Vuoden toinen YSO-kokous järjestettiin 10.5.2023 Kansalliskirjaston Agricola-huoneessa. Osallistujia oli 16. Avaamme jälleen kokouksen kuulumisia ja tuloksia Finto-blogin lukijakunnalle. YSOon tehtyjä ehdotuksia voi kukin seurata avoimen GitHub-repositoriomme kautta, jonne myös YSO-kokousten päätökset kirjataan.

Tällä kertaa termi- ja muutosehdotuksia oli kaikkiaan 186. Suurin osa näistä ehdittiin jälleen käsittelemään. Uusia käsitteitä kertyi 68. Termiehdotuksista yhdeksän jäi hyväksymättä, ja samaten yhdeksän käsitettä siirtyi joko ensi kokoukseen tai muutoin katsottiin tarkempaa tutkimista kaipaaviksi. Kahteen ehdotukseen, kuuntelukasvatus ja hip hop, jäätiin odottamaan MUUSA-ryhmän päätöstä. Kokouksessa äänestettiin muun muassa käsitteistä haavoittuvat väestöryhmät ja siirtymävaiheet.

Uusia käsitteitä olivat muun muassa metsäsuhde, baryogeneesi, pienpuolueet, cherokeen kieli ja matruusit. Yksi laajempi uusien käsitteiden kokonaisuus syntyi Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston tekemistä sotatekniikan termien ehdotuksista. Tällaisia olivat häiveteknologia, asutuskeskustaistelut, asymmetrinen sota, meritorjuntaohjukset, panssarintorjuntaohjukset sekä risteilyohjukset.

Päätermit päätetään tukeutuen YSOn toimitusperiaatteisiin, aineistoissa havaittuun käyttöön ja eri sanastojen linjauksiin. YSO on Yleinen suomalainen ontologia, joten tietyissä tapauksissa suosimme suomenkielistä käyttöön vakiintuvaa termiä: muista kielistä suoraan lainattuja muotoja voi aina lisätä ohjaustermeiksi. Tällaisia uusia käsitteitä olivat tällä kertaa kiertoilmakypsentimet eli airfryerit sekä digitaalinen hallintatodistus, eli kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen yhteydessä myös lyhenteellä NFT viitattu non-fungible token. Tämän käsitteen määritelmä otettiin Sitran Tulevaisuussanastosta.

Kaikki ehdotukset eivät tälläkään kertaa johtaneet muutoksiin. Termeille musiikkiala ja musiikkiteollisuus toivottiin määritelmiä, mutta koska vastaavilla pareilla ei muutoinkaan ole YSOssa määritelmiä, ei näiden kannalla oltu nytkään. Tästäkin tehtiin ratkaisu äänestämällä. Toinen termiehdotukseksi jäänyt ehdotus oli, että käsitteestä tunika tulisi määritelmän avulla erottaa historiallinen roomalainen vaate ja nykyaikaiset tunikoiksi kutsutut vaatteet. Aiheesta keskusteltiin laajalti, mutta lopulta katsoimme sekä historiallisten että nykyisten tunikoiden tarkoittavan riittävissä määrin samaa vaatetta, ettei muutos ole välttämätön. Tällainen rajanveto on vaikeaa, mutta pakollinen osa ontologian kehitystyötä.

Eläinkunnan puolelta YSOon tassuttelivat cane corso, afrikanpuhveli ja vesipuhveli.

Seuraava YSO-kokous on syyskuussa.