Alma kykenee käsittelemään Alephin noin 2000 merkin pituusrajoitteen ylittäviä kenttiä, joten Alma-Melinda kuvailuintegraatiossa Alephin kenttien pituusrajoite ei useimmissa tapauksissa näy kuvailijalle, sillä ylipitkää kenttää tallentaessa Almasta Melindaan kontribuoidessa kuvailuintegraation Alephin pää katkoo kentän automaattisesti osakenttä $9:llä kenttärajoitteeseen sopiviksi pätkiksi, ja kun tietue noudetaan Melindasta Almaan Aleph yhdistää katkotun ylipitkän kentän kenttätoistumat automaattisesti yhdeksi kentäksi.

Ylipitkän kentän luominen Almassa ja automaattisesti osakenttä $9:llä katkaistut kentät Melindassa

Almassa voi luoda tietueeseen yli 2000 merkin mittaisen kentän, ja näitä kenttiä voi myös päivittää aivan normaalisti.

Kuvakaappaus Alma-järjestelmän metadataeditorista

Kun tietue kontribuoidaan Almasta Melindaan, Aleph katkoo ylipitkän kentän automaattisesti osakenttä $9:llä merkityiksi kenttätoistumiksi.

Kuvakaappaus Aleph-järjestelmän kuvailutyökalusta

Kun tietue reloadataan tai noudetaan muuten Melindasta Almaan Aleph yhdistää mahdollisen ylipitkän kentän kenttätoistumat takaisin yhdeksi kentäksi.

Kuvakaappaus Alma-järjestelmän metadataeditorista
Väärään järjestykseen joutuneet automaattisesti osakenttä $9:llä katkaistun ylipitkän kentän kenttätoistumat


Joskus Alephin automaattisesti osakenttä $9:llä katkoman ylipitkän kentän osat ovat saattaneet joutua Melinda-tietueessa väärään järjestykseen, jolloin tietueessa on kenttä, jossa on automaattisen katkaisun osakenttä $9, mutta jonka kenttäkoodi ei vastaa edellisen kentän kenttäkoodia.


Kuvakaappaus Aleph-järjestelmän kuvailutyökalusta

Aiemmin tällaiset väärään paikkaan joutuneet kenttätoistumat liimautuivat jatkoksi edeltävään, aivan väärään kenttään. 

Jotta tällaista kenttien vääruinyhdistymistä ei enää tapahtuisi, Aleph muuttaa automaattisen katkaisun osakentän $9 manuaalisen katkaisun linkkiosakentäksi $8, jossa on teksti link, jos edeltävän kentän kenttäkoodi ei vastaa katkaisuosakentän sisältävän kentän kenttääkoodia.

Teksti 'link' ei ole validi osakenttä $8:n sisältö, eikä se aktuaalisesti tee mitään. Se toimii huomautuksena kuvailijalle siitä, että tälle kentälle pitää todennäköisesti tehdä jotain.

Kuvakaappaus Alma-järjestelmän metadataeditorista

Jos Almaan Melindasta poimimassasi tietueessa on kenttä, jossa on osakenttä $8, jossa on teksti link:

  • Etsi tietueesta ne kentät, jotka ovat osa samaa ylipitkää kenttää kuin linkkiosakentällä $8 merkattu kenttä

Kuvakaappaus Alma-järjestelmän metadataeditorista

  • Päivitä linkkiosakentän $8 sisällöksi oikea linkki+järjestysnumero -yhdistelmä, ja lisää vastaavat linkkiosakentät $8 muihin saman ylipitkän kentän osiin.

Lisää tietoa linkkiosakentän $8 käytöstä ylipitkän kentän manuaaliseen katkaisuun löytyyt sivulta Ylipitkät kentät Alephissa ja Melindassa

Kuvakaappaus Alma-järjestelmän metadataeditorista

  • Järjestä manuaalisesti osakenttä $8:lla toisiinsa linkitetyt ylipitkän kentän osat oikeaan järjestykseen. 

Kuvakaappaus Alma-järjestelmän metadataeditorista

Jos tietueessa on kenttä, jossa on tekstin link sisältävä osakenttä $8, Aleph antaa tietuetta kontribuoidessa virheilmoituksen "Warning 6666 - Correct linkage in subfield 8 'link'", joka näkyy myös Almassa.

Kuvakaappaus Alma-järjestelmän metadataeditorista


Manuaalisesti linkkiosakentällä $8 katkaistut ylipitkät kentät Melindassa ja Almassa

Manuaalisesti linkkiosakentällä $8 katkaistut ylipitkät kentät toimivat samalla tavoin sekä Almassa että Melindassa.

Kuvakaappaus Aleph-järjestelmän kuvailutyökalusta

Kun tietue noudetaan Almaan manuaalisesti katkottu ylipitkä kenttä säilyy katkottuna.

Kentän osia voi muokata ja päivittää normaalisti.


Kuvakaappaus Alma-järjestelmän metadataeditorista

Manuaalisesti linkkiosakentällä $8 katkaistut ylipitkät kentät, joissa on Melindassa replikoinnin ohjauskomento

Joskus Melindan tietueessa on käytetty manuaalisesti linkkiosakentällä $8 katkaistun ylipitkän kentän kenttätoistumissa replikoinnin ohajuskomentoja osakentässä $9.

Kuvakaappaus Aleph-järjestelmän kuvailutyökalusta

Tällaiset kenttätoistumat toimivat Alma-Melinda -integraatiossa normaalisti, kunnes kenttätoistumia muokataan Almassa, jonka jälkeen niitä koskevat samat kenttien tuplaantumisongelmat kuin muitakin Melindassa replikoinnin ohjauskomennoilla merkittyjä kenttiä.

Kuvakaappaus Alma-järjestelmän metadataeditorista

Kun tietue, jossa on manuaalisesti linkkiosakentällä $8 katkaistussa kentässä Melindassa replikoinnin ohjauskomentoja osakentässä $9 kontribuoidaan Almasta Melindaan ja reloadataan Melindasta Almaan, kaikki Almassa muokatut kenttätoistumat tuplaantuvat, sekä Melindassa että Almassa, koska kuvailuintegraation yhdistymissäännöt säilyttävät aina Melinda-tietueesta ne kentät, joissa on $9-osakenttä.

(Huom: ylipitkien kenttien automaattiseen katkaisuun käytetyt osakenttä $9:t, jotka sisältävät yhden tai kaksi karettimerkkiä/hattua (^ tai ^^) ovat poikkeus tähän sääntöön, ne eivät aiheuta kenttien suojautumista.)

Kuvakaappaus Aleph-järjestelmän kuvailutyökalustaKuvakaappaus Alma-järjestelmän metadataeditorista

Ohjeet toimintaan tapauksissa, joissa Melindan kentässä oleva replikoinnin ohjauskomento aiheuttaa kentän tuplaantumisen tai tai kentän poistumisen löytyvät sivulta: Toimintaohje Alma-kuvailijalle: Replikoinnin ohjauskomennon vuoksi tuplaantuvat tai poistumattomat kentät tai ylipitkien kenttien kenttätoistumat
  • No labels