Mistä puhutaan?

 • Pyritäänkö vain teosten kuvailuun MARC 21:ssä vai myös ekspressioiden?
 • Huomioitava uuden RDA "edustava ekspressio"
 • Pyritäänkö vain teoksen hakutietojen kirjaamiseen (kentät 1XX, 4XX ja 5XX) vai teosten kokonaiseen kuvailuun?
 • Valitaanko teoksen tietuepohjaksi bibliografinen vai auktoriteettitietue?
 • Huomioitava uskonnollisissa teosten kuvailussa tehdyt ratkaisut
 • Ensivaiheessa pilotoidaan mm. musiikkiaineiston teostietueita: Arscan ja Violan tietueet
 • Huomioitava myös sarja-aineistojen teostason muodostaminen jatkossa

Projektiryhmän muodostaminen:

Järjestäytyminen:

 • Marja-Liisa kutsuu kokoon 1. kokouksen maaliskuulle (23.3.2022)
 • Valitaan vetäjä ja sihteeri sekä sovitaan työnjaosta 1. kokouksessa

Eteneminen:

 • Pilotoinnin kohdeaineiston valinta
  • Uskonnolliset teokset ("Raamattuauktoriteetit")
  • Musiikkiaineiston teokset
  • Kavin tiedot, joista voitaisiin tehdä elokuvaauktoriteetteja
  • Sarja-aineistot (vuosikertomukset tms. tekijä-nimeke)
  • Kirja-aineistoja
 • Teosten tuottaminen käsin vs. automaattisesti
  • Automatiikan luominen vaatii järjestelmäkehittäjän resurssi: kuka?
 • Tietuepohjan valinta: auktoriteettitietue vai bib-tietue?
  • Huomioitava tekijä/nimeke-auktoriteetit
 • Kartoitettava nykyiseen bib/aukt-tietueisiin tarvittavat/haluttavat muutokset
  • Huomioitava kuvailun raskaus/keventäminen
  • Huomioitava päivittämistarve silloin, kun tekijän tiedot muuttuvat
 • Kartoitettava vaikutukset kuvailuprosessiin ja työnjakoon
 • Huomioitava vaikutukset uuteen tietomalliin eli MARC 21:n seuraajaan
  • Konversiomahdollisuudet
 • Tunnisteasiat
 • Linkitysasiat
 • Kansainvälisten verrokkien selvittäminen • No labels