Eteneminen

 • Jatketaan keskustelua Siskun ehdottamasta aikaontologiasta kuvailun asiantuntijaryhmien puheenjohtajien kokouksessa ja ryhmien yhteiskokouksessa syksyllä 2019
 • Jatketaan ISO 8601 -standardin soveltamisen miettimistä KAM-yhteistyönä vuoden 2019 aikana: ks. sivu
 • Jos aikaontologia ja aikailmausten auktorisointi aloitetataan, on sovittava ao. sovellusprofiilista

 

Linjaukset ja esimerkit

Ks. soveltamisprofiili ja tee lisäksi elementtikohtaisia linjauksia

Soveltamisprofiili (application profile) ajanjakson identifiointiin

Soveltamisprofiiliin sisällytetty vain kuvailuelementit, jotka sisältyvät ajanjakso-entiteetiin. Muiden entiteettien kuin ajanjakso-entiteetin ajanilmausten tallentaminen on ohjeistettu kunkin elementin linjauksissa: ks. entiteettikohtaiset linjaussivut. Linjaukset on merkitty väliaikaisesti soveltamisprofiiliin. Linjaukset siirretään uuteen RDA Toolkitiin ennen sen käyttöönottoa.


Ajanjaksojen merkitseminen:

 • Elementeissä, jotka sisältävät numeerisia ajanilmauksia, pyritään soveltamaan ISO-standardia 8601
  • Joissakin elementeissä ei voida noudattaa ISO-standardia vaan MARC 21 -formaatin hyväksymää merkintätapaa: ks. perustelut
  • Auktorisoituihin hakutietoihin sisältyvissä ajanilmauksissa lisätään asteittain ISO-standardin sovelmista: ks. tarkemmin
  • Jos aiheena oleva ajanjakso merkitään ISO-standardin mukaisesti, mihin MARC 21 -formaatin kenttään tieto tallennetaan? Kenttään 648 voi laittaa vain asiasanoja
  • ISO-standardin soveltamisesta kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisissä elementeissä sovitaan syksyllä 2019: ks. eteneminen
 • SISKU ehdottanut aikaontologia perustamista ja "auktorisoitujen" aikailmausten käyttöä ISO-standardin sijaan seuraavissa tapauksissa:
  • Jos ajanjakso koostuu sekä numeroista että sanoista (esim. 1800-luku tai 600 eaa.), käsitellään ajanjaksoa Timespan-entiteetin elementtien ensisijainen nimi ja auktorisoitu hakutieto arvoina eli ajanjakso "auktorisoidaan". 
  • Vain sanan/sanoja sisältävää ajanjaksoa käsitellään YSO-käsitteenä. Sisältyvätkö ne tähän soveltamisprofiiliin?
  • Kaikki vuosisadat ja kahden viimeisimmän vuosisadan vuosikymmenet "auktorisoidaan" tulevaan aikaontologiaan monikielisesti.
 • Kuvailussa aiemmin käytetyt ajanjaksot on konvertoitava uuden ohjeistuksen mukaiseksi vuoden 2020 aikana.


RDA-elementin nimi (+IRI)MARC 21 -kenttä (bib / auk)Elementin pakollisuus P (ydintaso / perustaso)

Elementin ei-toistettavuus (ET)

Elementin merkintätapaMuut RDA-linjauksetTietosisältöä määrittävä sanasto tai standardi Muuta

timespan (itse entiteetti)

 

 


Kristillisen kalenterin käyttö merkittäessä ajanjaksoa: tehdään luova käännös eli käännetään lyhenne B.C. lyhenteeksi eaa. (ei lyhenteeksi eKr.) ja lyhenne A.D. lyhenteeksi jaa. (ei lyhenteeksi jKr.)

  

name of timespan

 

Rakenteistamaton kuvailu
  

preferred name of timespan

auk 148 tai auk 150P / PETRakenteistamaton kuvailu
 

variant name of timespan


auk 450 tai auk 448

Rakenteistamaton kuvailu
 

access point for timespan

 

Rakenteistettu kuvailu


  

authorized access point for timespan

auk 148 tai auk 150P / PET

Rakenteistettu kuvailu 

variant access point for timespan

auk 450 tai auk 448

Rakenteistettu kuvailu

beginning


auk 046sP / PET

Rakenteistettu kuvailu


Merkitään ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVVKKPP).

ISO-standardi 8601Ks. KAM-linjaus

ending

auk 046t
ET

Rakenteistettu kuvailu


Merkitään ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVVKKPP).

 ISO-standardi 8601Ks. KAM-linjaus

 identifier for timespan

auk 024P / PET

Rakenteistettu kuvailu


 
 

 note on timespan

auk 680

Rakenteistamaton kuvailu
 
 • No labels

1 Comment

 1. Siskun kokous 23.5.2019 kommentoi:

  Ajanmääreiden auktorisointi mahdollistaa yhtenäisen sisällönkuvailutiedon tallentamisen ja hyödyntämisen monikielisessä tiedonhaussa. Lisäksi ajanmääreiden auktorisoidut muodot sujuvoittavat sisällönkuvailutyötä.

  Ajanmääreen auktorisoidut muodot ovat sellaisenaan käytettävissä sekä kuvailussa että asiakaskäyttöliittymässä järjestelmävalmiuksista riippumatta.

  Erillisen monikielisen aikaontologian muodostaminen tarvitaan. YSOon ei haluta enää lisätä instanssikäsitteitä eikä Metatietosanasto ole käytössä sisällönkuvailun välineenä. Ryhmä tiedostaa, että erillisen aikaontologian tekeminen ja ylläpito vaatii resursseja.

  Aikaontologiaan auktorisoitaisiin sanojen ja numeroiden yhdistelmistä muodostuvat ajanmääreet käyttötarpeen mukaan (vuosisadat ja vuosikymmenet esim. 1700-luku, 1960-luku).

  Auktorisoitujen ajanmääreiden lisäksi on mahdollista merkitä auktorisoimattomia yksittäisiä vuosia ja ajanjaksoja (esim. 648_4 a 1939-1945). Näitä varten tarvitaan selkeä ohjeistus.

  ISO-standardin käytössä on huomioitava sen vaikutus käytännön kuvailutyössä. Käytön pitäisi olla sujuvaa ja helppoa kuvailutyökalussa. Kaikki oleellinen tieto standardista ja sen käytöstä on oltava sisällä kuvailuympäristössä. Standardi voidaan ottaa käyttöön Marc21-formaatin sallimissa puitteissa.

  • 033 (tapahtuma-aika ja –paikka) kentässä voisi ISO-standardin ottaa käyttöön.
  • 045 (ajankohta tai ajanjakso) kentässä on jo Marc21-formaatinmukainen käyttöohjeistus.
  • 046 (erikoiskoodattu julkaisuaika) kentässä voisi ISO-standardin ottaa käyttöön.
  • 388 (luomisaika) kentässä ei ISO-standardia käyttö tuo lisäarvoa, käytetään YSO-aikaontologiaa.
  • 648 (aikaa ilmaiseva termi asiasanana) kentässä ei ISO-standardia käyttö tuo lisäarvoa, käytetään YSO-aikaontologiaa ja lisäksi tarvittaessa auktorisoimattomia ajanmääreitä.

  Osassa edellisten kenttien osakenttätietojen käyttöohjeistuksessa on mahdollisuus ISO-standardin käyttöön.

  Tällä hetkellä hakujärjestelmät eivät näytä ISO-standardin mukaista tietoa tiedonhakijalle yksiselitteisessä muodossa. Standardin mukainen esitystapa on tiedonhakijalle vieras esim. 2018/2019.