Blog

FinELibin ohjausryhmän kokouksen (10.12.2018) esityslista on julkaistu.
Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä.

Kokouksessa käsitellään mm. lehtipakettien ja uusien aineistojen neuvottelutilannetta, FinELibin strategian toimenpideohjelmaa sekä alustavia tuloksia avoimiksi saaduista artikkeleista.

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3b/2018 dokumentit on julkaistu. Kokouksen aiheena oli FinELib-palvelusopimuksen tietosuojaliite ja konsortion jäsenten kommentoinnin perusteella siihen tehdyt muutokset.

Pöytäkirja löytyy osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg

Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteessa https://www.kiwi.fi/x/hgGOBQ

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 26.9.2018 pöytäkirja on julkaistu. Kokouksessa mm. hyväksyttiin FinELibin uusi palvelusopimusluonnos verkkoaineistojen hankinnasta sekä käsiteltiin toiminta- ja lisensiointiperiaatteiden päivitystä ja aineistoneuvottelutilannetta.

Pöytäkirja löytyy osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg

Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/hgGOBQ

FinELibin ohjausryhmän kokouksen (26.9.2018) esityslista on julkaistu.
Esityslistan liitteet löytyvät ekstranetistä.

FinELibin ohjausryhmän vuoden toisen kokouksen (18.6.2018) pöytäkirja on julkaistu. Kokouksessa päätettiin mm. uusista neuvoteltavista aineistoista sekä käsiteltiin palvelusopimusten päivitystä.

Pöytäkirja löytyy osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg

Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/hgGOBQ

FinELib-toimisto on tavoitettavissa koko kesän arkipäivisin palveluosoitteessa finelib@helsinki.fi.

Hauskaa ja virkistävää kesää!

 

Kesäinen metsä - kuviasuomesta.fi - Joona Kotilainen

Kuva: Joona Kotilainen / kuviasuomesta.fi

FinELibin ohjausryhmän kokouksen (18.6.2018) esityslista on julkaistu.
Esityslistan liitteet löytyvät ekstranetistä.

Mitä FinELib-konsortio teki vuonna 2017? Lue tiivistelmä neuvotteluista, projekteista ja muusta toiminnasta raportista Kertomus FinELib-konsortion toiminnasta 2017: parhaat elektroniset aineistot tutkimukselle ja oppimiselle – avoimuutta tukien.

Aika: Tiistai 8.5. klo 9.30–15.00

Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Helsinki
Fabianian auditorio C221, 2. krs.

Tavoite: Jakaa konsortion asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä OA-sopimuksista/sopimuksista joissa OA-elementti mukana, prosesseista ja evaluoinnista, keskustella hyvistä käytännöistä ja kartuttaa osallistujien ymmärrystä ja osaamista tällä osa-alueella.

Kohderyhmä: OA-sopimusten, prosessien ja evaluoinnin kanssa FinELib-konsortion jäsenorganisaatioissa työskentelevät.

Ilmoittautumiset: Ilmoittaudu ilmoittautumislomakkeella 29.4. mennessä.

 

Työpajapäivän koostemateriaalit löytyvät FinELibin ekstranetistä.


 • Yhteinen alkualustus OA-sopimuksista
 • Työpajat:

1.  Open access -sopimukset (lehdet)

Keskustellaan OA-sopimusten tärkeistä osa-alueista, käydään läpi OA-sopimuksien checklistaa ja työstetään sitä tarpeen mukaan.

2.  Prosessit open accessin toteuttamisen osana (HUOM! Open access-sopimusten evaluointi -työpaja on yhditetty tähän työpajaan.)

Keskustellaan erilaisista prosesseista ja niiden vaiheista ja miten prosesseja haluttaisiin kehittää, esim.

