Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width70

Melinda-palvelun laajentaminen ja kehittäminen tehdään Kansallinen metatietovaranto -hankkeessa. Palvelun laajentuessa mukaan tulee uusia kirjastoja ja uusia aineistolajeja. E-aineistot on huomioitu omalla eMelinda-kehitysohjelmalla. Asiakaskunnan laajentumisen myötä metatietovaranto ja tiedontuottajaverkosto kasvavat ja on tarpeen kehittää myös tietovarannon laatua. Hankkeen projektisuunnitelmat, tiekartat sekä raportit ja taustaselvitykset on koottu sivulle Suunnitelmat ja raportit.

Palvelun laajentaminen

Kansallinen metatietovaranto -hankkeessa laajennetaan Melindan asiakaskuntaa. Laajentuminen alkoi ammattikorkeakoulukirjastoista ja ja jatkuu yleisien kirjastojen liittymisillä. Näille kokonaisuuksille on omat sivut, joilta löytyy sektorikohtaista tietoa liittymisprosessista. Melindaan liittymiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Eri liittymismallit eroavat toisistaan liittymisprosessin keston ja vaadittavan työmäärän sekä toisaalta potentiaalisten hyötyjen osalta.

Kansallinen metatietovaranto -hankkeen myötä laajenee myös Melindan aineistolajien valikoima esim. musiikkiaineistolla. Tähän liittyen Melindaan on tullut mukaan osakohdeaineistoa.

Auktoriteettitietokanta

Auktoriteettitietokannan avulla voidaan parantaa tiedonhaun tuloksia. Auktoriteettitietokanta Asterin rakentaminen toteutetaan osana Kansallinen metatietovaranto -hanketta.

eMelinda-kehitysohjelma ja -talkoot

Kansallinen metatietovaranto -hankkeessa on käynnistetty eMelinda-kehitysohjelma ja -talkoot, joiden myötä e-aineistojen määrää metatietovarannossa kartutetaan.

Metatietovarannon laadun parantaminen

Kansallinen metatietovaranto -hankkeessa on käynnistetty laatuohjelma metatietovarannon laadun kehittämiseksi.

Kuvailun apuvälineet

Melinda-palveluissa kehitetään uusia teknisiä ratkaisuja kuvailutyön helpottamiseksi. Näistä esimerkkinä on vaikkapa Aleph-luettelointiohjelman jatkuva RDA-sääntöjen muutoksia seuraava kehittämistyö kuten kenttien valmiiden sisältövaihtoehtojen laatiminen. Myös kuvailutyötä nopeuttavia apuohjelmia on kehitetty Melinda-kuvailijoille: Merge tuplatietueiden yhdistelyyn, Cyrillux kyrilliikan translitterointiin ja Muuntaja tietueen aineistotyypin muuntamiseen.

Koulutus ja ohjeistus

Melinda-kuvailijoita tuetaan myös tarjoamalla koulutusta kuvailuun liittyvissä ongelmissa. Talonmiehen tuokiot, joissa paneudutaan ajankohtaisiin kysymyksiin ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita, ovat suosittuja kuvailijoidemme keskuudessa. Melinda-talonmies paimentaa laumaansa myös kirjeillä Melinda-yhteisön jäsenille. Kuvailijoilla on käytettävissään myös oma sähköpostin välityksellä toimiva keskustelulista, missä voidaan yhdessä pohtia kuvailuasioita ja saada vertaistukea hankalien ongelmien ratkomiseen.

Column
width30
Panel
borderStylesolid
titleToiminta

Table of Contents
styleindentcircle10px
typeflat
separatorpipe

Panel
titleAlasivut

Children Display