Alephissa voidaaan määrittää halutuille kentille/osakentille tiettyjä automaattisesti täydentyviä sisältövaihtoehtoja. Nämä kunkin osakentän sisältövaihtoehdot saa Cataloging -tilassa esiin valitsemalla vaihtoehtoja sisältävän osakentän kohdalla Edit Actions > Search Subfield Options -valinnan (oletuspikanäppäkomento Ctrl-F8). Vaihtoehtoja sisältävän osakentän tekstin voi myös täydentää aloittamalla kirjoittamisen ja painamalla sen jälkeen sarkain-näppäintä.

Sisältövaihtoehdot eivät vaikuta kenttien/osakenttien sallittuun sisältöön, ne on tarkoitettu helpottamaan luettelointityötä. Alephissa on myös mahdollista määrittää kentille ainoita sallittuja sisältöjä - ja joissain kentissä/osakentissä sallittu sisältö onkin määritelty vastaamaan sisältövaihtoehtoja.

Tällä hetkellä sisältövaihtoehtoina on määritelty kieli-, maa- ja funktiokoodit, RDA:ssa käytettäviä termejä  sekä formaatinsuomennoksessa ja sovellusohjeessa mainittuja fraaseja. Uusista tarvittavista sisältövaihtoehdoista ja nykyisten mahdollisista virheistä saa mielellään ilmoittaa kirjastoverkkopalveluiden Melinda-palveluosoitteeseen melinda-posti (at) helsinki.fi.

kenttä / osakenttä

sisältövaihtoehdot // niiden kuvaukset

041 $# (Kielikoodi)
040 $b (Luetteloiva organisaatio: Luettelointikieli)
242 $y (Luetteloivan organisaation tekemä nimekkeen käännös: Käännetyn nimekkeen kieli)
775 $e (Linkkikenttä - muu painos: Kielikoodi)

Formaattisuomennoksen mukaiset kielikoodit

013 $b (Patenttinumero: Maakoodi)
044 $a (Julkaisija/tuottajan maakoodi)
355 $f (Salassapitoaste: Maakoodi)
365 $k (Kauppahinta: MARC-maakoodi)
366 $k (Kaupallinen saatavuus: MARC-maakoodi)
535 $g (Huomautus alkuperäisten ja kopioiden sijainnista: Säilytyspaikan maakoodi)
775 $f (Linkkikenttä - muu painos: Maakoodi)

Formaattisuomennoksen mukaiset maakoodit

100 $4 (Pääkirjaus - Henkilönnimi: Funktiokoodi)
110 $4 (Pääkirjaus - Yhteisönnimi: Funktiokoodi)
111 $4 (Pääkirjaus - Kokouksen nimi: Funktiokoodi)
270 $4 (Osoite: Funktiokoodi)
600 $4 (Henkilönnimi asiasanana: Funktiokoodi)
610 $4 (Yhteisönnimi asiasanana: Funktiokoodi)
611 $4 (Kokouksen nimi asiasanana: Funktiokoodi)
630 $4 (Yhtenäistetty nimeke asiasanana: Funktiokoodi)
650 $4 (Aihetta ilmaiseva termi asiasanana: Funktiokoodi)
651 $4 (Maantieteellinen nimi asiasanana: Funktiokoodi)
654 $4 (Fasettianalysoitu asiasana: Funktiokoodi)
662 $4 (Hierarkkinen maantieteellinen nimi asiasanana: Funktiokoodi)
700 $4 (Lisäkirjaus - Henkilönnimi: Funktiokoodi)
710 $4 (Lisäkirjaus - Yhteisönnimi: Funktiokoodi)
711 $4 (Lisäkirjaus - Kokouksen nimi: Funktiokoodi)
720 $4 (Lisäkirjaus - Kontrolloimaton nimi: Funktiokoodi)
800 $4 (Sarjalisäkirjaus - Henkilönnimi: Funktiokoodi)
810 $4 (Sarjalisäkirjaus - Yhteisönnimi: Funktiokoodi)
811 $4 (Sarjalisäkirjaus - Kokouksen nimi: Funktiokoodi)

Formaattisuomennoksen mukaiset funktiokoodit

015, 020, 024, 028 $q Metatietosanaston mukaiset (RDA-muotoiset) sidostyypit, manifestaation tunnisteen lisäykset sekä tiedosto- ja koodausmuodot
040 $a, $c ja $dKirjastojen ISIL-tunnukset
049 $c

