Muistiosta 2023-12-08 yleiset periaatteet:

Tehdään uuden RDA:n mukaan, mutta yritetään selvittää merkittävät poikkeamat vahoihin sääntöihin

 • TEM-lukko, diakroniset teokset, musiikki...

Voidaan käyttää sellaista vanhaa RDA-terminologiaa/fraaseja, joka on konvertoitavissa uuteen RDA:han

 • Metatietosanaston kehitys

Aloitetaan yksinkertaisilla aineistokohtaisilla ohjeilla; katsotaan myöhemmin yhteiset ohjeet kaikille aineistoille ja kierrätetään tekstiä, jos mahdollista

Mahdollinen malli (ottaa huomioon sekä kuvailuelementit että MARC-formaatin):

 • MARC-roippeet (008, 040, 075 ## $a teos $2 mts/fin  ...)
 • Tiedonlähteet (6xx)
 • Elementit, jotka voidaan merkitä hakutietojen osaksi (0xx, 3xx)
 • Auktorisoitu hakutieto (1xx)
 • Varianttihakutieto (4xx)
 • "Yhteydet" (5xx)
 • Tunnistamiseen liittyvät tiedot, jos tarpeen (6xx)


Uuden RDA:n mukaisia ohjeita on luonnosteltu alasivuille


Sisältö

MARC21 Formaatti - auktoriteettitiedot

Kiinteämittaisten kenttien arvot

Nimiö

Tietueen nimiössä koodataan kaikki merkkipaikat.

mp


05Tietueen tila
 • n - Uusi
 • c - Korjattu

Ensimmäisen kerran tallennettaessa 'n'

Seuraavissa tallennuksessa systeemi muuttaa automaattisesti arvoon 'c'

06Tietueen tyyppi
 • z - Auktoriteettitietue
ei muokattavissa
17Koodaustaso
 • n - Valmis/täydellinen auktoriteettitietue
 • o - Keskeneräinen/epätäydellinen auktoriteettitietue

Valitaan koodi sen mukaan, onko tietue valmis ('n') vai keskeneräinen ('o'). Koodin 'o' käyttöä ei suositella.

 • mitä nämä arvot tarkoittavat käytännössä kuvailutason kannalta? (question)
 • miten arvo 'o' käyttäytyy eri järjestelmissä? (salliiko auktorisoinnin, ei salli auktorisointia) (question)
 • → kunnes nämä selviävät, käytä 'n'
18Välimerkitys
 • i - Välimerkitys
Otsikkomuodossa ja lisäkirjauskentissä käytetään välimerkkejä

008 kenttä

mp

Otsikko / RDA

Huomautus

00-05Luontipäivä

(tick) Järjestelmän tuottama kuusimerkkinen numerojono

06Maantieteellisen lisämääreen käyttö

(tick) Käytetään: '#' = ei maantieteellistä lisämäärettä (toimijakuvailuohje --)

07Romanisointi

(tick) merkitään 'a', 'b', 'g', 'n'. Jos tekijä-nimeke kirjauksissa tekijä ja nimeke translitteroitu eri standardeilla, niin käytä '|'

 • a - Kansainvälinen standardi  ← ISO-standardi
 • b - Kansallinen standardi   ← kotim. SFS 4900
 • g - Totuttu romanisointitapa tai totuttu nimen muoto luetteloivan organisaation kielellä (translitteroinnissa ei noudateta mitään standardia)
 • n - Soveltumaton - 1XX otsikkomuotoa ei ole romanisoitu.
 • | - ei koodattu
08Luettelon kieli

(tick) merkitään '#' = tieto puuttuu ((question) toimijakuvailuohje '|' = ei koodattu)

09Tietueen laji

(tick) merkitään 'a' = vahvistettu otsikkomuoto (= toimijakuvailuohje)

10Luettelointisäännöt

(tick) merkitään 'z' = muu (= toimijakuvailuohje)

11Sanasto

(tick) merkittän 'z' = muu (= toimijakuvailuohje)

12Sarjan tyyppi

(tick) merkitään a, b, c, n

 • a - Monografiasarja
 • b - Moniosainen teos ← henkilön kirjoittama sarja
 • c - Sarjan kaltainen ilmaisu  ← harvinainen
 • n - Soveltumaton - kenttä 1XX ei sisällä sarjaa tai sarjan kaltaista ilmaisua eikä siten ole käytettävissä bibliografisen tietueen sarjalisäkirjauksena.

(info) ks myös mp 16, "Otsikkomuodon käyttö sarjalisäkirjauksena"

13Sarjan numerointi

(tick) merkitään a, b, c, n

 • a - Numeroitu  → 642 ## $a <numerointikaava>
 • b - Numeroimaton
 • c - Numerointi vaihtelee  → 642 ## $a <numerointikaava>
 • n - Soveltumaton (1XX otsikkomuoto ei ole sarja (008/12, koodi n)
14Otsikkomuodon käyttö pää- tai lisäkirjauksena

(tick) merkitään 'a' = soveltuu (= toimijakuvailuohje)

15Otsikkomuodon käyttö asiasanana

(tick) merkitään 'a' = soveltuu (= toimijakuvailuohje)

16Otsikkomuodon käyttö sarjalisäkirjauksena

(tick) merkitään 'a', 'b'

 • a - Soveltuu - 1XX sarja on tyypiltään jokin seuraavista: 008/12 a, b, c tai z
 • b - E sovellu - 1XX sarja on tyypiltään 008/12 n tai se on vahvistamaton otsikkomuoto. Koskee seuraavia tietuelajeja: viittaus, lisämääre, alanmukaisen ryhmän otsikko.
17Asialisämääreen tyyppi

