Aika: 11.6.2021 klo 10.00-12.00

Paikka: Etäyhteydellä (linkki kalenterikutsussa)

Jäsenet:
             Kaisa Hypén (puheenjohtaja), yleiset kirjastot
             Tommi Harju, yliopistokirjastot
             Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut
             Heli Kautonen, erikoiskirjastot
             Eeva Klinga-Hyöty, ammattikorkeakoulukirjastot
             Matti Sarmela, yleiset kirjastot
             Silja Saarikoski, ammattikorkeakoulukirjastot
             Anu Turunen, erikoiskirjastot
             Aija Vahtola, Kansalliskirjasto/tutkimuskirjasto
             Miia Willman (varapuheenjohtaja), yliopistokirjastot

Asiantuntijat:

    Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto    
    Lassi Lager, Kansalliskirjasto
    Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto

Esittelijät:

     Matias Frosterus, Kansalliskirjasto  

Sihteeri:

            Kaija Kovanen, Kansalliskirjasto


Edellisen kokouksen muistio

Esityslista

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Esitys: 

Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään esityslista. Merkitään edellisen kokouksen muistio pöytäkirjaan.

Ilmoitusasiat

2. Metatietovisio

Esittely:

Matias Frosterus esittelee Kansalliskirjaston metatietovisiota

Esitys:

Keskustellaan metatietovisiosta

Liite 1: Metatietovision esittely

3. Melindan tilannekatsaus

Esittely:

Minna Olkinuora-Tauru esittelee lyhyesti Melindan tilannekatsauksen.

Esitys:

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liite 2: Melindan tilannekatsaus


Muut asiat

4. Yleisten kirjastojen metatietoryhmän esittely

Esittely:

Kaisa Hypén esittelee yleisten kirjastojen metatietoryhmää. 

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Liite 3: Metatietoryhmä

5. Kuvailuryhmien toiminta ja raportit

Esittely:

Nina Hyvönen esittelee kuvailuryhmien toimintaa ja raportteja.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Liite 4: Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät ja niiden roolit kuvailun ohjauksessa 
Liite 5: Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä 
Liite 6: Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä
Liite 7: Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä
Liite 8: Kuvailustandardiryhmä
Liite 9: Toimijakuvailun asiantuntijaverkosto

Päätösasiat

6. Vuosikellon täydentäminen

Esitys:

Keskustellaan, mitä ajankohtaisia asioita käsitellään syksyn kokouksissa ja mitä ohjausryhmässä halutaan käsitellä. Määritellään ohjausryhmän vuosikelloon syksyllä käsiteltäviä asioita.

Liite 10: Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän vuosikello 2021

7. Ohjausryhmän muistioista tiedottaminen

Esitys: 

Keskustellaan siitä, miten ohjausryhmän muistiosta halutaan mahdollisesti tiedottaa. Ohjausryhmän muistiot ovat julkisia ja luettavissa ohjausryhmän kiwi-sivuilta

8. Seuraavat kokoukset

9. Kokouksen päättäminen

  • No labels