan kohteen ja luo kriteereitä tarjousten arviointia varten.

Työryhmät aloittivat työskentelyn elokuussa ja alustavan aikataulun mukaan hankittavien palvelujen käyttöönotto voisi alkaa keväällä 2022. Aikataulu tarkentuu vielä syksyn 2021 aikana.

Projektin sivut FinELibin ekstranetissä (vaatii kirjautumisen).

FinELib-konsortion uuden ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa 1/2021 (15.9.2021) on käsiteltävänä mm. FinELibin kustannustenjakotyöryhmän esitys ja ProQuestin RefWorks ja Ulrichsweb -aineistojen konsortiohankinnan jatko. Lisäksi keskustellaan konsortion jäseniltä tulleiden ajatusten pohjalta mihin ohjausryhmän mielestä konsortion tulisi keskittyä lähivuosina (FinELib-konsortion palveluvisio 2025).


Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

Mitä konsortiossa tapahtui vuonna 2020? Mitä saatiin aikaiseksi? Lue tiivis katsaus vuoden 2020 toiminnasta: FinELib-konsortion vuosi 2020

FinELib-konsortion vuosi 2020 lukuina.