(tick) merkitään 'n' = soveltumaton ((question) toimijakuvailuohje '|' = ei koodattu)

18-27Määrittelemätön

(tick) merkitään '#' = tyhjä  (toimijakuvailuohje --) 

28Virallisen tahon tyyppi

(tick) merkitään '|' = ei koodattu  (= toimijakuvailuohje)

29Viittausten arviointi

(tick) merkitään '|' = ei koodattu  (= toimijakuvailuohje)

30Määrittelemätön

(tick) merkitään '#' = tyhjä (toimijakuvailuohje --)

31Tietueen päivitys meneillään

(tick) merkitään 'a' = tietueen tietoja voidaan käyttää (= toimijakuvailu)

32Samat henkilönnimet

(tick) merkitään 'a' = erottuva henkilönnimi (nimeä käyttää vain yksi henkilö); muutoin 'n' (~ toimijakuvailuohje)

 • huom! teoksen auktorisoidussa hakumuodossa toimijan nimen täytyy aina olla erottuva
33

Vahvistamisen taso

RDA: 5.7 Tunnistamistaso

(tick) merkitään 'a' = täysin vahvistettu (= toimijakuvailuohje)

34-37Määrittelemätön

(tick) merkitään '#' = tyhjä (toimijakuvailuohje --)

38Tietueen muokkaus

(tick) merkitään '#' = ei muokattu  ((question) toimijakuvailuohje '|' = ei koodattu)

39Luetteloiva organisaatio

(tick) merkitään '#' = kansallisbibliografia tai 'c' = luettelointiyhteistyö (= toimijakuvailuohje)Vaihtuvamittaiset kentät

Alla olevia kenttiä löytyy myös Alephin teosauktoriteettitemplateista


Kenttä


Otsikko

RDA

Pakollisuus

MARC

008/33
Vahvistamisen taso5.7 TunnistamistasoP
040
Luetteloiva organisaatio
P$$a  $$b fin $$e rda $$f teka
046
Erikoiskoodatut aikamääreet6.4 teokseen liittyvä ajankohtaP$$k  $$l  $$2 edtf
075
Entiteetin tyyppi
P

pakollinen:

$$a teos $2 mts/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4981

100

110

111

130


Otsikkomuoto - henkilönnimi

Otsikkomuoto - yhteisönnimi

Otsikkomuoto - kokouksen nimi

Otsikkomuoto - yhtenäistetty nimeke

6.2 Teoksen nimekeP

$$a  $$t

$$a  $$t

$$a  $$t

$$a

Huom. 100/110/111$a toimijan auktorisoitu hakumuoto!

370
Paikannimi6.5 Teoksen alkuperään liittyvä paikkaP

$$g  $$2  $$0
$g yso-paikat

373
Yhteys ryhmään6.6 Teoksen muu erottava ominaispiirre (vain yhteisö)PS

$$a  $$2  $$0
$a toimijat

380
Teoksen muoto6.3 Teoksen muotoP

$$a  $$2  $$0
$a metatietosanasto

$$a  $$2  $$0
$a slm

Musiikki:

$$a sävellys $$2 mts/fin $$0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m3567

381
Teoksen tai ekspression muut erityispiirteet6.6 Teoksen muu erottava ominaispiirre (pl yhteisö)PS$$a  $$2  $$0
382MEsityskokoonpano(question)(question)

2# $$a  $$n  $$2 seko     ← nalkutin; $a pakollinen
$a seko poiminta olisi suotavaa...

383MMusiikkiteoksen numerointimerkintö(question)(question)$$a  $$b  $$c  
384MSävellaji(question)(question)2# $$a 
385
Kohderyhmän ominaisuudet(question)(question)

$$m  $$n  $$a  $$2  $$0
$m metatietosanastosta

386
Tekijän ominaisuudet(question)(question)

$$m  $$n  $$a  $$2  $$0
$m metatietosanastosta

387
Edustavan ekspression ominaisuudet(question)P

$$h 
$h kielikoodipoiminta kuten 041

388
Luontiaika(question)P (SL)$$a  $$2  $$0
$a yso-aika poiminta

400

410

411

430


Katso-viittaus - henkilönnimi

Katso-viittaus - yhteisönnimi

Katso-viittaus - kokouksen nimi

Katso-viittaus - yhtenäistetty nimeke

6.2.3 Teoksen varianttinimeke

$$a  $$t

$$a  $$t

$$a  $$t

$$a

500

510

511

530


Katso myös -viittaus - henkilönnimi

Katso myös -viittaus - yhteisönnimi

Katso myös -viittaus - kokouksen nimi

Katso myös-viittaus - yhtenäistetty nimeke

(question)P (SL)

$$w  $$i  $$a  $$0
$$w  $$i  $$a  $$t  $$0$$w  $$i  $$t  $$0

Huom! 5xx kenttään poimitaan toimijan tai teoksen auktorisoitu hakumuoto!

$w - koodiselitykset!

667
Yleinen huomautus, sisäinen5.9 Kuvailijan huomautus

$$a

Testivaiheessa pakollinen:

667 ## $$a Teos MARC 21:ssä -projektin tietue

670
Huomautus tiedonlähteestä, josta otsikkomuotoa koskevaa tietoa löytyy5.8 Käytetty lähde(question)$$a  $$b
678
Huomautus elämäkerta- tai historiatiedoista6.7 Teoksen historia
$$a
680
Yleinen huomautus, julkinen(question)(question)$$i  
 • No labels