Aika: keskiviikko 28.3.2018 klo 13.00–16.00

Paikka: Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli (V520)

Osallistujat: (Päivitetään ilmoitusten mukaan varsinainen osallistuja, nyt tiedoksi osallistujille henkilökohtainen varajäsen)

 • puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto ( varalla kirjastonjohtaja Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto)
 • Konsortioryhmän varapuheenjohtaja: päällikkö Matti Sarmela, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto (varalla erityissuunnittelija Aija Laine, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto )
 • informaatikko Päivi Ylitalo-Kallio, Metropolian kirjasto (varalla informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • tietopalvelupäällikkö Sari Palén, Tilastokeskus (varalla yksikön päällikkö Outi Örn, Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö )
 • palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto (varalla kirjastonhoitaja Irma Reijonen, Kansalliskirjasto)
 • johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
 • ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto (varalla kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta, Kansallisarkisto)
 • apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (varalla arkistonhoitaja Tommi Partanen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)
 • arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto - estynyt, tilalla varajäsen arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto

 • yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo)
 • arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria (varalla amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria)

 • tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo (varalla kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo)
 • ylitarkastaja Tapani Sainio, Opetus- ja kulttuuriministeriö (varalla kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto, - estynyt, tilalla varajäsen kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto
 • Jessica Parland-von Essen, Open Knowledge Finland (varalla puheenjohtaja Susanna Ånäs, Open Knowledge Finland)
 • toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi, Mediakasvatusseura (varalla suunnittelija Emmi Huhtanen, Mediakasvatusseura)

Kutsutut asiantuntijat:

 • palvelupäällikkö Heli Kautonen, Kansalliskirjasto
 • lakimies Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto
 • kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto
 • palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto
 • koulutussihteeri Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)


WLAN-tunnukset
:

Käyttäjätunnus:  Lisätään 28.3.

Salasana:  


Valmistautuminen:

Kaikkia jäseniä pyydetään lukemaan tai kertaamaan seuraavat taustadokumentit. Erityisesti perehdytykseen osallistuvat saavat esittelystä enemmän irti, jos dokumentit ovat tuttuja.

Ennen varsinaista kokousta:

12.00 –13.00 Konsortioryhmän jäsenten ja varajäsenten perehdytys (Heli Kautonen ja Erkki Tolonen)

Säännöt ja käytännöt käydään läpi ennen ensimmäistä konsortiokokousta. Käydään läpi myös strategia.

ASIALISTA

1.  Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

Esitys
Avataan kokous, hyväksytään asialista.

2. Ryhmän kokoonpano, osallistujien toteaminen

Esittely
Kansalliskirjaston johtokunta on kokouksessaan 7.3.2018 hyväksynyt Kansalliskirjaston esityksen mukaisesti Finna-konsortioryhmän kokooonpanon vuosille 2018–2019.
Liite 1: Finna-konsortioryhmän kokooonpano (linkki lisätään viikolla 12)

Esitys 
Todetaan konsortioryhmän uusi kokoonpano, todetaan osallistujat ja todetaan kokoonpanon mahdolliset täydennystarpeet.

Konsortioryhmän valokuvaus.

 

3. Uudet säännöt ja toimintaperiaatteet

Esittely
Kansalliskirjaston johtokunta on kokouksessaan 7.3.2018 hyväksynyt konsortioryhmän säännöt ja toimintaperiaatteet. Johtokunnalle annettu esitys perustui vuoden 2017 viimeisessä konsortioryhmän kokouksessa hyväksyttyihin ehdotuksiin.
Liite 2: Finna-konsortioryhmän säännöt, Liite 3: Finna-konsortion toimintaperiaatteet (liitteet lisätään viikolla 12)

Esitys
Todetaan konsortioryhmän uudet säännöt ja toimintaperiaatteet.
 

4. Finna-konsortioryhmän rooli ja esittäytymiskierros

Esittely
Uuden puheenjohtajan Jarmo Saartin tervehdys.

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen päätyttyä Finnan konsortioryhmän rooli on muuttunut aiemmasta. Vuodesta 2018 lähtien konsortioryhmä on Finna-palvelun ylin toimintaa linjaava elin.

Esitys
Esittäytymiskierroksella jokainen konsortioryhmän jäsen esittelee oman sektorinsa tai toimialansa näkökulmasta: Mikä on Finna viiden vuoden kuluttua? Esittäytymiseen enintään 2 minuuttia per henkilö.

5. Finnan tilannekatsaus

Esittely
Erkki Tolonen esittelee lyhyesti Finnan tilannekatsauksen. Liite 4: Finna-tilannekatsaus    (lisätään viikolla 13)

Esitys
Tiedoksi. (Keskusteluosuus kohdan 7. projektisuunnitelman esittelyn jälkeen.)


6.  Finnan trendiraportti ja vuosiraportti 2017

Esittely
Erkki Tolonen esittelee Finnan trendiraportin ja vuosiraportin käyden läpi tunnusluvut.
Tausta-aineistot etukäteen tutustuttavaksi:

Liite 5: Trendiraportti 2017, Trendiraportin yhteenvedot, Liite 6: Finnan käyttäjäkyselyn 2017 tulokset.   (Liitteet lisätään viikolla 13)
Liite 7:  Vuosiraportti (lisätään viikolla 13)

Esitys
Hyväksytään vuosiraportti. (Keskusteluosuus kohdan 7. projektisuunnitelman esittelyn jälkeen.) 

7. Finnan projektisuunnitelma 2018

Esittely
Erkki Tolonen esittelee Finnan projektisuunnitelman vuodelle 2018 ja tällä hetkellä näköpiirissä olevat priorisointitarpeet. Sovitaan projektisuunnitelman priorisoinnit / hyväksytään projektisuunnitelma ja sovitut priorisoinnit. 
Liite 8: Finnan projektisuunnitelma (+PDF)
Esitys

Keskustelu kohdista 5–7. Hyväksytään projektisuunnitelma.  

8. Konsortioryhmän kokousten vuosikello 2018

Esittely
Heli Kautonen käy läpi konsortioryhmän vuosikellon täydennystarpeet. (Linkki lisätään viikolla 13)

Seuraava konsortioryhmän kokous pidetään ilmoitetusta poiketen perjantaina 15.6.2018 Helsingissä Leipätehtaalla (kokoushuone Kaneli). Kokouksen kesto ja työmuoto päätetään tässä kohdassa. Vaihtoehdot: koko päivän työkokous klo 10–16 tai normaali kokous klo 13–16.

 Esitys
Päätetään seuraavan konsortioryhmän kokouksen 15.6.2018 kesto ja työmuoto.

9. Tietosuoja-asetuksen tilannekatsaus

Esittely
Pekka Heikkinen ja Maria Virtanen esittelevät muuttuvaan tietosuoja-lainsäädäntöön liittyvää tilannetta. 

Esitys
Keskustelu.

10. Digitaalisen kulttuuriperinnön viestintä 

Esittely
Maria Virtanen esittelee digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden viestinnän käynnistämistä.

Esitys
Tiedoksi.

11. Tiedotusasiat

 • Erkki Tolonen kertoo Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan (FIRI) väliarvioinnista.
   
 • Tapahtumat ja tilaisuudet
  • Kevään Finnan sektoritapaamiset 6.-9.2.
  • Finna-koulutukset
   • Aineistotyyppityöpajojen sarja jatkuu keväällä. Seuraava työpaja on 10.4.
   • Finnan peruskoulutus 15.5.
   • Finnan hallintaliittymän koulutus 16.5.
   • Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus 18.5.

12. Muut asiat 
 


13. Kokouksen päättäminen

 • No labels