Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Käyttäjätunnus: hupnet43678

Salasana: marjukka=3kaura

 


ASIALISTA


1.  Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja asialistan hyväksyminen

Esitys
Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat, asialista hyväksytään. 


2. Kirjastoverkkopalveluiden johtajan katsaus: tulosneuvottelut, HY:n muutosohjelman vaikutukset Finnaan

Esitys
Kristiina Hormia-Poutanen kertoo Kansalliskirjaston kauden 2017-2020 tulosneuvotteluista Finnan osalta ja Helsingin yliopiston muutosohjelman vaikutuksista Finnaan. Liite 1: Finna 2017-2020 


3. Avoin Kansalliskirjasto -politiikka

...