Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden seura, puheenjohtaja
 • kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto
 • tietokanta-asiantuntija Pertti Föhr, Lahden ammattikorkeakoulun kirjasto - estynyt (tilalla varajäsen, informaatikko Hannu Hahto, Tampereen ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • yksikön päällikkö Outi Örn, Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö - estynyt
 • päällikkö Matti Sarmela, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto
 • palvelupäällikkö Mika Salokangas, Kansalliskirjasto - estynyt (tilalla varajäsen kirjastonhoitaja Irma Reijonen, Kansalliskirjasto)
 • apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
 • yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto
 • ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto
 • arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria - estynyt (myös varajäsen amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria estynyt)
 • kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto - estynyt (tilalla varajäsen tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo)
 • johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
 • päällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto   - estynyt (tilalla varajäsen kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)
 • projektipäällikkö Sanna Marttila, Open Knowledge Finland
 • museolehtori Sanna Valoranta-Saltikoff, Pedaali ry 

...