2017.11.13

Alephissa voidaaan määrittää halutuille kentille/osakentille tiettyjä automaattisesti täydentyviä sisältövaihtoehtoja. Nämä kunkin osakentän sisältövaihtoehdot saa Cataloging -tilassa esiin valitsemalla vaihtoehtoja sisältävän osakentän kohdalla Edit Actions > Search Subfield Options -valinnan (oletuspikanäppäkomento Ctrl-F8). Vaihtoehtoja sisältävän osakentän tekstin voi myös täydentää aloittamalla kirjoittamisen ja painamalla sen jälkeen sarkain-näppäintä.

Sisältövaihtoehdot eivät vaikuta kenttien/osakenttien sallittuun sisältöön, ne on tarkoitettu helpottamaan luettelointityötä. Alephissa on myös mahdollista määrittää kentille ainoita sallittuja sisältöjä - ja joissain kentissä/osakentissä sallittu sisältö onkin määritelty vastaamaan sisältövaihtoehtoja.

Tällä hetkellä sisältövaihtoehtoina on määritelty kieli-, maa- ja funktiokoodit, RDA:ssa käytettäviä termejä  sekä formaatinsuomennoksessa ja sovellusohjeessa mainittuja fraaseja. Uusista tarvittavista sisältövaihtoehdoista ja nykyisten mahdollisista virheistä saa mielellään ilmoittaa kirjastoverkkopalveluiden Melinda-palveluosoitteeseen melinda-posti (at) helsinki.fi.

kenttä / osakenttä

sisältövaihtoehdot // niiden kuvaukset

041 $# (Kielikoodi)
040 $b (Luetteloiva organisaatio: Luettelointikieli)
242 $y (Luetteloivan organisaation tekemä nimekkeen käännös: Käännetyn nimekkeen kieli)
775 $e (Linkkikenttä - muu painos: Kielikoodi)

Formaattisuomennoksen mukaiset kielikoodit

013 $b (Patenttinumero: Maakoodi)
044 $a (Julkaisija/tuottajan maakoodi)
355 $f (Salassapitoaste: Maakoodi)
365 $k (Kauppahinta: MARC-maakoodi)
366 $k (Kaupallinen saatavuus: MARC-maakoodi)
535 $g (Huomautus alkuperäisten ja kopioiden sijainnista: Säilytyspaikan maakoodi)
775 $f (Linkkikenttä - muu painos: Maakoodi)

Formaattisuomennoksen mukaiset maakoodit

100 $4 (Pääkirjaus - Henkilönnimi: Funktiokoodi)
110 $4 (Pääkirjaus - Yhteisönnimi: Funktiokoodi)
111 $4 (Pääkirjaus - Kokouksen nimi: Funktiokoodi)
270 $4 (Osoite: Funktiokoodi)
600 $4 (Henkilönnimi asiasanana: Funktiokoodi)
610 $4 (Yhteisönnimi asiasanana: Funktiokoodi)
611 $4 (Kokouksen nimi asiasanana: Funktiokoodi)
630 $4 (Yhtenäistetty nimeke asiasanana: Funktiokoodi)
650 $4 (Aihetta ilmaiseva termi asiasanana: Funktiokoodi)
651 $4 (Maantieteellinen nimi asiasanana: Funktiokoodi)
654 $4 (Fasettianalysoitu asiasana: Funktiokoodi)
662 $4 (Hierarkkinen maantieteellinen nimi asiasanana: Funktiokoodi)
700 $4 (Lisäkirjaus - Henkilönnimi: Funktiokoodi)
710 $4 (Lisäkirjaus - Yhteisönnimi: Funktiokoodi)
711 $4 (Lisäkirjaus - Kokouksen nimi: Funktiokoodi)
720 $4 (Lisäkirjaus - Kontrolloimaton nimi: Funktiokoodi)
800 $4 (Sarjalisäkirjaus - Henkilönnimi: Funktiokoodi)
810 $4 (Sarjalisäkirjaus - Yhteisönnimi: Funktiokoodi)
811 $4 (Sarjalisäkirjaus - Kokouksen nimi: Funktiokoodi)

Formaattisuomennoksen mukaiset funktiokoodit

015, 020, 024, 028 $q Metatietosanaston mukaiset (RDA-muotoiset) manifestaation tunnisteen lisäykset https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=115606155, sekä tiedosto- ja koodausmuodot https://wiki.helsinki.fi/display/Metatietosanasto/Tiedosto-+ja+koodausmuodot
040 $a, $c ja $dKirjastojen ISIL-tunnukset
049 $c

