RDA:n muutos

RDA-kuvailusääntöjä kehittävä kansainvälinen RSC-verkosto (RDA Steering Committee) järjesti 23.10. avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden RDA:n tulevasta muutoksesta. Kokouksen muistiinpanot löytyvät Kuvailusääntöpalvelun sivulta: https://www.kiwi.fi/x/Ng0vBQ

Selkeää vastausta siihen, miten RDA-sääntötekstin suuri muutos vaikuttaa kuvailuun MARC 21 -formaatissa, ei RSC:ltä saatu tässä vaiheessa. Epävirallisissa keskusteluissa eurooppalaisten kollegojen kesken arvelimme, että RDA:n muutos tullee vaikuttamaan jonkin verran ns. aggregaattiaineistojen (esim. musiikkiaineistojen ja sarja-aineistojen) kuvailuun samoin kuin toimijoiden kuvailuun (nimiauktoriteetteihin). Näille kuvailualueille voi tulla tarvetta myös takautuviin konversioihin. Myös uudet kuvailualueet, kuten paikkojen ja ajanjaksojen kuvailu, voivat vaikuttaa kirjastoissa tehtävään kuvailuun.

Vahvistusta näihin mahdollisiin muutoksiin saadaan vasta vuoden 2018 alkupuolella, kun ensimmäiset tekstiosiot tulevat kääntäjien käsiteltäväksi. RDA:n uusi versio julkaistaan kokonaisuudessaan (englanninkielisenä) kesäkuussa 2018. Suomenkielinen käännös pyritään tekemään vuoden 2018 loppuun mennessä. Uuden RDA-version käyttöönottoon liittyvät koulutukset käynnistyvät vuoden 2019 aikana.

Tapahtumat

Tämän vuoden viimeinen Kuvailusääntöpalvelun järjestämä RDA-webinaari on 14.12. Silloin käsitellään RDA:n päivitystilannetta ja tulevaa muutosta. Lisätietoa verkkokoulutuksista: https://www.kiwi.fi/x/6wJCAw  

RIMMF-työpaja (RDA In Many Metadata Formats), jossa harjoitellaan RDA-kuvailua ilman MARC 21 –formaatti, järjestetään tänä vuonna 28.11. Työpajaan on vielä vapaita paikkoja. Lisätietoa ja ilmoittautumislomake löytyvät Kuvailusääntöpalvelun sivulta: https://www.kiwi.fi/x/cwEvBQ

Voit lähettää kysymyksiä ja kommentteja kuvailusäännöistä ja -periaatteista Kuvailusääntöpalvelun osoitteeseen: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi.