Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Viimeisteltiin yhteinen aineistotyypittely Metatietosanastossa julkaisua varten. Huomioitiin Finnan kommentit tyypittelyssä. Selvitettiin lisäksi prosessi, jolla KAM-kuvailuryhmä voi tehdä termiehdotuksia Metatietosanastoon.
  • Käsiteltiin arkistoaineiston kuvailun ohjeistusta eri sektoreilla. Esimerkkinä oli Kansalliskirjaston YKSA-järjestelmän käyttöönotto käsikirjoitusten ja pienpainateryhmien kuvailemiseksi.
  • Jatkettiin Nimitietopalvelun tietomallin päivittämistä näyttörajoitusten ja mappausten osalta.
  • Käytiin läpi uudistuvan RDA-kuvailusääntöjen kuvailutasojen pakolliset elementit kirjastoaineistojen kuvailussa.
  • Tarkasteltiin Finna-asiakasliittymän laatimia käyttötapauksia paikkatiedolle, ja peilattiin tapauskuvauksia uuteen paikkatietomalliin.
  • Entiteettien rajat -keskustelua jatkettiin KAM-kuvailuryhmän roolin näkökulmasta. KAM-kuvailuryhmä haluaa myös jatkossa vaikuttaa paikkojen, toimijoiden, tapahtumien tm. entiteettien identifiointilinjauksiin sisältönäkökulmasta.

...