K7
K12
K16
K18
S

653 $9

tech
stat
ENNAKKOTIETO

084 $2

acmccs // Association of Computing Machinery/Computing Reviews
agrissc // Agris-luokitus
bar // Barnard-luokitus
ekl // Eduskunnan kirjaston luokitus
finagri // Finagri-luokitus
gfdc // Forest Decimal Classification -luokitus
inspec // INSPEC classification -luokitus
kssb // Klassifikationssystem för svenska bibliotek
kuvacs // Kuvataideakatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
mpkkl // Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston luokitusjärjestelmä
msc // American Mathematical Society -luokitus
rubbk // Bibliote#no-bibliografi#eskaâ klassifikaciâ -luokitus
siblcs // Sibelius-Akatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
suaslc // Seinäjoen korkeakoulukirjaston luokitus
taikclas // Taideteollisen korkeakoulun kirjaston luokitus
taykl // Tampereen yliopiston kirjaston luokitus
teatkl // Teatterikorkeakoulun kirjaston luokitusopas
tykoma // Turun yliopiston kirjaston vanha luokitus
veera // VEERA-luokitus
ykl // Yleisten kirjastojen luokitus

100 $e

110 $e

111 $j

 

RDA:n mukaiset teosten ja toimijoiden väliset suhdetermit.

 

700 $e

710 $e

711 $j

880 $e

RDA:n mukaiset teosten, ekspressioiden ja manifestaatioiden sekä toimijoiden väliset suhdetermit.
243 $a

Teokset
Esseet
Kirjeet
Libretot
Novellit
Näytelmät
Proosateokset
Puheet
Romaanit
Runot
Sanoitukset

243 $kValikoima

246 $i

Alanimeke esiössä:
Alanimeke irtopäällyksessä:
Alanimeke kannessa:
Alanimeke selässä:
Alanimeke takakannessa:
Alanimeke toimitustiedoissa:
Alanimeke toimitustietolaatikossa:
Avattu nimeke:
Korjattu nimeke:
Korjattu alanimeke:
Lyhenne avattuna kannessa:
Nimeke alkuteksteissä:
Nimeke irtopäällyksessä:
Nimeke kannessa:
Nimeke kannessa ja selässä:
Nimeke karttalehdillä:
Nimeke levyssä:
Nimeke lisätyllä nimiösivulla:
Nimeke marginaalissa:
Nimeke ohjekirjassa:
Nimeke otsikkopalkissa:
Nimeke selässä:
Nimeke tekstilipukkeessa:
Nimeke toisella nimiönäytöllä:
Standardin tunnus:
Tunnetaan myös nimellä:
Ylänimeke esiössä:
Ylänimeke selässä:

264 $c

[vuosien ... ja ... välillä?]

264 #1 $a

[Kustannuspaikka tuntematon] :

264 #1 $b

[kustantaja tuntematon],

264 #4 $c

©

(Huom: Musiikin tekijänoikeusmerkin  lisääminen sisältövaihtoehtoihin ei valitettavasti onnistu merkistörajoitteiden vuoksi.)

300 $a, 300 $e

Blu-ray-levy
Blu-ray-videolevy
Blu-ray-äänilevy
C-kasetti
CD-DVD-levy
CD-ROM-levy
CD-levy
CD-äänilevy
DAT-kasetti
DVD-ROM-levy
DVD-levy
DVD-videolevy
DVD-äänilevy
MD-äänilevy
SACD-äänilevy
USB-muisti
diagrammi
dioraama
ikoni
juliste
kartasto
kartta
karttalehti
karttaliite
karttapallo
kaukokartoituskuva
kollaasi
konsolipeli
kunniamerkki
kuva
kuvakortti
kuvasalkku
kuvataulu
kysymyskortti
lautapeli
lelu
maalaus
malli
mallikappale
metalliraha
nide
näkymäkartta
näyte
näyttelyesine
opetuskortti
opetuskuva
opetustaulu
painokuva
palapeli
peli
pienoismalli
piirustus
poikkileikkauskartta
postikortti
profiili
röntgenkuva
taulukko
tekninen piirustus
tietokonepeli
toimintakortti
valokuva
veistos

300 $b

kuvitettu
asemakaavoja
diagrammeja
faksimilejäljennöksiä
illuminointeja
kaavioita
karttoja
lomakkeita
mallinäytteitä
muotokuvia
nuotteja
sukutauluja
vaakunoita
valokuvia
värillinen

336 $a

RDA:n sisältötyyppitermit , koodit ja koodinlähde.

