Blog from May, 2023

Juho päivitetty!

Mukana päivityksessä ajankohtaiset 21 uutta hyvinvointialuetta käännöksineen, kuten Etelä-Karjalan hyvinvointialue. Lisäksi poistettiin muutamia vanhentuneita käsitteitä.

Álbmotgirjeráju Rotunda-bláđis lea gieskat almmustuvvan artihkal Sámegielaid doarjja digitála bálvalusain -fidnu barggu ja ulbmiliid birra. Varas nummira temán lea ovttasbargu, mas muitaluvvo dárkileappot maiddái fidnu geahččanguovllus. Artihkal lea lohkanláhkái davvisámegillii ja suomagillii (suomeksi).

Mii háliidit cealkit dearvvuođaid Finto-bloggii ja muitalit, ahte mii ráhkkanit aiddo Finto.fi geavahanlavtta ja YSO davvisámegielat jorgalusa vuosttas veršuvnna almmustahttimii. Dát gokčá vehá vádjit beali YSO tearpmain, ja stuorámus oasi dábáleamos doahpagiin. Measta buot geavahanlavtta oasit doibmet dán maŋŋá davvisámegillii. Orru, ahte dán oktavuođas dahkkon iešguđetlágán ovddidanbarggut leat dolvon Finto.fi:a máŋggagielatvuođa ovddosguvlui viidáseappotge go dušše beare davvisámegielat jorgalusa oasil. Buot ii leat gárvvis, muhto mis lea vel áigi, dasgo fidnuge joatkašuvvá vel badjel jagi. Maiddái joatkka plánejuvvo obbaáigge áŋgirit.  

Ulbmilin lea vuosttas veršuvnna almmustahttima bokte čoaggit máhcahaga ja geavaheaddjivásáhusaid go fidnu bargu lea vel jođus. Davvisámegielat jorgalusat bohtet YSO lassin maiddái KOKOi, ja daid sáhttá álkit doalvut iešguđetlágán Finto ontologiijaid adni bálvalusaide. Mii ovddidit ovttasbarggu Álbmotgirjeráju bálvalusaid siste, muhto sávvat, ahte bargomet ovddida sámegielaid doarjaga maiddái eará sajiin, gos min bálvalusat leat geavahusas.  

Buresboahtin lohkat bláđis min barggu birra! Mii ávžžuhit maiddái smiehttat, gávnnatgo gánske iežat organisašuvnnas vejolašvuođaid atnit ávkin YSO davvisámegielat jorgalusa ođđa vugiiguin? Mii vuostáiváldit mielas máhcahaga ja ođđa jurdagiid!  

Olles bláđi beasat lohkat Doria-bálvalusas čujuhusas: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023042638944. 


Kansalliskirjaston Rotunda-lehdessä on äskettäin ilmestynyt Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa -hankkeen työtä ja tavoitteita esittelevä artikkeli. Tuoreen numeron teemana on yhteistyö,josta myös kerrotaan tarkemmin hankkeen näkökulmasta. Artikkeli on luettavissa pohjoissaameksi (davvisámegillii) ja suomeksi. 

Täydentääksemme Finto-blogiin Finton tuoreimmat kuulumiset, voimme kertoa, että valmistaudumme parhaillaan Finto.fi:n käyttöliittymän ja YSOn pohjoissaamen käännöksen ensimmäisen version julkaisuun. Tämä kattaa hieman vajaat puolet YSOn termeistä, ja valtaosan yleisimmistä käsitteistä. Käyttöliittymän lähes kaikki osat tulevat toimimaan tämän jälkeen pohjoissaameksi. Vaikuttaa myös siltä, että tässä yhteydessä tehdyt erilaiset kehitystyöt ovat edistäneet Finto.fi:n monikielisyyden tukea pohjoissaamen tukea laajemmin. Kaikki ei ole vielä valmista, mutta aikaa on, sillä hankekin jatkuu vielä yli vuoden. Myös jatkoa suunnitellaan koko ajan ahkerasti. 

Tavoitteena onkin ensimmäisen version julkaisun kautta kerätä mahdollisimman runsaasti palautetta ja käyttäjäkokemuksia hankkeen työn ollessa vielä käynnissä. Pohjoissaamen käännökset tulevat YSOn lisäksi myös KOKOon, ja ovat helposti vietävissä erilaisiin Finton ontologioita käyttäviin palveluihin. Kehitämme yhteistyötä Kansalliskirjaston palvelujen sisällä, mutta toivomme työmme edistävän saamelaiskielten tukea myös muualla missä palvelujamme hyödynnetään. 

