Blog

Mitä FinELib-konsortio teki vuonna 2018? Lue tiivistelmä neuvotteluista, projekteista ja muusta toiminnasta: FinELibin vuosi 2018.

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 20.2.2019 pöytäkirja on julkaistu ja se on luettavissa osoitteessa https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg

Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/M417Bg

FinELibin ohjausryhmän vuoden ensimmäisen kokouksen esityslista on julkaistu. Käsiteltävänä on mm. aineistoneuvottelutilanne, Avoimen julkaisemisen kustannusseurannan kehittäminen -projekti ja FInELibin vuosi 2018.

Esityslista on luettavissa tästä ja esityslistan liitteet FinLibin ekstranetistä.

Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut ja FinELib-toimisto muuttaa Elannon vanhasta Leipätehtaasta Sörnäisissä (Kaikukatu 4) 21.1. alkavalla viikolla. Siirrymme Fabiania-kiinteistöön Kansalliskirjaston kortteliin Helsingin keskustaan.

Uusi postiosoite on PL 15, 00014 Helsingin yliopisto ja käyntiosoite Yliopistonkatu 1. Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet säilyvät ennallaan.

 

Lue lisää: Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut muuttaa tammikuussa Helsingin keskustaan.

FinELibin ohjausryhmän vuoden viimeisen kokouksen 10.12.2018 pöytäkirja on julkaistu. Kokouksessa käsiteltiin mm. lehtipakettineuvotttelujen tilannetta ja alustavia tuloksia lehtipakettineuvotteluissa avoimiksi saaduista artikkeleista, sekä päätettiin vuoden 2019 toimenpideohjelmasta.

Pöytäkirja löytyy osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg

Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/hgGOBQ

PS. Joulun ja vuodenvaihteen tienoilla kannattaa lomien vuoksi lähettää sähköpostit henkilökohtaisten sähköpostien lisäksi myös toimiston palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi.

FinELibin ohjausryhmän kokouksen (10.12.2018) esityslista on julkaistu.
Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä.

Kokouksessa käsitellään mm. lehtipakettien ja uusien aineistojen neuvottelutilannetta, FinELibin strategian toimenpideohjelmaa sekä alustavia tuloksia avoimiksi saaduista artikkeleista.

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3b/2018 dokumentit on julkaistu. Kokouksen aiheena oli FinELib-palvelusopimuksen tietosuojaliite ja konsortion jäsenten kommentoinnin perusteella siihen tehdyt muutokset.

Pöytäkirja löytyy osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg

Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteessa https://www.kiwi.fi/x/hgGOBQ

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 26.9.2018 pöytäkirja on julkaistu. Kokouksessa mm. hyväksyttiin FinELibin uusi palvelusopimusluonnos verkkoaineistojen hankinnasta sekä käsiteltiin toiminta- ja lisensiointiperiaatteiden päivitystä ja aineistoneuvottelutilannetta.

Pöytäkirja löytyy osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg

Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/hgGOBQ

FinELibin ohjausryhmän kokouksen (26.9.2018) esityslista on julkaistu.
Esityslistan liitteet löytyvät ekstranetistä.

FinELibin ohjausryhmän vuoden toisen kokouksen (18.6.2018) pöytäkirja on julkaistu. Kokouksessa päätettiin mm. uusista neuvoteltavista aineistoista sekä käsiteltiin palvelusopimusten päivitystä.

Pöytäkirja löytyy osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg

Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/hgGOBQ

FinELib-toimisto on tavoitettavissa koko kesän arkipäivisin palveluosoitteessa finelib@helsinki.fi.

Hauskaa ja virkistävää kesää!

 

Kesäinen metsä - kuviasuomesta.fi - Joona Kotilainen

Kuva: Joona Kotilainen / kuviasuomesta.fi

FinELibin ohjausryhmän kokouksen (18.6.2018) esityslista on julkaistu.
Esityslistan liitteet löytyvät ekstranetistä.

Mitä FinELib-konsortio teki vuonna 2017? Lue tiivistelmä neuvotteluista, projekteista ja muusta toiminnasta raportista Kertomus FinELib-konsortion toiminnasta 2017: parhaat elektroniset aineistot tutkimukselle ja oppimiselle – avoimuutta tukien.

Aika: Tiistai 8.5. klo 9.30–15.00

Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Helsinki
Fabianian auditorio C221, 2. krs.

Tavoite: Jakaa konsortion asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä OA-sopimuksista/sopimuksista joissa OA-elementti mukana, prosesseista ja evaluoinnista, keskustella hyvistä käytännöistä ja kartuttaa osallistujien ymmärrystä ja osaamista tällä osa-alueella.

Kohderyhmä: OA-sopimusten, prosessien ja evaluoinnin kanssa FinELib-konsortion jäsenorganisaatioissa työskentelevät.

Ilmoittautumiset: Ilmoittaudu ilmoittautumislomakkeella 29.4. mennessä.

 

Työpajapäivän koostemateriaalit löytyvät FinELibin ekstranetistä.


 • Yhteinen alkualustus OA-sopimuksista
 • Työpajat:

1.  Open access -sopimukset (lehdet)

Keskustellaan OA-sopimusten tärkeistä osa-alueista, käydään läpi OA-sopimuksien checklistaa ja työstetään sitä tarpeen mukaan.

2.  Prosessit open accessin toteuttamisen osana (HUOM! Open access-sopimusten evaluointi -työpaja on yhditetty tähän työpajaan.)

Keskustellaan erilaisista prosesseista ja niiden vaiheista ja miten prosesseja haluttaisiin kehittää, esim.

  • tutkijan tunnistaminen kustantajan järjestelmässä
  • workflow tutkijan kannalta
  • kirjaston/tietopalvelun tehtävät ja välineet
  • viestintä osana prosessia (kustantaja ja kirjasto/tietopalvelu)
  • open access-sopimusten evaluointi 

3.  Open Access Roadmap: Vaiheet, haasteet ja ratkaisumallit

Pohditaan avoimen julkaisemisen toteuttamiseen liittyviä vaiheita (mapping, analyzing/assessing, engaging, preparing/executing, participating in advocacy efforts), ks. https://oa2020.org/take-action/#create. Keskustellaan siitä, millaisessa vaiheessa asiat ovat eri organisaatioissa, millaisia haasteita eri vaiheisiin liittyy ja millaisia ratkaisuja haasteisiin on löydetty.