Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

Oheen on koottu Melinda-palvelusta usein kysyttyjä kysymyksiä. Ohjeet-osiosta löydät tarkemmat palvelua koskevat ohjeistukset.

Expand
titleMitä eroa on Melindalla ja Finnalla?

Melinda on tiedonkuvailijoiden toimintaympäristö ja Finna-haku tiedonkäyttäjän työväline eli se on käytännössä kirjaston asiakasliittymä, jossa aineiston tiedot esitetään. Mitään kuvailutietoa ei siis tallenneta Finnaan. Melinda-metatietovarannossa taas säilytetään kuvailutietojen masterdata. Melindaan liittyessä pääsette mukaan maanlaajuiseen kuvailijoiden yhteisöön, jonka vertaistuki ja neuvot ovat yhteisön jäsenten mukaan kullanarvoisia. Melinda-kuvailun perimmäinen tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa kuvailutietojen tallennusprosessia, kun aineiston kuvailu ei ole vain yksittäisen organisaation kuvailijoiden vastuulla.

Melinda on kirjastoammattilaisen työväline ja Finna on asiakkaan tiedonhakuun tarkoitettu käyttöliittymäImage Modified


Expand
titleKun siirrytään metatietovarantoon, säilyykö kirjastoilla omat kirjastojärjestelmät?

Kyllä säilyvät. Metatietovaranto on ainoastaan kirjastoaineiston bibliografisen kuvailun tuotantoalusta. Aineisto kuvaillaan metatietovarantoon, josta tietueet siirtyvät kirjastojen omien kirjastojärjestelmien tietokantoihin (paikalliskantoihin). Metatietovarannossa sijaitsevat vain bibliografiset kuvailut, sen sijaan aineiston varastotiedot (kappalemäärät, hyllysijainti, lainausrajoitukset yms.) viedään omaan tietokantaan. Myös lainauksenvalvonta tapahtuu kirjaston omassa tietokannassa.

...

Expand
titleMillä tasolla aineistoa pitää kuvailla metatietovarantoon?
Kansallinen kuvailun ohjausryhmä ja Voyager-metatietotyöryhmä ovat tehneet suosituksen metatietovarannon kuvailutasosta. Linkki Melinda-wikin Melindan kuvailutasot -sivulle. Taso vastaa entistä kirjastotasoa. Kaikille pakollisten elementtien lisäksi merkitään ulkoasutiedot sekä rinnakkais- ja alanimekkeet.