Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden seura, puheenjohtaja
 • kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto
 • tietokanta-asiantuntija Pertti Föhr, Lahden ammattikorkeakoulun kirjasto - estynyt (tilalla varajäsen, informaatikko Hannu Hahto, Tampereen ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • yksikön päällikkö Outi Örn, Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö - estynyt
 • päällikkö Matti Sarmela, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto
 • palvelupäällikkö Mika Salokangas, Kansalliskirjasto - estynyt (tilalla varajäsen kirjastonhoitaja Irma Reijonen, Kansalliskirjasto)
 • apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
 • yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto
 • ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto
 • arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria - estynyt (myös varajäsen amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria estynyt)
 • kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto - estynyt (tilalla varajäsen tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo)
 • johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
 • päällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto   - estynyt (tilalla varajäsen kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)
 • projektipäällikkö Sanna Marttila, Open Knowledge Finland
 • museolehtori Sanna Valoranta-Saltikoff, Pedaali ry 

Kutsutut asiantuntijat:

 • tiedottaja Suvi Kukkonen, Kansalliskirjasto
 • johtava käytettävyyssuunnittelija, Riitta Peltonen, Kansalliskirjastotiedottaja Suvi Kukkonen, Kansalliskirjasto
 • kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto
 • palvelupäällikkö Maria Virtanen, Kansalliskirjasto
 • palvelusuunnittelija Erika Kallinen, Kansalliskirjasto, sihteeri

 

WLAN-tunnukset:

 Käyttäjätunnus: hupnet75910

Salasana: verna45suhdanne

ASIALISTA

1.  Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja asialistan hyväksyminen

Esitys

Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat, asialista hyväksytään.


2. Finnan tilannekatsaus

 Esitys 

Erkki Tolonen esittelee Finnan tilannekatsauksen. Liite 1: Finnan tilannekatsaus


3. Ulkoasu-uudistuksen tilannekatsaus

Esitys 

 Johtava käytettävyyssuunnittelija Riitta Peltonen ja tiedottaja Suvi Kukkonen esittelevät Finnan ulkoasu-uudistuksen tilannekatsauksen. Liite 2: Ulkoasu-uudistuksen tilannekatsaus


4. Finna KDK-hankkeen arviointiraportissa

...

Kristiina Hormia-Poutanen esittelee erityisesti Finnan saamaa arviointia ja suosituksia KDK-hankkeen arviointiraportissa. Raportti on saatavissa http://www.kdk.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/404-kdk-hanke-arvioitu-onnistuneeksi-ja-vaikuttavaksi Liite 3: KDK – hankkeen ulkoinen arviointi ja toimenpidesuositukset

 

5. Projektisuunnitelma 2018

...

Erkki Tolonen esittelee tulevan vuoden projektisuunnitelman. Käsittelyn yhteydessä keskustellaan vuoden 2018 töiden priorisoinneista sekä KDK-hankkeen päättymisen vaikutuksesta rakenteisiin. Liite 4: Luonnos Finnan projektisuunnitelmaksi

Liite 5: Käytettävyyden kehittäminen ja uudet käyttötavat projektisuunnitelmassa


6. Valmistautuminen kauden 2018 - 2019 konsortioryhmän nimeämiseen ja konsortiota koskevien dokumenttien muutokset

Esitys

Maria Virtanen esittelee konsortioryhmän nimeämisen tilanteen ja konsortion toimintaperiaatteita sekä konsortioryhmän sääntöjä koskevia muutostarpeita. Liite 6: Konsortioryhmä ja konsortiodokumenttien muutokset Liite 7: Konsortion toimintaperiaatteet 2018-2019 LUONNOS  Liite 8: Konsortioryhmä säännöt 2018-2019 LUONNOS 


7. Tietosuoja-asetuksen tilannekatsaus

...

Maria Virtanen esittelee OKM:n edustajien kanssa käydyn keskustelun antia. Liite 9: Tietosuoja ja Finna 20171115

 

8. Tiedotusasiat

Tapahtumat ja tilaisuudet

 • Finna-koulutukset
  • Finnan peruskoulutus 23.11.
  •  Finnan hallintaliittymän peruskoulutus 24.11.
  • Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus 29.11.

 • Muut Finna-tapahtumat
  • Aineistotyyppityöpaja 8.12.
  • Finna yhdessä Kirjastot.fin kanssa Educa-messuilla 26.-27.1.2018

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen