RDA-kuvailustandardin uudistuminen viivästyy puolella vuodella kansainvälisen kehittämistyön pitkittymisen vuoksi. Uuden aikataulutuksen mukaan englanninkielinen uudistunut RDA julkaistaan huhtikuussa 2019. Suomenkielisenä julkaisemme sen syksyn 2019 aikana. Nykyinen RDA Toolkit –palvelu on käytettävissä vuoden 2020 loppuun asti, mikä antaa lisäaikaa uuteen RDA:han perehtymiseen ja käyttöönottoon. Lisätietoja aikataulutuksesta Kuvailusääntöpalvelun sivulla.  Katso myös alasivu Huomioita uudistuvasta RDA:sta, jossa on ennakkotietoa RDA:n tulevista sisällöllisistä muutoksista.

 

Kuvailusääntöpalvelun mappaus MARC 21 -formaatin bibliografisen tietueen keskeisistä kentistä ja RDA:n elementteihin on valmistunut. Ks. mappaustaulukko (n. 1770 riviä).  Mappausta voi hyödyntää siirryttäessä uuteen tietomalliin (MARC 21 -formaatin seuraajaan). Otamme mappaustaulukkoon liittyvää palautetta ja täydennyksiä mielellämme vastaan.

Kuvailusääntöpalvelu ja Formaattipalvelu ovat laatineet julkaisualalle soveltuvan 15 elementin kevytversion RDA:sta. Kevyt-RDA:n 15 elementtiin liittyvät RDA-ohjeistukset tietojen valinnasta ja merkinnästä räätälöidään asiakaskohtaisesti. Kevyt-RDA:ta on sovellettu tähän mennessä ONIX-keskuksen tuotetietolomakkeeseen. Kevennetyn RDA-ohjeistuksen tavoitteena on parantaa julkaisualan tuottaman metatiedon laatua ja hyödynnettävyyttä kirjastossa.