Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nina Hyvönen esittelee kuvailuryhmien toimintaa ja raportteja.

Esitys: Kuvailuryhmien esittely Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät ja niiden roolit kuvailun ohjauksessa 


Merkitään tiedoksi.

Liite 4:
Liite 5-8: Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä
               Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä
               Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä
               Kuvailustandardiryhmä

...