Kuvailustandardiryhmän tehtävä:
 • Kuvailustandardiryhmä keskittyy kuvailua ohjaavien kansainvälisten kirjastoalan standardien jalkauttamiseen Suomeen yhteistyössä muiden Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmä osallistuu standardien kääntämiseen ja niistä tiedottamiseen Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun kanssa. Ryhmä vastaa standardeja koskeviin kansainvälisiin kommenttipyyntöihin Suomen osalta ja välittää kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kehittämisehdotukset kansainvälisille kehittämisverkostoille. Ryhmä toimii myös kuvailustandardiosaamista jakavana foorumina kirjastoille sekä muille muistiorganisaatiolle.
 • Kuvailustandardiryhmä vaikuttaa seuraaviin kuvailustandardeihin:

  • RDA-kuvailusäännöt 
  • ISBD-kuvailusäännöt
  • Kuvailun kansainväliset periaatteet
  • FRBR-käsitemalli ja sen johdannaiset

 

Kauden 2018-2019 keskeiset painopisteet:

 • RDA:n uuden version käyttöönoton tukeminen
 • kuvailun keventämisen edistäminen
 • kuvailuun liittyvien standardien merkityksen korostaminen
 • kuvailun rakennemuutoksen edistäminen
 • kuvailevaan metatietoon vaikuttavaan muuhun metatietoon perehtyminen 
 • Ks. painopisteet tarkemmin omalla sivulla

Voit lähettää kysymyksiä tai kommentteja ryhmän sähköpostilistalle: kuvailustandardit-posti ät helsinki.fi


Kuvailun manifesti 2019
                                                                                                                                        

 

 

 

 

Recent space activity

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":50170398}