FinELib-toimisto neuvottelee e-aineistojen lisensioinnista FinELib-konsortion jäsenten puolesta. FinELib-toimisto hankkii jäsenilleen aineistolisenssejä tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön, mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin.

Konsortion jäseniä voivat olla korkeakoulujen ja yleisten kirjastojen lisäksi myös julkisrahoitteiset tutkimuslaitokset, keskusvirastot, ministeriöt, valtionhallinnon elimet sekä yleishyödylliset yhteisöt. Toisen asteen oppilaitos voi liittyä konsortioon vain, mikäli sen ylläpitäjä ylläpitää myös konsortion jäsenenä olevaa ammattikorkeakoulua. FinELib-konsortion jäsenyys ei ole mahdollista voittoa tavoitteleville yrityksille.

FinELib-konsortion jäsenyyden periaatteita:
  • Konsortioon liittyy koko organisaatio.
  • Konsortiota palveleva FinELib-toimisto neuvottelee konsortion jäsenten yhdessä valitsemista aineistoista kustantajien kanssa. Kukin konsortion jäsen päättää itsenäisesti, tilaako aineiston konsortion kautta.
  • Aineistohankinnassa noudatetaan FinELib-konsortion lisensiointiperiaatteita.
  • Käyttöoikeus konsortion kautta lisensioituihin aineistoihin on organisaation omalla henkilökunnalla sekä ns. paikalliskäyttäjillä (jos organisaatiolla on yleisölle avoin kirjasto, kyseisen kirjaston käyttäjillä).
  • Aineistojen käyttöoikeudet määritellään lisenssisopimuksissa. Aineistoja ei saa esim. luovuttaa eteenpäin. FinELibin verkkosivuille on koottu konsortion kautta lisensioitujen aineistojen aineistokohtaiset käyttöehdot.
  • FinELib-konsortioon liittyminen edellyttää palvelusopimuksen solmimista ja vuosittaisen palvelumaksun maksamista. Aineistolisenssit maksavat erikseen.
  • Aineistojen hinta määräytyy aineistosta riippuen eri perustein. Joissakin tapauksissa hinta määräytyy organisaation potentiaalisten käyttäjien määrän perusteella. Tutkimuslaitoskategoriassa organisaation käyttäjämäärään lasketaan pääsääntöisesti akateeminen henkilökunta, joka tarvitsee työssään e-aineistoja (pois lukien tekninen tuki ja yksinomaan asiakaspalvelutyötä tekevä henkilökunta).
  • Lisensioituja aineistoja käytetään IP-tunnistuksella. Organisaatio toimittaa IP-osoitteensa FinELib-toimistolle, joka toimittaa ne edelleen palveluntarjoajalle.

Konsortion jäsenorganisaatioilla on pääsy Halti-tietokantaan, jossa ylläpidetään mm. organisaatiokohtaisia yhteystietoja, IP-osoitteita, aineistojen tilaustietoja sekä käyttötilastoja.

Lisätietoja konsortion toiminnasta

Mikäli olette kiinnostunut liittymään FinELib-konsortioon, ottakaa yhteyttä FinELib-toimistoon finelib@helsinki.fi.
  • No labels