FinELib-toimisto neuvottelee e-aineistojen lisensioinnista FinELib-konsortion jäsenten puolesta. FinELib-toimisto hankkii jäsenilleen aineistolisenssejä tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön, mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin.

Konsortion jäseniä voivat olla korkeakoulujen ja yleisten kirjastojen lisäksi myös julkisrahoitteiset tutkimuslaitokset, keskusvirastot, ministeriöt, valtionhallinnon elimet sekä yleishyödylliset yhteisöt. Toisen asteen oppilaitos voi liittyä konsortioon vain, mikäli sen ylläpitäjä ylläpitää myös konsortion jäsenenä olevaa ammattikorkeakoulua. FinELib-konsortion jäsenyys ei ole mahdollista voittoa tavoitteleville yrityksille.

FinELib-konsortion jäsenyyden periaatteita:

Konsortion jäsenorganisaatioilla on pääsy Halti-tietokantaan, jossa ylläpidetään mm. organisaatiokohtaisia yhteystietoja, IP-osoitteita, aineistojen tilaustietoja sekä käyttötilastoja.

Lisätietoja konsortion toiminnasta

Mikäli olette kiinnostunut liittymään FinELib-konsortioon, ottakaa yhteyttä FinELib-toimistoon (finelib(at)helsinki.fi).
  • No labels