337 $a

RDA:n mediatyyppitermit , koodit ja koodinlähde.

338 $aRDA:n tallennetyyppitermit , koodit ja koodinlähde.
347 $a

datatiedosto
kuvatiedosto
ohjelmatiedosto
tekstitiedosto
videotiedosto
äänitiedosto

366 $eEnnakkotieto
Loppuunmyyty
Ei ilmesty

502 $a

Väitöskirja :
Doktorsavhandling :

506 $2

cc
rs
star

506 $a

Kielletty alle 7-vuotiailta.
Kielletty alle 12-vuotiailta.
Kielletty alle 16-vuotiailta.
Kielletty alle 18-vuotiailta.
Sallittu kaikenikäisille.

506 1# $f

506 0# $f

Online access with authorization

Unrestricted online access

505 $9, 520 $9

^^ // katkomerkki (päätä edellinen kenttä ^:lla)

509 $a

Kandidaatintyö :
Pro gradu -tutkielma :
Laudaturtyö :
Lisensiaatintyö :
Diplomityö :
Erikoistyö :
Lopputyö :
AMK-opinnäytetyö :
Ylempi AMK-opinnäytetyö :
Kandidatarbete :
Pro gradu :
Laudaturavh. :
Lic.avh. :
Diplomarbete :
Vicenot.ex. :
Rättsnot.ex. :
YH-examensarbete :
Högre YH-examensarbete :
Opinnäyte () :
Opinnäytetyö () :
Examensarbete ():

516 $a

dataa
fontteja
kuvia
numeerista tietoa
ääntä
tekstiä
bibliografista tietoa
ohjelma
peli
interaktiivinen multimedia
suorakäyttöpalvelu

530 $a

Julkaistu myös painettuna
Julkaistu myös verkkoaineistona

Saatavana myös tarvepainatteena
Julkaistu myös e-kirjana
Julkaistu myös e-lehtenä
Saatavana myös tarvepainatteena
Julkaistu myös C-kasettina
Julkaistu myös CD-äänilevynä
Julkaistu myös LP-levynä
Julkaistu myös MD-levynä
Julkaistu vain verkkoaineistona vuodesta ...
Yhteenveto-osa julkaistu myös verkkoaineistona

534 $p

Alun perin julkaistu:
Alkuperäisen julkaisutiedot:
Alkuperäinen:
Tekijän samanniminen väitöskirja: 

 

546 $a

Esityskieli:
Osa
Osa lehden numeroista
Osa sarjan osista
Osa tekstistä
Pääosa
Pääosa tekstistä
Rinnakkaistekstit
Sanat tekstiliitteessä:
Sanat:
Teksti
Teksti käännetty koneellisesti.
Teksti vain
Tekstiä myös

579 $a

XLUETTELOITU

579 $b

tietokantatunnukset

583 $aFennican käyttämiä tilatieto- yms. huomautuksia varustettuna osakentällä $5 FENNI
586 $a

Metatietosanastossa luetellut kirjallisuuspalkinnot .

600 $c(fiktiivinen hahmo)
610 $c(fiktiivinen yhteisö)
651 $c(fiktiivinen paikka) Osakenttä 651 $c ei ole MARC 21 -formaatin mukainen!
600, 610, 651 $vfiktio

6## $2

Sisällönkuvailuohjeen edellisen version liitteessä 2 listatut asiasanastojen lyhenteet.
agrifors//Agriforest (Maatalous ja metsäalan sanasto)
allars//Allärs (Allmän tesaurus på svenska)
atla//ATLA Religion Index
bella//Bella (Specialtesaurus för fiktivt material)
cabt//CAB Thesaurus
cilla//Cilla (Specialtesaurus för musik)
drama//Drama (Specialtesaurus för teater och dans)
eclas//ECLA thesaurus
eks//Eduskunnan kirjaston asiasanasto
finmesh//FinMeSH (Medical Subject Headings suomeksi)
georeft//GeoRef thesaurus
helecon//HELECON-tietokantojen BILD/FINP/THES asiasanasto
hoidokki//Hoidokki: hoitotyön asiasanasto
inist//INIS: thesaurus
inspect//Inspec Thesaurus
kaa//Kasvatusalan asiasanasto
kaunokki//Kaunokki (Fiktiivisen aineiston asiasanasto)
kitu//Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
kta//Kielitieteen sanasto
ktpt//Kirjasto- ja tietopalvelualan tesaurus
ktta//Käsi- ja taideteollisuuden asiasanasto
kula//Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
lua//Liikunnan ja urheilun asiasanasto
mar//Merenkulkualan asiasanasto
masa//Museoalan sanasto
musa//MUSA (Musiikin asiasanasto)
opms//Opetusministeriön asiasanasto
peri//Perinnetieteen sanasto (ei käytössä, ks. kula)
pha//Puolustushallinnon asiasanasto
psychit//Thesaurus of Psychological Index Terms
sao//Svenska ämnesord
sosa//Sosiaalialan sanasto
taika//Taideteollisuuden asiasanasto
tlka//Työväenliikkeen kirjaston asiasanasto
trtsa//Teatterin ja tanssin asiasanasto
ttka//Teologisen tiedekunnan kirjaston asiasanasto
ysa//YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto)