  • tutkijan tunnistaminen kustantajan järjestelmässä
  • workflow tutkijan kannalta
  • kirjaston/tietopalvelun tehtävät ja välineet
  • viestintä osana prosessia (kustantaja ja kirjasto/tietopalvelu)
  • open access-sopimusten evaluointi 

3.  Open Access Roadmap: Vaiheet, haasteet ja ratkaisumallit

Pohditaan avoimen julkaisemisen toteuttamiseen liittyviä vaiheita (mapping, analyzing/assessing, engaging, preparing/executing, participating in advocacy efforts), ks. https://oa2020.org/take-action/#create. Keskustellaan siitä, millaisessa vaiheessa asiat ovat eri organisaatioissa, millaisia haasteita eri vaiheisiin liittyy ja millaisia ratkaisuja haasteisiin on löydetty.

Aika: Maanantai 7.5.2018 klo 9.30–15.15

Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Helsinki
Fabianian auditorio C221, 2. krs. Auditorioon mahtuu 30 osallistujaa.

Voit osallistua tilaisuuteen myös Adobe Connect -etäyhteydellä.

Kohderyhmä: Tilaisuus on avoin vain FinELib-konsortion jäsenorganisaatioiden henkilökunnalle.

Ilmoittautumiset: Ilmoittaudu ilmoittautumislomakkeella 29.4. mennessä.

 

Esitysmateriaalit:

Open Access

 

 

Yhteistyö laajenee: kirjastot aktiivisessa roolissa 

 

Esityskalvot löytyvät FinELibin ekstranetistä:

 • Ajankohtaista FinELibissä
  palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto
 • Kapasiteetin vahvistamista ja yliopistoyhteistyötä – Diakin kirjasto- ja tietopalvelut kehitysyhteistyöhankkeissa Keniassa ja Tansaniassa
  informaatikko Marketta Fredriksson, Diakonia-ammattikorkeakoulu

FinELibin ohjausryhmän 26.3.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja on julkaistu. Kokouksessa käsiteltiin mm. FinELibin vuoden 2017 toimintakertomusta ja vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa ja budjettia.

Pöytäkirja löytyy osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg

Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/hgGOBQ

 

FinELibin ohjausryhmän vuoden 2018 ensimmäisen kokouksen esityslista on julkaistu: Esityslista 1/2018 (pdf). Esityslista liitteineen löytyy ekstranetistä. 

Agendalla on mm. FinELibin toimintakertomus 2017, toimintasuunnitelma 2018 ja aineistojen neuvottelutilanne.

 

WitMill Oy toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta kirjastoille ja muille julkishallinnon organisaatioille suunnattujen verkkopalveluiden ulkoisen arvioinnin. Arvioinnin piiriin kuuluvat Finna, Finto, FinELib, Melinda, kirjastojärjestelmäpalvelut, julkaisuarkistopalvelut ja KITT2. 

Osana arviointia toteutamme verkkokyselyn, johon toivomme vastauksia organisaatiostasi ko. palveluita tuntevilta henkilöiltä. Kyselyllä koottava tieto täydentää eri tahoille tehdyillä haastatteluilla koottua arviointiaineistoa.

Voit välittää tätä kyselyä eteenpäin organisaatiossasi palveluita tunteville henkilöille. Voit valita yhden tai useampia palveluita, joiden osalta vastaat kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia riippuen siitä, kuinka monen palvelun osalta vastaat kysymyksiin. 

Vastaathan kyselyyn viimeistään ma 12.3.2018 seuraavasta linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/MLD9ZGC

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei tuloksia yhdistetä yksittäiseen vastaajaan. Kiitos arvokkaasta tutkimusavustasi!

Lisätietoja kyselystä: Heli Paavola, WitMill Oy, heli.paavola@witmill.fi, 050 428 0873
Lisätietoja arvioinnista: Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, kristiina.hormia-poutanen@helsinki.fi, puh. +358 50 3102654

Joulun ja vuodenvaihteen tienoilla kannattaa lähettää sähköpostit FinELib-toimistolle palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi henkilökohtaisten sähköpostien lisäksi.

FinELib-toimiston väki toivottaa kaikille rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!

 

FinELib and Elsevier have progressed in their negotiations regarding access to Science Direct Freedom Collection and advancing open access. FinELib has received an offer with an open access element and discussions are ongoing. More information will be shared later.