Blog from February, 2023

Automaattisen kuvailun toimintasuunnitelma vuodelle 2023 on julkaistu Finton asiakaswikissä os. https://www.kiwi.fi/x/ToJzEw

Keskeisimpinä tavoitteina on jatkaa automaattisen kuvailun laadun parantamista ja automaattisen sisällönkuvailun laajentamista luokituksiin ja kaunokirjallisuuteen. Pyrimme myös jatkokehittämään Finto AI -palvelun toiminnallisuuksia, käytettävyyttä ja saavutettavuutta sekä edistämään automaattisen kuvailun käyttöönottoja Suomessa ja maailmalla. Finto AI:n visuaalinen ilme uudistuu yhdessä Finton kanssa. Myös automaattisen bibliografisen kuvailun edistäminen ja työkalujen etsiminen / kehittäminen on suunnitelmissa.


Keskeisimmät tavoitteet 2023

  • Parannetaan automaattisen kuvailun laatua mm. hyödyntämällä koneoppimista ja kieliteknologiaa sekä tekemällä yhteistyötä
  • Laajennetaan automaattista sisällönkuvailua luokituksiin ja kaunokirjallisuuteen
  • Kehitetään edelleen Finto AI -palvelun toiminnallisuuksia, käytettävyyttä ja saavutettavuutta
  • Edistetään automaattisen kuvailun käyttöönottoja Suomessa ja maailmalla

Automaattisen kuvailun palvelun Finto AI:n (https://ai.finto.fi) verkkokäyttöliittymä on uudistunut! Uudistuksen myötä kuvailtavan tekstin voi syöttää lomakkeelle kopioimisen lisäksi myös URL:n kautta tai lataamalla se tiedostona (tuetut tiedostomuodot ilmoitetaan lomakkeella). Eri tavat syöttää teksti näkyvät välilehtinä lomakkeen tekstikentän yläpuolella. Uudistuksen myötä päivitämme myös Finto AI:n lomakekäytön oppaan, jossa kerrotaan myös lisää palvelusta itsestään.

Pikapuoliin uudistuu myös Finto AI:n visuaalinen ilme, pysykää kuulolla!


  Kuva: Finto AI:n verkkolomakkeen uudet välilehdet          


YSOon 16 uutta käsitettä

Viime viikon torstaina 2.2. pidettiin vuoden ensimmäinen YSO-ongelmakokous. Etänä järjestettyyn kokoukseen osallistui 16 henkilöä. Käsittelyssä oli 57 ehdotusta, joista ehdittiin käsitellä 37. Tälle kokoustyypille on normaalia, että jokaiseen ehdotukseen menee paljon aikaa, sillä nämä ovat jo entuudestaan vaikeiksi tunnistettuja termejä. Niihin liittyy haasteita joko vaikeaan merkitykseen liittyen, aiemman monimutkaisen käytön suhteen, tai sitten YSOn eri kielet menevät keskenään ristiin ongelmallisin tavoin.

Kokouksessa hyväksyttyjä uusia termejä ovat muun muassa pysäköintihallit, työpajatoiminta, workshopit, vierasmajat sekä konkurssipesän selvitys. Aina uudet termit eivät tulleet suoraan ehdotuksesta itsestään, vaan ne nousivat keskustelussa esiin ratkaisuina yksittäisten hankalien termien rajaamiseksi ja ratkaisemiseksi. Kun uusi käsite vastaa osaa aiemmin laajemman termin merkityksestä, voi eri kielten aiheuttamia pulmia olla helpompi ratkoa. Esimerkiksi uusi käsite ahjot lisättiin YSOon osana termin tulipesät käännösten erilaisten merkitysten selkiyttämistä.

Kokouksessa poistettuja termejä olivat pysäköintitilat, majat, maakuntapäivät ja tutkimustekniikka. Syyt olivat jälleen moninaisia. Kun vertaa hyväksyttyjen ja poistettujen termien katsauksia, ilmenee, että usein poistot liittyvät eri tavoin jossain muissa termeissä tehtyihin muutoksiin, jotka osaltaan tekevät poistetusta käsitteestä vähemmän tarpeellisen. Esimerkiksi pysäköinnin toteutuspaikkoihin ja majoihin liittyen lisättiin uusia käsitteitä, joiden toivomme selkiyttäneen näiden käsitteiden käyttöä.

Tässäkin kokouksessa sulkutarkenteet osoittautuivat yhdeksi keinoksi, jolla termien erilaisia merkityksiä pystyttiin täsmentämään ja rajaamaan. Lakien kohdalla sulkuihin on usein ennenkin merkitty vuosilukuja. Kokouksessa päätettiin, että lisäämme kaikkiin kirjoitusasultaan samanlaisiin lakeihin vuositarkenteet suluissa, jotta esimerkiksi kaksi eri aikoina säädettyä lakia, osakeyhtiölaki (1978) ja osakeyhtiölaki (2006), erottuvat toisistaan yksiselitteisesti. Vastaavat tapaukset kartoitetaan ja päivitetään lähiaikoina.

Seuraava varsinainen YSO-kokous on maaliskuussa.