Tervetuloa lukemaan lehdestä kuulumisistamme! Kehotamme myös miettimään, tunnistatko kenties omasta organisaatiostasi mahdollisuuksia hyödyntää YSOn pohjoissaamen käännöstä uusilla tavoilla? Otamme aina mielellämme vastaan palautetta ja uusia ajatuksia! 

Lehteä pääset kokonaisuudessaan lukemaan Doria-palvelussa osoitteessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023042638944. 

YSOon 68 uutta käsitettä

Vuoden toinen YSO-kokous järjestettiin 10.5.2023 Kansalliskirjaston Agricola-huoneessa. Osallistujia oli 16. Avaamme jälleen kokouksen kuulumisia ja tuloksia Finto-blogin lukijakunnalle. YSOon tehtyjä ehdotuksia voi kukin seurata avoimen GitHub-repositoriomme kautta, jonne myös YSO-kokousten päätökset kirjataan.

Tällä kertaa termi- ja muutosehdotuksia oli kaikkiaan 186. Suurin osa näistä ehdittiin jälleen käsittelemään. Uusia käsitteitä kertyi 68. Termiehdotuksista yhdeksän jäi hyväksymättä, ja samaten yhdeksän käsitettä siirtyi joko ensi kokoukseen tai muutoin katsottiin tarkempaa tutkimista kaipaaviksi. Kahteen ehdotukseen, kuuntelukasvatus ja hip hop, jäätiin odottamaan MUUSA-ryhmän päätöstä. Kokouksessa äänestettiin muun muassa käsitteistä haavoittuvat väestöryhmät ja siirtymävaiheet.

Uusia käsitteitä olivat muun muassa metsäsuhde, baryogeneesi, pienpuolueet, cherokeen kieli ja matruusit. Yksi laajempi uusien käsitteiden kokonaisuus syntyi Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston tekemistä sotatekniikan termien ehdotuksista. Tällaisia olivat häiveteknologia, asutuskeskustaistelut, asymmetrinen sota, meritorjuntaohjukset, panssarintorjuntaohjukset sekä risteilyohjukset.

Päätermit päätetään tukeutuen YSOn toimitusperiaatteisiin, aineistoissa havaittuun käyttöön ja eri sanastojen linjauksiin. YSO on Yleinen suomalainen ontologia, joten tietyissä tapauksissa suosimme suomenkielistä käyttöön vakiintuvaa termiä: muista kielistä suoraan lainattuja muotoja voi aina lisätä ohjaustermeiksi. Tällaisia uusia käsitteitä olivat tällä kertaa kiertoilmakypsentimet eli airfryerit sekä digitaalinen hallintatodistus, eli kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen yhteydessä myös lyhenteellä NFT viitattu non-fungible token. Tämän käsitteen määritelmä otettiin Sitran Tulevaisuussanastosta.

Kaikki ehdotukset eivät tälläkään kertaa johtaneet muutoksiin. Termeille musiikkiala ja musiikkiteollisuus toivottiin määritelmiä, mutta koska vastaavilla pareilla ei muutoinkaan ole YSOssa määritelmiä, ei näiden kannalla oltu nytkään. Tästäkin tehtiin ratkaisu äänestämällä. Toinen termiehdotukseksi jäänyt ehdotus oli, että käsitteestä tunika tulisi määritelmän avulla erottaa historiallinen roomalainen vaate ja nykyaikaiset tunikoiksi kutsutut vaatteet. Aiheesta keskusteltiin laajalti, mutta lopulta katsoimme sekä historiallisten että nykyisten tunikoiden tarkoittavan riittävissä määrin samaa vaatetta, ettei muutos ole välttämätön. Tällainen rajanveto on vaikeaa, mutta pakollinen osa ontologian kehitystyötä.

Eläinkunnan puolelta YSOon tassuttelivat cane corso, afrikanpuhveli ja vesipuhveli.

Seuraava YSO-kokous on syyskuussa.

Kansalliskirjaston Rotunda-lehdessä on julkaistu artikkeli Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmoksesta. Artikkeli kertoo erityisesti avoimen lähdekoodin ohjelmiston kehityksestä ja siihen liittyvästä yhteistyöstä. Artikkeli on julkaistu suomeksi ja englanniksi

Rotundan tämän vuoden teema on yhteistyö. Lehteä pääset kokonaisuudessaan lukemaan Doria-palvelussa osoitteessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023042638944.