Ohjausryhmän työpaja: Finna ja tutkimus
Ajankohta: pe 7.10. klo 10–15.00 (aamukahvit klo 9.45 alkaen)
Työpajamuoto: Lähityöskentely Kansalliskirjaston Auditoriossa, Yliopistonkatu 1, Helsinki  (ei etäyhteyttä)

Osallistujat (lihavoitu ilmoitusten mukaan)

 • Ohjausryhmän puheenjohtaja: yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto, yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo
 • Ohjausryhmän varapuheenjohtaja: kirjastonjohtaja Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto, palvelupäällikkö Tiina Jounio, Oulun yliopiston kirjasto
 • ylitarkastaja Päivi Rossi, Kansallisarkisto, ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto
 • arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto, erityisasiantuntija Tuomas Alaterä, Tietoarkisto
 • apulaisjohtaja Mikko Kuutti, KAVI, erikoissuunnittelija Pekka Tähtinen, KAVI
 • tietojärjestelmä-asiantuntija Minna Kivinen, Kirjasto-ja tietopalvelut, Hämeen ammattikorkeakoulu, informaatikko Hanna Saario, Kirjasto ja tietopalvelut, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • yksikönpäällikkö Johan Pyy, Svenska litteratursällskapet i Finland, kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
 • kehittämispäällikkö Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut, kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto
 • palvelupäällikkö Irma Reijonen, Kansalliskirjasto, kokoelmapäällikkö Jouni Ahmajärvi, Kansalliskirjasto
 • erikoistutkija Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria, amanuenssi Johanna Helin, Kansallisgalleria
 • amanuenssi Aki Pohjankyrö, HAM Helsingin taidemuseo, erikoissuunnittelija Kimmo Kestinen, Työväenmuseo Werstas
 • GLAM-koordinaattori Tove Ørsted, OKFI, tutkija Jessica Parland-von Essen, OKFI
 • kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki, TSV,  suunnittelija Hanna Lahdenperä, TSV
 • arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto,  kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto
 • teknologiajohtaja Eetu Mäkelä, FIN-CLARIAH-konsortio, yliopistotutkija Jouni Tuominen, HSSH-instituutti, Helsingin yliopisto
 • erityisasiantuntija Victor Nyberg, OKM, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto, kehittämispäällikkö Tero Huttunen, OKM, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto
 • palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto

Kutsutut asiantuntijat

 • tietojärjestelmäpäällikkö Bjarne Beckmann, Kansalliskirjasto (pysyvä asiantuntija)
 • tietojärjestelmäasiantuntija Julia Isotalo, Kansalliskirjasto
 • tietoasiantuntija Veera Mujunen, Kansalliskirjasto
 • johtava viestinnän asiantuntija Heidi Mustajoki, Kansalliskirjasto 
 • tietoasiantuntija Piia Naukkarinen, Kansalliskirjasto
 • johtava käytettävyyssuunnittelija Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto 
 • kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto (pysyvä asiantuntija)
 • johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto (pysyvä asiantuntija)
 • suunnittelija Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)

Ohjelma


Työpajapäivän ohjelma
Ohjelmaa täydennetään 7.10. saakka.
Klo (ajat alustavia)Aihe

9.45–10.00 

Saapuminen & vapaamuotoiset aamukahvit


10.00–12.00

Tervetuloa! – puheenjohtaja Ismo Malinen

Työpajan tavoitteiden esittely – Riitta Peltonen

Miksi nämä aiheet ovat tärkeitä teille? Pyöreän pöydän keskustelu ryhmissä – kaikki

Alustuksia  liittyen teemaan 1

 • Nykytilanne Finnan perspektiivistä: Finnan rajapinnat ja mitä ne mahdollistavat jo nyt – Erkki Tolonen
 • Puheenvuoro FINCLARIAHista (otsikko tarkentuu myöhemmin) – Eetu Mäkelä

Alustuksia liittyen teemaan 2

 • Nykytilanne Finnan perspektiivistä – Riitta Peltonen
 • Puheenvuoro TSV:stä (otsikko tarkentuu myöhemmin)
 • Mahdollinen puheenvuoro tiedejatutkimus.fi:stä (ei varmistunut)

Ryhmätyöaiheiden esittely – Riitta Peltonen

12.00–12.45
Lounastauko  
12.45–13.45

Ryhmätyöskentelyä 

13.45–14.00
Kahvitauko 
14.00–15.00

Ryhmätöiden tulosten esittely

Keskustelu ja tärkeimpien kehityskohteiden valinta

Loppusanat

Työpajan tavoitteena on keskittyä  'Finna ja tutkimus' -aihepiiristä niihin teemoihin, jotka ovat meille ylipäätään vielä vieraampia tai muuten kaipaavat strategisemman tason näkemystä, mikä tulisi olla tavoitteemme tulevaisuudessa. Fokusoimme työpajan kahteen alateemaan. Ilmoittautumisen yhteydessä kysymme, kumman aiheen parissa olette kiinnostuneempia työskentelemään ja pyrimme huomioimaan tämän ryhmäjaossa.