K7
K12
K16
K18
S

653 $9

tech
stat
ENNAKKOTIETO

084 $2

acmccs // Association of Computing Machinery/Computing Reviews
agrissc // Agris-luokitus
bar // Barnard-luokitus
ekl // Eduskunnan kirjaston luokitus
finagri // Finagri-luokitus
gfdc // Forest Decimal Classification -luokitus
inspec // INSPEC classification -luokitus
kssb // Klassifikationssystem för svenska bibliotek
kuvacs // Kuvataideakatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
mpkkl // Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston luokitusjärjestelmä
msc // American Mathematical Society -luokitus
rubbk // Bibliote#no-bibliografi#eskaâ klassifikaciâ -luokitus
siblcs // Sibelius-Akatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
suaslc // Seinäjoen korkeakoulukirjaston luokitus
taikclas // Taideteollisen korkeakoulun kirjaston luokitus
taykl // Tampereen yliopiston kirjaston luokitus
teatkl // Teatterikorkeakoulun kirjaston luokitusopas
tykoma // Turun yliopiston kirjaston vanha luokitus
veera // VEERA-luokitus
ykl // Yleisten kirjastojen luokitus

100 $e

110 $e

111 $j


RDA:n mukaiset teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden sekä toimijoiden väliset suhdetermit.


130 $h

240 $h

6XX $h

7XX $h

8XX $h¤

Digitaalinen data
Esitetty musiikki
Kaksiulotteinen liikkuva kuva
Kartografinen data
Kartografinen kolmiulotteinen muoto
Kartografinen kuva
Kartografinen liikkuva kuva
Kartografinen taktiili kolmiulotteinen muoto
Kartografinen taktiili kuva
Kolmiulotteinen liikkuva kuva
Kolmiulotteinen muoto
Liikenotaatio
Muu
Määrittelemätön
Nuottikirjoitus
Puhe
Stillkuva
Taktiili kolmiulotteinen muoto
Taktiili kuva
Taktiili liikenotaatio
Taktiili nuottikirjoitus
Taktiili teksti
Teksti
Tietokoneohjelma
Ääni

130 $o

240 $o

6XX $o

7XX $o

8XX $o¤

sovitettu

700 $e

710 $e

711 $j

880 $e

RDA:n mukaiset teosten, ekspressioiden ja manifestaatioiden sekä toimijoiden väliset suhdetermit.
240 $l

Teoksen kieli

Joitakin yleisiä kielivaihtoehtoja on määritelty valmiiksi täydentyviksi:

englanti
espanja
italia
kreikka
latina
portugali
ranska
ruotsi
saksa
suomi
tanska
venäjä

243 $a

Kokoava yhtenäistetty nimeke (Metatietosanasto: Vakiintunut kokoava nimeke)

Teokset
Esseet
Kirjeet
Libretot
Novellit
Näytelmät
Proosateokset
Puheet
Romaanit
Runot
Sanoitukset

243 $kValikoima

246 $i

Muut nimekkeet (Metatietosanasto: Nimeke)

