Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Melinda on kansallinen metatietovaranto ja kirjastoille tarkoitettu palvelu. Kirjastot kuvailevat aineistonsa yhteiseen tietovarantoon, josta tietoja voidaan myös hyödyntää. Tietojen keskittäminen säästää työtä ja kustannuksia kirjastoissa sekä mahdollistaa asiakkaiden paremman palvelemisen.

Melindan toimintamalli on järjestelmäriippumaton.Tämä tarkoittaa, että palvelulla on samat tavoitteet ja tehtävät riippumatta siitä, missä järjestelmässä se toimii. Teknisen alustan kehittyminen ei vaikuta Melindan toimintamalliin.


Panel
titleMelinda-palvelun yhteystiedot

melinda-posti (at) helsinki.fi

Palvelun tuki


Panel
titleOikopolkuja


Ajankohtaista Melindassa

Column

Blog Posts
max5
sortcreation
reversetrue
contentexcerpts