Alateema 1. Finnan aineistojen (ja metatietojen) käyttö digital humanities -tutkimuksen data-aineistoina (ryhmätyöaihe 1)

Tavoite ymmärtää: Miten Finnan aineistontarjoajaorganisaatiot toivovat voivansa palvella digital humanities -tutkimusta tulevaisuudessa? Miten Finnan alustana tulisi tukea tätä?  Tärkeimmät isot parannustavoitteet ja niiden prioriteetit?

Alustavia apukysymyksiä, joita käsitellään ryhmätyössä

 • DH-tutkijoiden tarpeet ja mihin suuntaan DH-tutkimus on tulevaisuudessa kehittymässä?
 • Edistyneitä digitaalisia työkaluja hyödyntävä kansalaistiede? Onko sitä jo, ja mitkä sen tulevaisuuden tarpeet ovat?
 • Miten Finna tulevaisuudessa voisi paremmin tukea edistynein digitaalisin työkaluin tehtävää tutkimusta?
  • Rajapintojen / arkkitehtuurin kehitys?
  • Metatietojen kehitys?
  • Digitaalisten objektien kehitys?
 • Onko joitain laatukriteerejä esim. uusille datojen avauksille, mikä erityisesti auttaisi digital humanities -tieteitä?
 • Entä toisinpäin? Syntyykö digital humanities -tutkimuksessa asioita, joka voisi kontribuoida Finnaan? Esim. semanttisia yhteyksiä tai uusia metatietoja, joiden pitäisi liikkua automaattisesti takaisinpäin Finnan kautta aina taustajärjestelmiin saakka?

Alateema 2. Suomalaisen tutkimuksen näkyvyys ja Finnan rooli tutkimuksen näkyvyyden edistämisessä (ryhmätyöaihe 2)

Tavoite ymmärtää: Mitä näkyvyyden edistäminen konkreettisesti on Finnan perspektiivistä? Miten Finnan aineistontarjoajaorganisaatiot haluavat tehdä tätä? Mikä Finnan rooli tulisi olla tässä? Miten Finnan piirissä tehtävä työ suhteutuu kentän muiden isojen toimijoiden rooleihin ja voimmeko täydentää toisiamme esim. rikastamalla informaatiotamme ristiin. Tärkeimmät isot parannustavoitteet ja niiden prioriteetit?

Aiemmin linjattua: Finna.fi-työn yhteydessä on jo tehty linjaukset, että Finna.fissä keskitytään kotimaisten ja avointen aineistojen näkyvyyden ja vaikuttavuuden tukemiseen. Organisaatioiden omissa näkymissä, kuten aiemminkin, myös kansainväliset aineistot organisaation oman hankintapolitiikan mukaan.

Alustavia apukysymyksiä, joita käsitellään ryhmätyössä

 • Mitä suomalaisen tutkimuksen näkyvyyden ja vaikutuksen edistäminen on Finnan kontekstissa?
  • Miten Finnan jäsenorganisaatiot edistävät / haluavat edistää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta?
  • Voidaanko yhteistyöllä saavuttaa enemmän kuin kukin tahollaan yksin?
 • Finnan rooli ja yhteydet suhteessa muihin kentän toimijoihin?
  • Päällekkäistä työtä tuskin kukaan toivoo. Kenen odotetaan tekevän mitäkin?
  • Voidaanko tiedon liikkumisella rajapintojen ylitse saavuttaa yhdistelemällä enemmän kuin se olisi vain yhdessä paikassa?
  • Finna, TSV, Tiedejatutkimus.fi, Jufo-portaali, julkaisufoorumi, joku muu toimija?
 • Kuinka Finnan toivottaisiin tukevan tätä kaikkea?
  • Finna.fi?
   • Kuka yleisönä?
  • Alustapalveluna, jonka päälle organisaatioiden omat näkymät on rakennettu? (oppilaitosten kirjastot, yleiset kirjastot, museot, arkistot)
   • Kuka yleisönä?
  • Rajapintojen rooli?
 • Finnan metadatan rikastaminen muista palveluista saatavalla tiedolla?
 • No labels