Aiempi päänimeke:
Alanimeke:
Alanimeke esiössä:
Alanimeke irtopäällyksessä:
Alanimeke kannessa:
Alanimeke selässä:
Alanimeke toimitustiedoissa:
Alanimeke toimitustietolaatikossa:
Alasarjan muu nimeketieto:
Alasarjan päänimeke:
Alasarjan rinnakkainen muu nimeketieto:
Alasarjan rinnakkainen päänimeke:
Avainnimeke:
Avattu nimeke:
Epäitsenäinen nimeke:
Erottuva nimeke:
Julkaistu aiemmin ruotsiksi nimellä:
Julkaistu aiemmin suomeksi nimellä:
Julkaistu myöhemmin ruotsiksi nimellä:
Julkaistu myöhemmin suomeksi nimellä:
Julkaistu ruotsiksi nimellä:
Julkaistu suomeksi nimellä:
Juokseva nimeke:
Kansinimeke:
Kokoava nimeke:
Korjattu alanimeke:
Korjattu nimeke:
Lohkosarjan nimeke:
Lyhenne avattuna:
Lyhenne avattuna kannessa:
Lyhennetty nimeke:
Muu nimeketieto:
Nimeke alkuteksteissä:
Nimeke irtopäällyksessä:
Nimeke kannessa ja selässä:
Nimeke karttalehdellä:
Nimeke levyssä:
Nimeke lisätyllä nimiösivulla:
Nimeke marginaalissa:
Nimeke ohjekirjassa:
Nimeke otsikkopalkissa:
Nimeke takakannessa:
Nimeke tekstilipukkeessa:
Nimeke toimitustiedoissa:
Nimeke toimitustietolaatikossa:
Nimeke toisella nimiönäytöllä:
Osan nimeke:
Otsikkonimeke:
Päänimeke:
Rinnakkainen muu nimeketieto:
Rinnakkainen päänimeke:
Rinnakkaisnimeke:
Sarjan muu nimeketieto:
Sarjan päänimeke:
Sarjan rinnakkainen muu nimeketieto:
Selkänimeke:
Sepitetty nimeke:
Standardin tunnus:
Tunnetaan myös nimellä:
Vaihtoehtoinen nimeke:
Varianttinimeke:
Yhteisnimeke:
Yleisnimeke:
Ylänimeke:
Ylänimeke esiössä:
Ylänimeke kannessa:
Ylänimeke selässä:

264 $c

[vuosien ... ja ... välillä?]

264 #1 $a

[Kustannuspaikka tuntematon] :

264 #1 $b

[kustantaja tuntematon],

264 #4 $c

©

(Huom: Musiikin tekijänoikeusmerkin  lisääminen sisältövaihtoehtoihin ei valitettavasti onnistu merkistörajoitteiden vuoksi.)

300 $a, 300 $e

Ulkoasutiedot (Metatietosanasto: Laajuuden yksikkö)

arkki//ark
Blu-ray-levy//Blu-ray-skiva
Blu-ray-videolevy//Blu-ray-videoskiva
Blu-ray-äänilevy//Blu-ray-ljudskiva
C-kasetti//kassettband
CD-DVD-levy//CD-DVD-skiva
CD-ROM-levy//CD-ROM-skiva
CD-levy//CD-skiva
CD-äänilevy//CD-ljudskiva
DAT-kasetti//DAT-kassett
dia//diabild
diagrammi//diagram
dioraama//diorama
DVD-ROM-levy//DVD-ROM-skiva
DVD-levy//DVD-skiva
DVD-videolevy//DVD-videoskiva
DVD-äänilevy//DVD-ljudskiva
ikoni//ikon
johtostemma//dirigentstämma
juliste//affisch
kaava-arkki//mönsterark
kansio//mapp
kartasto//kartverk
kartta//karta
karttalehti//kartblad
karttaliite//kartbilaga
karttapallo//jordglob
kaukokartoituskuva//fjärranalysbild
kollaasi//kollage
konsolipeli//konsolspel
kortti//kort
korttipakka//kortlek
kotelo//fodral
kunniamerkki//hederstecken
kuntoiluväline//motionsredskap
kuorokirja//körbok
kuoropartituuri//körpartitur
kuva//bild
kuvakortti//bildkort
kuvaliite//bildbilaga
kuvasalkku//bildportfölj
kuvataulu//bildtavla
kysymyskortti//frågekort
laatikko//låda
laulunopas//sångskola (publikation)
lautapeli//brädspel
lehti//blad
lelu//leksak
levy//skiva
liite//bilaga
maalaus//målning
malli//modell
mallikappale//provexemplar
MD-äänilevy//MD-ljudskiva
metalliraha//metallmynt
muistit//minnen
nide//volym
näkymäkartta//perspektivbild
näyte//prov
näyttelyesine//utställningsföremål
opetuskortti//undervisningskort
opetuskuva//undervisningsbild
opetustaulu//undervisningstavla
painokuva//tryckt bild
palapeli//pussel
palsta//kolumn
partiselli//particell
partituuri//partitur
partituurin tiivistelmä//reducerat partitur
peli//spel
pelikortti//spelkort
pianojohtostemma//pianodirektion
pianopartituuri//pianopartitur
pienoismalli//miniatyrmodell
pienoispartituuri//studiepartitur
piirtoheitinkalvopohja//underlag för OH-bild
piirustus//teckning
poikkileikkauskartta//tvärsnittskarta
postikortti//postkort
profiili//profil
röntgenkuva//röntgenfoto
SACD-äänilevy//SACD-ljudskiva
sivu//sida
soitonopas//instrumentskola
soolonuotti//solostämma
stemma//stämma
sävelmäkokoelma//melodisamling
sävelmänuotti//melodinoter
table book//table book
taulukko//tabell
tekninen piirustus//teknisk ritning
tekstiliite
teorianopas//teoribok
tietokonepeli//datorspel
toimintakortti//aktivitetskort
työväline//arbetsredskap
USB-muisti//USB-minne
valokuva//fotografi
veistos//skulptur
viulujohtostemma//violindirektion

