Aika: keskiviikko 15.11.2017 klo 13.00–16.00

Paikka: Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli (V520)

 

Kutsutut osallistujat:

Kutsutut asiantuntijat:

 

WLAN-tunnukset:

Käyttäjätunnus: hupnet75910

Salasana: verna45suhdanne

ASIALISTA

1.  Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja asialistan hyväksyminen

Esitys

Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat, asialista hyväksytään.


2. Finnan tilannekatsaus

 Esitys 

Erkki Tolonen esittelee Finnan tilannekatsauksen. Liite 1: Finnan tilannekatsaus


3. Ulkoasu-uudistuksen tilannekatsaus

Esitys 

Riitta Peltonen ja Suvi Kukkonen esittelevät Finnan ulkoasu-uudistuksen tilannekatsauksen. Liite 2: Ulkoasu-uudistuksen tilannekatsaus


4. Finna KDK-hankkeen arviointiraportissa

Esitys

Kristiina Hormia-Poutanen esittelee erityisesti Finnan saamaa arviointia ja suosituksia KDK-hankkeen arviointiraportissa. Raportti on saatavissa http://www.kdk.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/404-kdk-hanke-arvioitu-onnistuneeksi-ja-vaikuttavaksi Liite 3: KDK – hankkeen ulkoinen arviointi ja toimenpidesuositukset

 

5. Projektisuunnitelma 2018

Esitys  

Erkki Tolonen esittelee tulevan vuoden projektisuunnitelman. Käsittelyn yhteydessä keskustellaan vuoden 2018 töiden priorisoinneista sekä KDK-hankkeen päättymisen vaikutuksesta rakenteisiin. Liite 4: Luonnos Finnan projektisuunnitelmaksi

Liite 5: Käytettävyyden kehittäminen ja uudet käyttötavat projektisuunnitelmassa


6. Valmistautuminen 2018 - 2019 konsortioryhmän nimeämiseen ja konsortiota koskevien dokumenttien muutokset

Esitys

Maria Virtanen esittelee konsortioryhmän nimeämisen tilanteen ja konsortion toimintaperiaatteita sekä konsortioryhmän sääntöjä koskevia muutostarpeita. Liite 6: Konsortioryhmä ja konsortiodokumenttien muutokset Liite 7: Konsortion toimintaperiaatteet 2018-2019 LUONNOS  Liite 8: Konsortioryhmä säännöt 2018-2019 LUONNOS 


7. Tietosuoja-asetuksen tilannekatsaus

Esitys

Maria Virtanen esittelee OKM:n edustajien kanssa käydyn keskustelun antia. Liite 9: Tietosuoja ja Finna 20171115

 

8. Tiedotusasiat

Tapahtumat ja tilaisuudet

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen