Blog

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu on julkaissut RDA-kuvailustandardiin keskittyvän uuden verkkosivuston. Kuvailusääntöpalvelun omalla verkkosivustolla ovat jatkossakin muut palvelun vastuulla olevat asiat. RDA-verkkosivuston julkaisu tukee valmistautumista uudistuneen RDA:n koulutuksiin, jotka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Uudistuneen RDA Toolkitin suomenkielisen version virallinen julkaisu siirtyy vuoden 2022 kevääseen RDA Toolkitin palvelimen migraation vuoksi. Myös RDA Registryn uusin versio odottaa järjestelmän päivittämistä.

Kevään 2022 julkaisu tulee sisältämään kaiken kattavan suomenkielisen sääntötekstin, keskeiset suomalaiset linjaukset sekä muita ohjedokumentteja, mm. uudelleen määritellyt kuvailutasot. Uudistunut RDA sisältää määrityksiä ja tavoitteita ns. linkitetyn datan tuotantoon siirtymiseksi.

Kuvailusääntöpalvelun verkkosivustolta löytyvät muistiinpanot tämänvuotisista metatietoaiheisista kansainvälisistä konferensseista ja kokouksista, mm. IFLAn, EURIGin ja Euroopan BIBRAME -verkoston tilaisuuksista.

RDA-verkkosivusto

Kuvailusääntöpalvelun verkkosivusto

Kuvailusääntöjen palveluosoite: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi

Uusi RDA on julkaistu nyt suurimmaksi osaksi suomeksi. Ohjeistus-osion lisäksi myös Entiteetit-osion tekstit ovat luettavissa suomeksi. Suomenkielisen version saa näkymään valitsemalla suomen kielen verkkosivuston ja RDA:n kieleksi etusivun oikeasta yläkulmasta. Uuteen RDA:han pääsee kansallisen lisenssin tunnuksella, jonka voi pyytää Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelusta.

Suomenkieliset tekstit eivät ole vielä lopullisessa muodossa. Kuvailusääntöpalvelu oikolukee ja päivittää sekä käyttöliittymän että lukujen tekstejä tämän vuoden aikana. Uusi RDA pyritään julkaisemaan kokonaisuudessaan suomeksi tämän vuoden loppuun mennessä. Käyttöönotoista sovitaan tietojärjestelmäkohtaisesti lähivuosien aikana.

RDA Toolkit -palvelussa on saatavilla ilmainen uuden RDA Toolkitin esittely (englanninkielinen).

RDA Registry -palveluun suomenkieliset käännökset päivittyvät kesän 2021 aikana. RDA Registry sisältää RDA:ssa käytettävät termit ja niiden määritelmät.


RDA-tiedotussivut

Kuvailusääntöpalvelun palveluosoite

Uusi englanninkielinen RDA on muuttunut viralliseksi RDA-kuvailustandardi englanninkielisissä maissa. Uusi RDA on julkaistu alkuperäisen RDA:n osoitteessa https://access.rdatoolkit.org/ . Alkuperäinen RDA (Original RDA), joka on Suomessa edelleen käytössä oleva virallinen RDA-kuvailustandardi, löytyy uuden RDA:n etusivun ylälaidassa olevasta linkistä Original RDA. Alkuperäisen RDA:n suora osoite on: https://original.rdatoolkit.org/ . Sekä alkuperäiseen että uuteen RDA:han kirjaudutaan kansallisen lisenssin tunnuksilla.

Uusi RDA on käyttöönotettavissa suomalaisissa kirjastoissa sen jälkeen, kun se on julkaistu kokonaisuudessaan suomeksi ja kun tekstiin on liitetty käyttöä ohjaavat linjaukset ja esimerkit. Käyttöönottopäätökset tehdään tietojärjestelmäkohtaisesti lähivuosien aikana.

RDA Registry, joka sisältää RDA:ssa käytettävät termit, on päivittynyt uuden RDA:n mukaiseksi myös suomenkielisten termien osalta. Suomenkielisten termien viimeisimmät lisäykset ja päivitykset eivät tosin vielä löydy RDA Registrystä.

RDA Registryssä on julkaisu myös mappaukset ja alignmentit (kohdistamiset) RDA:sta MARC 21 -formaattiin: https://www.rdaregistry.info/rgTools/ . Katso vastaavuudet mm. RDA-elementtien ja MARCin bibliografisen tietueen kenttien välillä (CSV-muodossa ladattava taulukko): https://www.rdaregistry.info/Aligns/alignRDA2M21B.html

Kuvailun tiedotuspäivässä https://www.kiwi.fi/x/qARTCw 18.3.2021 käsitellään uuden RDA:n rakennetta ja roolia kirjastojen kuvailussa tulevaisuudessa.

---

IFLAn metatietojaostojen yhteisesti julkaiseman verkkolehden IFLA Metadata Newsletterin uusin numero (vol. 6, no. 2, December 2020) on ilmestynyt osoitteessa: https://www.ifla.org/publications/node/92276 . Lehti sisältää artikkeleja metatiedon kehittämisestä kansainvälisissä verkostoissa ja eri maissa.

Ensimmäiset suomenkieliset tekstit on julkaistu uudessa RDA Toolkit -palvelussa. Suomenkieliset tekstit löytyvät vaihtamalla sekä verkkosivuston että RDA:n kieleksi suomen. Uuteen RDA Toolkitiin kirjaudutaan kansallisella tunnuksella.

Monet käännösteksteistä ovat vielä keskeneräisiä.

  • Käyttöliittymän käännöstä tullaan päivittämään syksyn ja alkukevään aikana.
  • Entiteetti-osion (Entities) suomennoksissa testattiin uutta ”boilerplate”-menetelmää, jossa ilmaus tai lause käännetään vain kerran ja kopioidaan sitten kaikkiin mahdollisiin tekstiyhteyksiin. Osion suomennokset tulevat muuttumaan seuraavan RDA Toolkitin julkaisun 15.12.2020 myötä.
  • Ohjeistus-osion (Guidance) tekstit ovat melko valmiita, mutta nekin vielä päivittyvät joulukuun julkaisussa.

Sekä käännöstyön että linjausten laatimisen aikataulua on viivästetty kansainvälisen aikataulun mukaiseksi:

RDA in Europe -seminaarissa 15.9.2020 käytiin läpi uuden RDA:n tilannetta Euroopan eri maissa. Suomi ja Norja ovat ei-englanninkielisistä maista pisimmällä uuden RDA:n käsittelyssä.

Kuvailusääntöpalvelu toimii normaalisti myös koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana.

Huhtikuun päivityksen myötä uudistuva RDA-kuvailustandardi on askeleen lähempänä valmistumistaan. Katso tilannekatsaus Kuvailusääntöpalvelun sivulta Huomioita uudistuvasta RDA:sta. Uuteen RDA Toolkitiin pääsee kansallisen lisenssin tunnuksilla, joita voi pyytää Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelusta: kuvailusaannot-posti (ät) helsinki.fi

 

Uuden RDA-tekstin suomennos valmistuu vaiheittain. Ensimmäinen versio julkaistaan tämän vuoden lopussa. Valmis suomennos julkaistaan keväällä 2020. Uusi suomenkielinen RDA voidaan ottaa käyttöön vasta, kun linjaukset, soveltamisprofiilit, esimerkit, sovellusohjeiden päivitykset, esittelevät koulutukset, takautuvat konversiot yms. on tehty. Päätös käyttöönoton ajankohdasta tehdään tietokantakohtaisesti. Nykyinen RDA Toolkit on käytettävissä todennäköisesti kevääseen 2021 asti.

 

Linjausten ja ns. soveltamisprofiilien valmistelu uutta RDA:ta varten on käynnistynyt Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun ja kuvailun kansallisten asiantuntijaryhmien (Kustin, Kumean, Muusan ja Siskun) yhteistyönä. Voit halutessasi seurata työn etenemistä Kuvailuyhteistyösivustolta (ks. myös tämän sivun alasivut). Tällä hetkellä työstetään mm. nomenin, paikan ja ajanjakson soveltamisprofiileja ja linjauksia. Valmiit linjaukset, soveltamisprofiilit ja esimerkit julkaistaan uudessa RDA Toolkitissa todennäköisesti keväällä 2020.

 

Kysy lisää Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelusta: kuvailusaannot-posti [ät] helsinki.fi

Kuvailusääntöpalvelu järjestää kaikille avoimen webinaarin RDA Toolkit -palvelun käytöstä 12.3. klo 10-11. Webinaari tallennetaan.

Webinaarissa keskitytään RDA Toolkitiin välineenä. Kuvailusääntötekstin sisältöä ei käsitellä muuten kuin tekstin rakenteen osalta.

Ennen webinaaria julkaistaan Kuvailusääntöpalvelun sivulla lyhyt esittelyvideo, joka toimii johdantona webinaariin.

Webinaarin verkko-osoitteesta ja esittelyvideosta tiedotetaan myöhemmin.

RDA-kuvailustandardin uudistuminen viivästyy puolella vuodella kansainvälisen kehittämistyön pitkittymisen vuoksi. Uuden aikataulutuksen mukaan englanninkielinen uudistunut RDA julkaistaan huhtikuussa 2019. Suomenkielisenä julkaisemme sen syksyn 2019 aikana. Nykyinen RDA Toolkit –palvelu on käytettävissä vuoden 2020 loppuun asti, mikä antaa lisäaikaa uuteen RDA:han perehtymiseen ja käyttöönottoon. Lisätietoja aikataulutuksesta Kuvailusääntöpalvelun sivulla.  Katso myös alasivu Huomioita uudistuvasta RDA:sta, jossa on ennakkotietoa RDA:n tulevista sisällöllisistä muutoksista.

 

Kuvailusääntöpalvelun mappaus MARC 21 -formaatin bibliografisen tietueen keskeisistä kentistä ja RDA:n elementteihin on valmistunut. Ks. mappaustaulukko (n. 1770 riviä).  Mappausta voi hyödyntää siirryttäessä uuteen tietomalliin (MARC 21 -formaatin seuraajaan). Otamme mappaustaulukkoon liittyvää palautetta ja täydennyksiä mielellämme vastaan.

Kuvailusääntöpalvelu ja Formaattipalvelu ovat laatineet julkaisualalle soveltuvan 15 elementin kevytversion RDA:sta. Kevyt-RDA:n 15 elementtiin liittyvät RDA-ohjeistukset tietojen valinnasta ja merkinnästä räätälöidään asiakaskohtaisesti. Kevyt-RDA:ta on sovellettu tähän mennessä ONIX-keskuksen tuotetietolomakkeeseen. Kevennetyn RDA-ohjeistuksen tavoitteena on parantaa julkaisualan tuottaman metatiedon laatua ja hyödynnettävyyttä kirjastossa.

Tässä ajankohtaista Kuvailusääntöpalvelusta 4/2018

Kansalliskirjasto tarjoaa RDA Toolkitin ilmaiseksi kirjastojen käyttöön ensi vuodesta alkaen. Kansallisen lisenssin käyttöönoton tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa. Juuri käynnistetyt lisenssineuvottelut RDA Toolkitin kustantajien kanssa kestävät todennäköisesti usean kuukauden. Keskitetysti rahoitettavan kansallisen lisenssin hallinnoinnin hoitaa Kansalliskirjasto. Kirjastot huolehtivat omien RDA Toolkit -lisenssiensä päättämisestä lisenssikausien loputtua.

Ilmaisen RDA Toolkitin tarjoaminen kirjastojen käyttöön on osa kuvailun sujuvoittamista. Kuvailun kansallisten asiantuntijaryhmien (Kuvailustandardiryhmän, Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (Kumean), Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän ja Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmän) puheenjohtajien kokouksessa tehtiin ehdotus keväällä 2018 kaikkien kansallisen tason kuvailuohjeiden (esim. MARC 21 –sovellusohjeen) keskittämisestä yhteen paikkaan. Kuvailuohjeiden sijoittaminen RDA Toolkitiin tukee kuvailusääntöjen ja työohjeiden linkittymistä toisiinsa. Kuvailusääntöjen aktiivisempi käyttö työ- ja sovellusohjeiden rinnalla parantaa kuvailun yhtenäisyyttä. Kuvailuohjeita ei siirretä nykyisiltä verkkosivuilta RDA Toolkitiin ennen uuden RDA Toolkit -version julkaisemista vuonna 2019.

Ks. myös Kuvailustandardiryhmän suositus kansallisesta lisenssistä: https://www.kiwi.fi/x/NoG6B

Kansalliskirjasto tiedottaa kansallisen lisenssin tilanteesta eri viestintäfoorumeilla loppuvuoden 2018 ja kevään 2019 aikana.

Lisätietoa kansallisesta lisenssistä voit kysyä Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelusta: kuvailusaannot-posti [ät] helsinki.fi

 

Uudistuva RDA

Uuden RDA:n ensimmäinen ja keskeneräinen versio on nähtävissä osoitteessa: https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/ Palveluun kirjaudutaan käytössä olevilla RDA Toolkit -tunnuksilla. RDA päivittyy vielä kolme kertaa ennen valmistumistaan. Valmis englanninkielinen versio julkaistaneen vuoden 2019 alkuneljänneksellä. Suomenkielinen versio pyritään julkaisemaan kevään 2019 aikana. Uuden RDA:n käyttöönoton aikatauluista ja prosesseista päätetään tietokantakohtaisesti. 

 

Lisätietoa uuteen RDA:han liittyvistä aikatauluista ja sisällöistä Kansalliskirjaston sivulla.  Katso myös beta-version pohjalta tehtyjä huomioita RDA:n uudistumisesta.

 

Uudistuvasta RDA:sta kerrotaan tämän ja ensi vuoden aikana mm.

- Missään Mennään –webinaareissa: ks. 13.9.2018-webinaari 

- Kuvailun tiedotuspäivillä: ks. ohjelma

- RDA-webinaareissa keväällä 2019

- RDA-koulutuksissa syksyllä 2019

Englanninkielinen RDA Toolkit päivittyy uuteen versioon (3R-muutos) vaiheittain tämän vuoden ja ensi kevään aikana. Beta-versio julkaistaan 13.6.2018. Suomenkielinen versio julkaistaan vuoden 2019 alkupuoliskolla. Lisätietoa RDA:n uudistumisesta Kuvailusääntöpalvelun sivulla: https://www.kiwi.fi/x/2wFiBQ

 

Kuvailusääntöpalvelu on kerännyt eri tahoilta tulleita RDA:n termisuomennosten ja linjausten muutosesityksiä verkkosivuilleen:

- 2018 linjausmuutokset: https://www.kiwi.fi/x/khRiBQ

- 2018 termimuutokset: https://www.kiwi.fi/x/hRRiBQ

Muutoksia voi kommentoida Kuvailusääntöpalvelun palveluosoitteessa: kuvailusaannot-posti[ät]helsinki.fi. Kommentit julkaistaan sivuilla.

 

Kuvailun kansallisten asiantuntijaryhmien RDA-linjaukset kuvailun keventämiseksi on julkaistu Kuvailusääntöpalvelun sivulla: https://www.kiwi.fi/x/uBaOBQ Samalla julkaistiin myös kuvailutasokohtaiset (ydin- ja perustaso) pakollisten elementtien listaukset.

Lisätietoa linjauksista ja kuvailutasoista Kuvailustandardiryhmältä: kuvailustandardit-posti[ät]helsinki.fi.

RDA-muutokset

RDA Toolkitin helmikuun päivityksessä julkaistiin viimeiset korjaukset RDA:n nykyisen version suomennokseen. Ohjetta Raamatun kirjojen nimekkeistä paranneltiin (katso RDA Toolkitin välilehdeltä Työkalut kohta Raamatun kirjat) ja linjauspäivitykset julkaistiin.