300 $b

Ulkoasutiedot - Muut fyysiset yksityiskohdat (Metatietosanasto: Kuvitus)

kuvitettu
asemakaavoja
diagrammeja
faksimilejäljennöksiä
illuminointeja
kaavioita
karttoja
kohokuvia
lomakkeita
mallinäytteitä
muotokuvia
nuotteja
pohjapiirustuksia
sukutauluja
vaakunoita
valokuvia
värikuvitus

336 $a

RDA:n sisältötyyppitermit , koodit ja koodinlähde.

337 $a

RDA:n mediatyyppitermit , koodit ja koodinlähde.

338 $aRDA:n tallennetyyppitermit , koodit ja koodinlähde.
347 $a

Digitaalisen tiedoston ominaisuudet (Metatietosanasto: Tiedostotyyppi)

datatiedosto
kuvatiedosto
ohjelmatiedosto
tekstitiedosto
videotiedosto
äänitiedosto

348 $a

Nuottiaineiston muoto (Metatietosanasto: Nuottiaineiston muoto)

johtostemma//dirigentstämma
kuorokirja//körbok
kuoropartituuri//körpartitur
partiselli//particell
partituuri//partitur
partituurin tiivistelmä//reducerat partitur
pianojohtostemma//pianodirektion
pianopartituuri//pianopartitur
pienoispartituuri//studiepartitur
soolonuotti//solostämma
stemma//stämma
sävelmänuotti//melodinoter
table book//table book
viulujohtostemma//violindirektion

366 $e

Kaupallinen saatavuus

Ennakkotieto
Loppuunmyyty
Ei ilmesty

385 $m $n

Kohderyhmän ominaisuudet (Metatietosanasto: Kohderyhmä)

Ikä
Opiskelutaso
Etnisyys
Sukupuoli
Kieli
Terveys/toimintakyky
Kansallisuus/asuinalue
Ammatti/harrastus
Uskonto
Seksuaalinen suuntautuneisuus
Muu

386 $m $n

Tekijän ominaisuudet

Ikä
Opiskelutaso
Etnisyys
Sukupuoli
Kieli
Terveys/toimintakyky
Kansallisuus/asuinalue
Ammatti/harrastus
Uskonto
Seksuaalinen suuntautuneisuus
Muu

500 $a

Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa.
Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja N eripainosta.
ENNAKKOTIETO
Eripainos:
Esseeväitöskirjan yhteenveto-osa ja N eripainosta.
Julkaisussa linkki mobiililaitteeseen ladattavaan sovellukseen.
Julkaisuun liittyy digitaalisia aineistoja, jotka ovat käytettävissä mobiililaitteeseen ladattavan sovelluksen avulla.
Kansitaide:
Kappaleiden tekijätiedot puuttuvat julkaisusta.
Kollegialt granskad
Lisäpainokset:
Perustuu osin tekijän väitöskirjaan XXX, XXX yliopisto, VVVV.
Perustuu tekijän väitöskirjaan XXX, XXX yliopisto, VVVV.
Sisältää hakemistoja.
Sisältää hakemiston.
Tarvepainate.
Vertaisarvioitu
Yhteenveto-osa julkaistu myös erikseen.

502 $a

Väitöskirja :
Doktorsavhandling :

506 $2

cc
rs
star

506 $a

Kielletty alle 7-vuotiailta.
Kielletty alle 12-vuotiailta.
Kielletty alle 16-vuotiailta.
Kielletty alle 18-vuotiailta.
Sallittu kaikenikäisille.

506 1# $f

506 0# $f

Online access with authorization

Unrestricted online access

505 $9, 520 $9

^^ // katkomerkki (päätä edellinen kenttä ^:lla)

509 $a

Suomalainen kenttä: huomautus muusta opinnäytteestä (Metatietosanasto: Väitöskirja tai muu akateeminen opinnäyte)

AMK-opinnäytetyö :
Analyysiseminaarityö :
Artikkeliväitöskirja :
Diplomityö :
Erikoistyö :
Esseeväitöskirja :
Kandidaatintutkielma :
Laudaturseminaarityö :
Laudaturtyö :
Lisensiaatintyö :
Lopputyö :
Monografiaväitöskirja :
Opinnäyte :
Opinnäytetyö :
Pro gradu -tutkielma :
Proseminaarityö :
Seminaarityö :
Väitöskirja :
Ylempi AMK-opinnäytetyö :
YH-examensarbete :
Analysseminariearbete :
Artikelavhandling :
Diplomarbete :
Specialarbete :
Essäavhandling :
Kandidatavhandling :
Laudaturseminariearbete :
Laudaturarbete :
Licentiatavhandling :
Slutarbete :
Monografiavhandling :
Lärdomsprov :
Lärdomsprov :
Pro gradu-avhandling :
Proseminariearbete :
Seminariearbete :
Doktorsavhandling :
Högre YH-examensarbete :

516 $a

Huomautus elektronisen aineiston tyypistä

dataa
fontteja
kuvia
numeerista tietoa
ääntä
tekstiä
bibliografista tietoa
ohjelma
peli
interaktiivinen multimedia
suorakäyttöpalvelu

530 $a

Huomautus saatavuudesta toisessa ilmiasussa (Metatietosanasto: Muu julkaisumuoto)

Julkaistu aiemmin erillisinä niteinä.
Julkaistu joitakin sarjan osia vain verkkoaineistona.
Julkaistu myös CD-ROM-levynä.
Julkaistu myös CD-äänilevynä.
Julkaistu myös C-kasettina.
Julkaistu myös digitoituna.
Julkaistu myös e-kirjana.
Julkaistu myös e-lehtenä.
Julkaistu myös eripainoksena.
Julkaistu myös LP-levynä.
Julkaistu myös MD-levynä.
Julkaistu myös painettuna.
Julkaistu myös tarvepainatteena.
Julkaistu myös verkkoaineistona.
Julkaistu myös vinyylisinglelevynä.
Julkaistu myös äänikirjana.
Julkaistu vain verkkoaineistona vuodesta ...
Linkki digitoituun aineistoon
Linkki
Linkki verkkoaineistoon
Yhteenveto-osa julkaistu myös verkkoaineistona.

534 $p

Huomautus alkuperäisversiosta (Metatietosanasto: Manifestaatioiden väliset suhteet)

Alkuperäinen:
Alkuperäinen painos:
Digitoitu manifestaatiosta:
Digitoitu painetusta:
Digitoituna:

546 $a

Huomautus kielistä (Metatietosanasto: Huomautus kielestä)

Esityskieli://Framförande på
Kielimerkinnöt kannesta//Uppgifter om språk från omslag
Kielimerkinnöt levyltä//Uppgifter om språk från skiva
Kuvailu näkövammaisille//Syntolkning
Osa//Del
Osa lehden numeroista //Del av seriens nummer på
Osa sarjan osista //Några av seriens delar på
Osa tekstistä //Del av texten på
Osittain selkokielinen//Delvis lättläst
Pääosa//Huvuddel
Pääosa tekstistä //Huvuddelen av texten på
Rinnakkaistekstit //Parallelltexter på
Sanat tekstiliitteessä: //Ord i textbilaga på
Sanat://Ord:
Selkokielinen//Lättläst
Teksti//Text
Teksti käännetty koneellisesti.//Text överatt maskinellt.
Teksti vain //Text endast på
Tekstitys://Textning på
Tekstitys kuulovammaisille://Textning för hörselskadade på
Tekstiä myös //Text även på
Vaihtoehtoiset ääniraidat://Valbara ljudspår på
Ääniraita://Ljudspår på

546 $b

Huomautus kielistä (Metatietosanasto: Nuottikirjoituksen tyyppi)

Ekfoneettinen nuottikirjoitus//Ekfonetisk notation
Graafinen nuottikirjoitus//Grafisk notation
Kenraalibasso//Generalbas
Kirjainnuottikirjoitus//Bokstavsnotering
Mensuraalinuottikirjoitus//Mensuralnotation
Neumikirjoitus//Neumer
Numeronuottikirjoitus//Siffernotation
Solmisaatio//Solmisation
Tabulatuuri//Tabulatur
Tonic sol-fa//Tonic sol-fa
Viivastonuottikirjoitus//Traditionell västerländsk notskrift

579 $a

XLUETTELOITU

579 $b

tietokantatunnukset

583 $a ja 593 $a
Fennican käyttämiä tilatieto- yms. huomautuksia varustettuna osakentällä $5 FENNI ja Violan huomautuksia osakentällä $5 VIOLA
586 $a

Metatietosanastossa luetellut kirjallisuuspalkinnot.

588 $aVerkkoaineiston kuvailun perustana käytettäviä huomautuksia. Huomautustekstiin on lisättävä itse palvelun nimi ja päivämäärä.
600 $c(fiktiivinen hahmo)
610 $c(fiktiivinen yhteisö)
651 $c(fiktiivinen paikka) Osakenttä 651 $c ei ole MARC 21 -formaatin mukainen!
600, 610, 651 $v

fiktio

600, 610 $v

albumit.
kokoelmat.
singlet.
EP:t.

6## $2

Asiasanastojen lyhenteet
agrifors//Agriforest (Maatalous ja metsäalan sanasto)
atla//ATLA Religion Index
bella//Bella (Specialtesaurus för fiktivt material)
cabt//CAB Thesaurus
drama//Drama (Specialtesaurus för teater och dans)
eclas//ECLA thesaurus
eks//Eduskunnan kirjaston asiasanasto
finmesh//FinMeSH (Medical Subject Headings suomeksi)
georeft//GeoRef thesaurus
helecon//HELECON-tietokantojen BILD/FINP/THES asiasanasto
hoidokki//Hoidokki: hoitotyön asiasanasto
inist//INIS: thesaurus
inspect//Inspec Thesaurus
kaa//Kasvatusalan asiasanasto
kauno//KAUNO - fiktiivisen aineiston ontologia
kaunokki//Kaunokki (Fiktiivisen aineiston asiasanasto)
kitu//Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
kta//Kielitieteen sanasto
ktpt//Kirjasto- ja tietopalvelualan tesaurus
ktta//Käsi- ja taideteollisuuden asiasanasto
kula//Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
lua//Liikunnan ja urheilun asiasanasto
mar//Merenkulkualan asiasanasto
masa//Museoalan sanasto
opms//Opetusministeriön asiasanasto
peri//Perinnetieteen sanasto (ei käytössä, ks. kula)
pha//Puolustushallinnon asiasanasto
psychit//Thesaurus of Psychological Index Terms
sao//Svenska ämnesord
slm/fin//SLM (suomi)
slm/swe//SLM (svenska)
sosa//Sosiaalialan sanasto
taika//Taideteollisuuden asiasanasto
tlka//Työväenliikkeen kirjaston asiasanasto
trtsa//Teatterin ja tanssin asiasanasto
ttka//Teologisen tiedekunnan kirjaston asiasanasto
yso/fin//YSO (suomi)
yso/swe//YSO (svenska)

700, 730 $iTeosten väliset suhteet Metatietosanastosta (https://finto.fi/mts/fi/page/m1504)
753 $a

Microsoft Xbox
Microsoft Xbox 360
Microsoft Xbox One
New Nintendo 3DS
Nintendo 3DS
Nintendo 64
Nintendo DS
Nintendo DSi
Nintendo Entertainment System
Nintendo Game Boy
Nintendo Game Boy Advance
Nintendo Game Boy Color
Nintendo GameCube
Nintendo Switch
Nintendo Wii
Nintendo Wii U
Sony PlayStation
Sony PlayStation 2
Sony PlayStation 3
Sony PlayStation 4
Sony PlayStation Portable
Sony PlayStation Vita
Super Nintendo Entertainment System

776 $i

Painettu:
Verkkoaineisto:
Digitoitu julkaisu:

856## $yLinkki verkkoaineistoon
902, 903, 904, 905, 906 $aFennican käyttämiä koodeja varustettuja osakentällä $5 FENNI
kaikki kentät $3

