Oheen on koottu Melinda-palvelusta usein kysyttyjä kysymyksiä. Ohjeet-osiosta löydät tarkemmat palvelua koskevat ohjeistukset.

Melinda on tiedonkuvailijoiden toimintaympäristö ja Finna-haku tiedonkäyttäjän työväline eli se on käytännössä kirjaston asiakasliittymä, jossa aineiston tiedot esitetään. Mitään kuvailutietoa ei siis tallenneta Finnaan. Melinda-metatietovarannossa taas säilytetään kuvailutietojen masterdata. Melindaan liittyessä pääsette mukaan maanlaajuiseen kuvailijoiden yhteisöön, jonka vertaistuki ja neuvot ovat yhteisön jäsenten mukaan kullanarvoisia. Melinda-kuvailun perimmäinen tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa kuvailutietojen tallennusprosessia, kun aineiston kuvailu ei ole vain yksittäisen organisaation kuvailijoiden vastuulla.

Melinda on kirjastoammattilaisen työväline ja Finna on asiakkaan tiedonhakuun tarkoitettu käyttöliittymä

 • Voit käyttää edelleen omaa tuttua kirjastojärjestelmääsi, kun kirjastosi liityy mukaan Melinda-yhteistyöhön.
  Vain ne korkeakoulut, jotka käyttävät kokoelmien hallintaan Koha-kirjastojärjestelmää, kuvailevat Melindaan Aleph-kirjastojärjestelmällä.
 • Metatietovaranto on kirjastoaineiston bibliografisen kuvailun tuotantoalusta. Aineisto kuvaillaan metatietovarantoon, josta tietueet siirtyvät kirjastojen omien kirjastojärjestelmien tietokantoihin (paikalliskantoihin).
 • Metatietovarannossa sijaitsevat vain bibliografiset kuvailut, sen sijaan aineiston varastotiedot (kappalemäärät, hyllysijainti, lainausrajoitukset yms.) tallennetaan omaan tietokantaan. Myös lainauksenvalvonta tapahtuu kirjaston omassa tietokannassa.
 • Kaikki metatietovarantoon aineistoa kuvailevat voivat muokata tietueita voimassa olevien kuvailusääntöjen ja formaatin mukaisesti.
 • Ohjeita tietueiden muokkaukseen löydät Melinda-wikin sivulta Kuvailuprosessi.
 • Melinda-kuvailijalle annetaan Melinda-tunnus, joka oikeuttaa Melinda-tietuiden lisäämisen ja muokkaamisen.
 • Kirjasto voi valita, minkä asiasanaston termejä se haluaa omaan tietokantaansa.
 • Metatietovarannosta paikalliskantaan siirtyvän tietueen sisältöä voidaan muokata erilaisilla filtereillä.
 • Melinda-tietueen luokituskentissä on 050-08X on kaikki eri kirjastojen aineiston sisällönkuvailussa käyttämät luokat. Kirjastoilla on erilaisia luokituskäytäntöjä ja siksi Melinda-tietueessa voi olla mukana useita luokkia samasta luokitusjärjestelmästä ja myös saman luokan eri hierarkiatasoilta.
 • Jos tietueella ei ole oman kirjastosi luokitusta, kuten YKL-luokkaa, voit lisätä sen. 
 • Voit määritellä sen, mitkä luokat siirtyvät päivityksissä omaan tietokantaasi. Lue lisää Melinda-wikin sivulta Replikoinnin filtteröintipluginit ja Replikoinnin ohjauskomentojen käyttö luetteloinnissa.
 • Merkitse oman kirjastosi niteiden hyllyluokka ja sijainti omaan tietokantaasi haluamallasi tavalla, esimerkiksi 852-kenttään.
 • Metatietovarannossa aineisto kuvaillaan RDA-ohjeiden (aiemmin Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt / ISBD Consolidated) mukaisesti. Katso Melindan työskentelyn periaatteet -sivu.
 • Kuvailusäännöt ohjaavat kirjastoaineistojen kuvailua määrittämällä, mitä kuvailuelementtejä kuvailussa käytetään ja minkälaisia tietoja kuvailuelementteihin tallennetaan. RDA uudistaa kuvailutietojen rakennetta määrittelemällä ISBD:stä poikkeavalla tavalla kuvailun kohteet (entiteetit) ja niiden väliset suhteet.

 • Metatietovarannossa on käytössä MARC 21 -formaatti. Katso Melindan työskentelyn periaatteet -sivu.
 • MARC 21 -formaatti on kansainvälinen tietojen vaihtoon käytettävä formaatti, jota ylläpitää ja kehittää Kongressin kirjasto (Library of Congress – Network Development and MARC Standards Office). Suomessa formaattia ylläpitää Kansalliskirjasto.
 • Tällä hetkellä MARC 21 -formaatin lisäksi Suomen kirjastoissa käytetään FINMARC-formaattia. Kansalliskirjasto koordinoi MARC 21 -formaatin käyttöönottoa ja on kehittänyt formaattien konvertointiin tarvittavia ohjelmia. Samoin kehitetään formaatin yhteensopivuutta muiden käytössä olevien standardien kanssa.
Melindan kuvailutaso on välitaso: Melinda-kuvailussa tietueeseen merkitään RDA-kuvailuohjeiden määrittelemät ydinelementit ja suomalaisten linjausten mukaiset lisäydinelementit, täydelliseen eli kansallisbibliografian tasoon ei tarvitse pyrkiä. Lue lisää Melinda-wikin sivulta Kuvailutasot. • No labels