Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Ennen varsinaista kokousta:

...

Esittely
Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen päätyttyä Finnan konsortioryhmän rooli on muuttunut aiemmasta. Vuodesta 2018 lähtien konsortioryhmä on Finna-palvelun ylin päättävä toimintaa linjaava elin.

Esittäytymiskierroksella jokainen konsortioryhmän jäsen esittelee oman sektorin tai toimialan näkökulmasta: Mikä on Finna viiden vuoden kuluttua? Esittäytyminen enintään 2 minuuttia per henkilö.

...

Esittely
Kansalliskirjaston johtokunta on kokouksessaan 7.3.2018 hyväksynyt onsortioryhmän konsortioryhmän säännöt ja toimintaperiaatteet. Johtokunnalle annettu esitys perustui vuoden 2017 viimeisessä konsortioryhmän kokouksessa hyväksyttyihin ehdotuksiin.

Esitys
Tiedoksi.

5. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

...

7.  Finnan trendiraportti ja vuosiraportti 2017

Esitys

Esittely 

XX Erkki Tolonen esittelee Finnan trendiraportin ja vuosiraportin läpikäyden tunnusluvut (luettavana etukäteen)

...

8. Finnan projektisuunnitelma 2018

Esitys Esittely

Erkki Tolonen esittelee Finnan projektisuunnitelman vuodelle 2018 . Esitetään projektisuunnitelmaa hyväksyttäväksi. ja tällä hetkellä näköpiirissä olevat priorisointitarpeet. Liite X: Finnan projektisuunnitelma

Esitys
Sovitaan projektisuunnitelman priorisoinnit / hyväksytään projektisuunnitelma ja sovitut priorisoinnit. 


9. Konsortioryhmän kokousten vuosikello 2018

...

10. Tietosuoja-asetuksen tilannekatsaus (Bjarne ja Maria XX min)

Esittely

Esitys
Tiedoksi.

11. Digitaalisen kulttuuriperinnön viestintä lyhyesti tiedoksi (Maria XX min)

Esittely

Esitys
Tiedoksi.

12. Tiedotusasiat

 • Firi-palaute?: arviointi, rahoitus (Erkki)

   
 • Tapahtumat ja tilaisuudet
  • Kevään Finna-tapaamiset
   • Museoiden sektoritapaaminen
   • Arkistojen sektoritapaaminen
   • Korkeakoulukirjastojen sektoritapaaminen
   • Yleisten kirjastojen sektoritapaaminen
  • Finna-koulutukset
   • Finnan peruskoulutus
   • Finnan hallintaliittymän koulutus
  • Muut Finna-tapahtumat

...