Arkki//Ark
Blu-ray-levy//Blu-ray-skiva
Blu-ray-videolevy//Blu-ray-videoskiva
Blu-ray-äänilevy//Blu-ray-ljudskiva
C-kasetti//kassettband
CD-DVD-levy//CD-DVD-skiva
CD-ROM-levy//CD-ROM-skiva
CD-levy//CD-skiva
CD-äänilevy//CD-ljudskiva
DAT-kasetti//DAT-kassett
Dia//Diabild
Diagrammi//Diagram
Dioraama//Diorama
DVD-ROM-levy//DVD-ROM-skiva
DVD-levy//DVD-skiva
DVD-videolevy//DVD-videoskiva
DVD-äänilevy//DVD-ljudskiva
Ikoni//Ikon
Johtostemma//Dirigentstämma
Juliste//Affisch
Kaava-arkki//Mönsterark
Kansio//Mapp
Kartasto//Kartverk
Kartta//Karta
Karttalehti//Kartblad
Karttaliite//Kartbilaga
Karttapallo//Jordglob
Kaukokartoituskuva//Fjärranalysbild
Kollaasi//Kollage
Konsolipeli//Konsolspel
Kortti//Kort
Korttipakka//Kortlek
Kotelo//Fodral
Kunniamerkki//Hederstecken
Kuntoiluväline//Motionsredskap
Kuorokirja//Körbok
Kuoropartituuri//Körpartitur
Kuva//Bild
Kuvakortti//Bildkort
Kuvaliite//Bildbilaga
Kuvasalkku//Bildportfölj
Kuvataulu//Bildtavla
Kysymyskortti//Frågekort
Laatikko//Låda
Laulunopas//Sångskola (publikation)
Lautapeli//Brädspel
Lehti//Blad
Lelu//Leksak
Levy//Skiva
Liite//Bilaga
Maalaus//Målning
Malli//Modell
Mallikappale//Provexemplar
MD-äänilevy//MD-ljudskiva
Metalliraha//Metallmynt
Muistit//Minnen
Nide//Volym
Näkymäkartta//Perspektivbild
Näyte//Prov
Näyttelyesine//Utställningsföremål
Opetuskortti//Undervisningskort
Opetuskuva//Undervisningsbild
Opetustaulu//Undervisningstavla
Painokuva//Tryckt bild
Palapeli//Pussel
Palsta//Kolumn
Partiselli//Particell
Partituuri//Partitur
Partituurin tiivistelmä//Reducerat partitur
Peli//Spel
Pelikortti//Spelkort
Pianojohtostemma//Pianodirektion
Pianopartituuri//Pianopartitur
Pienoismalli//Miniatyrmodell
Pienoispartituuri//Studiepartitur
Piirtoheitinkalvopohja//Underlag för OH-bild
Piirustus//Teckning
Poikkileikkauskartta//Tvärsnittskarta
Postikortti//Postkort
Profiili//Profil
Röntgenkuva//Röntgenfoto
SACD-äänilevy//SACD-ljudskiva
Sivu//Sida
Soitonopas//Instrumentskola
Soolonuotti//Solostämma
Stemma//Stämma
Sävelmäkokoelma//Melodisamling
Sävelmänuotti//Melodinoter
Table book//Table book
Taulukko//Tabell
Tekninen piirustus//Teknisk ritning
Tekstiliite
Teorianopas//Teoribok
Tietokonepeli//Datorspel
Toimintakortti//Aktivitetskort
Työväline//Arbetsredskap
USB-muisti//USB-minne
Valokuva//Fotografi
Veistos//Skulptur
Viulujohtostemma//Violindirektion

kaikki kentät $9

tietokantatunnusten ja replikoinnin ohjauskomentojen (<KEEP>, <DROP>) yhdistelmät

kaikki kentät $5

tietokantatunnukset

kirjastojen pyytämät ISIL-tunnukset

kaikki kentät $8

järjestysnumerointia kenttien järjestämiseen

1.1\x
1.2\x
1.3\x
1.4\x
1.5\x
1.6\x

2.1\x
2.2\x
2
.3\x
2.4\x
2
.5\x
2.6\x

3.1\x
3.2\x
3.3\x
3.4\x
3.5\x
3.6\x

  • No labels