Viime viikon torstaina 2.2. pidettiin vuoden ensimmäinen YSO-ongelmakokous. Etänä järjestettyyn kokoukseen osallistui 16 henkilöä. Käsittelyssä oli 57 ehdotusta, joista ehdittiin käsitellä 37. Tälle kokoustyypille on normaalia, että jokaiseen ehdotukseen menee paljon aikaa, sillä nämä ovat jo entuudestaan vaikeiksi tunnistettuja termejä. Niihin liittyy haasteita joko vaikeaan merkitykseen liittyen, aiemman monimutkaisen käytön suhteen, tai sitten YSOn eri kielet menevät keskenään ristiin ongelmallisin tavoin.

Kokouksessa hyväksyttyjä uusia termejä ovat muun muassa pysäköintihallit, työpajatoiminta, workshopit, vierasmajat sekä konkurssipesän selvitys. Aina uudet termit eivät tulleet suoraan ehdotuksesta itsestään, vaan ne nousivat keskustelussa esiin ratkaisuina yksittäisten hankalien termien rajaamiseksi ja ratkaisemiseksi. Kun uusi käsite vastaa osaa aiemmin laajemman termin merkityksestä, voi eri kielten aiheuttamia pulmia olla helpompi ratkoa. Esimerkiksi uusi käsite ahjot lisättiin YSOon osana termin tulipesät käännösten erilaisten merkitysten selkiyttämistä.

Kokouksessa poistettuja termejä olivat pysäköintitilat, majat, maakuntapäivät ja tutkimustekniikka. Syyt olivat jälleen moninaisia. Kun vertaa hyväksyttyjen ja poistettujen termien katsauksia, ilmenee, että usein poistot liittyvät eri tavoin jossain muissa termeissä tehtyihin muutoksiin, jotka osaltaan tekevät poistetusta käsitteestä vähemmän tarpeellisen. Esimerkiksi pysäköinnin toteutuspaikkoihin ja majoihin liittyen lisättiin uusia käsitteitä, joiden toivomme selkiyttäneen näiden käsitteiden käyttöä.

Tässäkin kokouksessa sulkutarkenteet osoittautuivat yhdeksi keinoksi, jolla termien erilaisia merkityksiä pystyttiin täsmentämään ja rajaamaan. Lakien kohdalla sulkuihin on usein ennenkin merkitty vuosilukuja. Kokouksessa päätettiin, että lisäämme kaikkiin kirjoitusasultaan samanlaisiin lakeihin vuositarkenteet suluissa, jotta esimerkiksi kaksi eri aikoina säädettyä lakia, osakeyhtiölaki (1978) ja osakeyhtiölaki (2006), erottuvat toisistaan yksiselitteisesti. Vastaavat tapaukset kartoitetaan ja päivitetään lähiaikoina.

Seuraava varsinainen YSO-kokous on maaliskuussa.