700, 730 $iTeosten väliset suhteet Metatietosanastosta (https://finto.fi/mts/fi/page/m1504)
753 $a

Microsoft Xbox
Microsoft Xbox 360
Microsoft Xbox One
New Nintendo 3DS
Nintendo 3DS
Nintendo 64
Nintendo DS
Nintendo DSi
Nintendo Entertainment System
Nintendo Game Boy
Nintendo Game Boy Advance
Nintendo Game Boy Color
Nintendo GameCube
Nintendo Wii
Nintendo Wii U
Sony PlayStation
Sony PlayStation 2
Sony PlayStation 3
Sony PlayStation 4
Sony PlayStation Portable
Sony PlayStation Vita
Super Nintendo Entertainment System

776 $i

Painettu:
Verkkoaineisto:
Digitoitu julkaisu:

856## $yLinkki verkkoaineistoon
902, 903, 904, 905, 906 $aFennican käyttämiä koodeja varustettuja osakentällä $5 FENNI
kaikki kentät $3

Blu-ray-levy // Blu-ray-skiva
Blu-ray-videolevy // Blu-ray-videoskiva
Blu-ray-äänilevy // Blu-ray-ljudskiva
C-kasetti // Kassettband
CD-DVD-levy // CD-DVD-skiva
CD-ROM-levy // CD-ROM-skiva
CD-levy // CD-skiva
CD-äänilevy // CD-ljudskiva
DAT-kasetti // DAT-kassett
DVD-ROM-levy // DVD-ROM-skiva
DVD-levy // DVD-skiva
DVD-videolevy // DVD-videoskiva
DVD-äänilevy // DVD-ljudskiva
Diagrammi // Diagram
Dioraama // Diorama
Ikoni // Ikon
Juliste // Affisch
Kartasto // Kartverk
Kartta // Karta
Karttalehti // Kartblad
Karttaliite // Kartbilaga
Karttapallo // Jordglob
Kaukokartoituskuva // Fjärranalysbild
Kollaasi // Kollage
Konsolipeli // Konsolspel
Kunniamerkki // Hederstecken
Kuva // Bild
Kuvakortti // Bildkort
Kuvasalkku // Bildportfölj
Kuvataulu // Bildtavla
Kysymyskortti // Frågekort
Lautapeli // Brädspel
Lelu // Leksak
MD-äänilevy // MD-ljudskiva
Maalaus // Målning
Malli // Modell
Mallikappale // Provexemplar
Metalliraha // Metallmynt
Muistit // Minnen
Nide // Volym
Näkymäkartta // Perspektivbild
Näyte // Prov
Näyttelyesine // Utställningsföremål
Opetuskortti // Undervisningskort
Opetuskuva // Undervisningsbild
Opetustaulu // Undervisningstavla
Painokuva // Tryckt Bild
Palapeli // Pussel
Peli // Spel
Pienoismalli // Miniatyrmodell
Piirustus // Teckning
Poikkileikkauskartta // Tvärsnittskarta
Postikortti // Postkort
Profiili // Profil
Röntgenkuva // Röntgenfoto
SACD-äänilevy // SACD-ljudskiva
Taulukko // Tabell
Tekninen Piirustus // Teknisk Ritning
Tietokonepeli // Datorspel
Toimintakortti // Aktivitetskort
USB-muisti // USB-minne
Valokuva // Fotografi
Veistos // Skulptur

kaikki kentät $9

tietokantatunnusten ja replikoinnin ohjauskomentojen (<KEEP>, <DROP>) yhdistelmät

kaikki kentät $5

tietokantatunnukset

kirjastojen pyytämät ISIL-tunnukset

  • No labels