Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Nimitietopalvelu:
  • Tietomallin päivittäminen 2019/kevät
  • Toimijakuvailun yhtänäistäminen KAM-sektoreilla 2019/kevät ja syksy
  • Tietomallin täydentäminen uuden RDA:n myötä 2019/syksy
 • Paikkatietopalvelu:
  • Linjataan uuden RDA:n paikan kuvailuohjeistuksen soveltamista 2019/syksy
  • Osallistutaan paikan identifiointiin ja kuvailuun vaikuttavien linjausten, tietomallin ja soveltamisprofiilin määrittelyyn etenkin sektorien kansainvälisten ja kansallisten standardien ja ohjeistusten pohjalta 2019/syksy
 • Ajanjakson kansallinen soveltamisprofiili ISO 8601 -standardin pohjalta 2019/syksy
  • Kootaan sektoreiden nykyiset käytänteet ajanmääreiden merkitsemisessä kuvailuun ja tarkastellaan käytänteiden suhdetta ISO-standardiin: syyskuun alussa
  • DL lokakuun 2019 loppu: valmis työohje linjauksineen RDA:n uuden version julkaisua varten
 • Sanastotuotanto:
  • Toimijaluokitusten työstäminen edelleen: luokituksen jakaminen yhteisötyyppilistaksi ja toimialalistaksi 2019/kevät
  • Arvonimitermilistan työstäminen 2019/kesä
  • LIDO-sanaston integrointi Metatietosanastoon?
 • Näyttörajoituksiin liittyvien suositusten ja linjausten huomioiminen toimijakuvailussa:
  • Linjausten sisällyttäminen Nimitietopalvelun tietomalliin AHAA-käytänteiden mukaisesti: siirtyy kevääseen 2020
  • Muut Finnassa edistettävät näyttörajoituslinjaukset huomioidaan tarvittaessa
  • KAM-juridiikkatyöryhmän alaisen työryhmän valmistelemat sektoreiden vakiintuneiden (lainsäädäntömuutokseen liittyvien) toimintatapasuositusten huomioiminen
 • Käyttörajoitukseen liittyvien Rights Statementtien soveltaminen KAM-kuvailussa:
  • Pyydetään linjaukset sektoreiden kuvailun asiantuntijaryhmiltä: kirjastojen ohje Kumealta
  • KAM-juridiikkatyöryhmän alaisen työryhmän valmistelemat sektoreiden vakiintuneiden (lainsäädäntömuutokseen liittyvien) toimintatapasuositusten huomioiminen

...