Tämän päivityksen jälkeen RDA:n nykyisen version suomennokseen ei oteta enää korjauksia vastaan RDA Toolkitissa. Uudistettu RDA Toolkit (3R) julkaistaan suomenkielellä vuoden 2019 alkupuoliskolla. Lisätietoa RDA:n uudistumisesta Kuvailusääntöpalvelun sivulla.

Kuvailusääntöpalvelu alkaa julkaista listauksia uusista ja muutetuista termeistä ja linjauksista verkkosivuillaan, mikä helpottanee muutosten seuraamista ja kommentointia kirjastoissa erityisesti ennen uuden RDA-version julkaisua. Katso RDA-kommentointi-alasivut

Kuvailustandardiryhmän kuulumiset

Kuvailustandardiryhmä on julkaissut sivuillaan vuoden 2017 raportin sekä tämän vuoden toimintasuunnitelman ja toiminnan painopistealueet. Katso Kuvailustandardiryhmän sivut. Sivuilta löytyy myös tiedot uuden ja laajennetun kokoonpanon jäsenistä.

Kuvailustandardiryhmän keskeisiä viime vuoden tuloksia ovat

  • Kuvailun keventämisehdotus
  • Kuvailun periaatteiden suomennoksen julkaisu IFLAn sivulla
  • Kuvailun tärkeyttä korostavan kannanoton laatiminen tämän vuotista julkaisemista varten.

Kuvailuyhteistyön laajentaminen

Kansalliskirjasto pyrkii uudistetun kuvailupolitiikkansa mukaisesti kuvailuyhteistyön laajentamiseen kirjastosektorin ulkopuolelle eli ns. kuvailun ekosysteemin muodostamiseen. Tavoitteena on muilla sektoreilla tuotetun metatiedon laadun parantaminen, jotta kirjastot voisivat hyödyntää sitä tehokkaammin. Lisätietoa kuvailuyhteistyön tavoitteista ja toimenpiteistä löytyy Kuvailuyhteistyö-sivustolta.

RDA:n muutos

RDA-kuvailusääntöjen uusi versio julkaistaan RDA Toolkitissa englanniksi kesällä 2018. RDA:n kansainvälinen kehittämisverkosto antaa vuoden verran aikaa käännösten tekemiseen, joten kesällä 2019 nykyinen suomenkielinen versio poistuu RDA Toolkitista. Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu julkaisee RDA:n uuden version mukaisen käännöksen keväällä 2019. RDA:n muutosprosessista johtuen nykyistä RDA-suomennosta tai -linjauksia ei enää päivitetä vuoden 2018 aikana.

Kuvailusääntöpalvelu esittelee uutta RDA-versiota kevään 2019 lähi- ja verkkotilaisuuksissaan. RDA-linjausten, -esimerkkien ja -sovellusohjeiden päivitys olisi hyvä tehdä syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Mahdollisista takautuvista konversioista sovitaan tietokantakohtaisesti.

RDA:n muutosprosessin etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti vuoden 2018 aikana, mm. tällä ajankohtaista-sivulla.

 

Tapahtumat

Kuvailusääntöpalvelu järjesti vuosittainen RIMMF-työpajan (RDA In Many Metadata Formats) 28.11.2017. Työpajassa harjoiteltiin kuvailua RDA-kuvailusääntöjen mukaisesti ja ilman MARC 21 –formaattia. Ks. RIMMF-työpajojen sivut.

Tämän vuoden viimeinen RDA-webinaari 14.12.2017 on peruttu. Kuvailusääntöpalvelu pitää taukoa vuonna 2018 RDA-webinaarien järjestämisessä ja keskittyy RDA:n muutosprosessien läpivientiin.

 

Kuvailun keventäminen/sujuvoittaminen

Kuvailustandardiryhmä viimeistelee RDA-pohjaiset kuvailun keventämis/sujuvoittamisehdotuksensa vuoden 2017 loppuun mennessä. Työn etenemistä voi seurata Kuvailustandardiryhmän sivulta.

RDA:n muutos

RDA-kuvailusääntöjä kehittävä kansainvälinen RSC-verkosto (RDA Steering Committee) järjesti 23.10. avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden RDA:n tulevasta muutoksesta. Kokouksen muistiinpanot löytyvät Kuvailusääntöpalvelun sivulta: https://www.kiwi.fi/x/Ng0vBQ

Selkeää vastausta siihen, miten RDA-sääntötekstin suuri muutos vaikuttaa kuvailuun MARC 21 -formaatissa, ei RSC:ltä saatu tässä vaiheessa. Epävirallisissa keskusteluissa eurooppalaisten kollegojen kesken arvelimme, että RDA:n muutos tullee vaikuttamaan jonkin verran ns. aggregaattiaineistojen (esim. musiikkiaineistojen ja sarja-aineistojen) kuvailuun samoin kuin toimijoiden kuvailuun (nimiauktoriteetteihin). Näille kuvailualueille voi tulla tarvetta myös takautuviin konversioihin. Myös uudet kuvailualueet, kuten paikkojen ja ajanjaksojen kuvailu, voivat vaikuttaa kirjastoissa tehtävään kuvailuun.

Vahvistusta näihin mahdollisiin muutoksiin saadaan vasta vuoden 2018 alkupuolella, kun ensimmäiset tekstiosiot tulevat kääntäjien käsiteltäväksi. RDA:n uusi versio julkaistaan kokonaisuudessaan (englanninkielisenä) kesäkuussa 2018. Suomenkielinen käännös pyritään tekemään vuoden 2018 loppuun mennessä. Uuden RDA-version käyttöönottoon liittyvät koulutukset käynnistyvät vuoden 2019 aikana.

Tapahtumat

Tämän vuoden viimeinen Kuvailusääntöpalvelun järjestämä RDA-webinaari on 14.12. Silloin käsitellään RDA:n päivitystilannetta ja tulevaa muutosta. Lisätietoa verkkokoulutuksista: https://www.kiwi.fi/x/6wJCAw  

RIMMF-työpaja (RDA In Many Metadata Formats), jossa harjoitellaan RDA-kuvailua ilman MARC 21 –formaatti, järjestetään tänä vuonna 28.11. Työpajaan on vielä vapaita paikkoja. Lisätietoa ja ilmoittautumislomake löytyvät Kuvailusääntöpalvelun sivulta: https://www.kiwi.fi/x/cwEvBQ

Voit lähettää kysymyksiä ja kommentteja kuvailusäännöistä ja -periaatteista Kuvailusääntöpalvelun osoitteeseen: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi.

RDA-kuvailusäännöt tulevat uudistumaan sekä rakenteeltaan että sisällöltään montaa kertaa seuraavien 5-8 vuoden aikana. Suomenkielinen versio päivittyy ajan tasalle RDA Toolkitin vuoden lopun julkaisussa (release). Suuri muutos RDA:ssa käynnistyy englanninkielisessä versiossa huhtikuussa 2018. Suomenkielisessä versiossa muutos näkyy aikaisintaan huhtikuussa 2019. Tarkempia tietoja muutoksesta saadaan loppuvuonna.

Syksyn RDA-webinaarit järjestetään 19.10. ja 14.12. Ensimmäinen webinaari käsittelee kokoelmien RDA-kuvailu ja toinen RDA:n päivitys- ja muutostilannetta. Lisätietoa verkkokoulutuksista  

RDA-kuvailua ilman MARC 21 –formaattia käsittelevä RIMMF-työpaja järjestetään tänä vuonna 28.11. Lisätietoa RIMMF-työpajoista
Viime vuoden työpajassa tehty entiteetti/suhde-rakenteinen tietuesetti Aleksis Kiven teoksista, ks. http://rballs.info/

Lähetä kysymyksiä ja kommentteja kuvailusäännöistä ja -periaatteista Kuvailusääntöpalvelun osoitteeseen: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi.