Kuvailustandardiryhmän tehtävä:
 • Kuvailustandardiryhmä keskittyy kuvailua ohjaavien kansainvälisten kirjastoalan standardien jalkauttamiseen Suomeen yhteistyössä muiden Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmä osallistuu standardien kääntämiseen, linjaamiseen ja niistä tiedottamiseen Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun kanssa. Ryhmä vastaa standardeja koskeviin kansainvälisiin kommenttipyyntöihin Suomen osalta ja välittää kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kehittämisehdotukset kansainvälisille kehittämisverkostoille. Ryhmä toimii myös kuvailustandardiosaamista jakavana foorumina kirjastoille sekä muille muistiorganisaatiolle.
 • Kuvailustandardiryhmä vaikuttaa etenkin seuraaviin kuvailustandardeihin:

  • RDA-kuvailusäännöt 
  • Kuvailun kansainväliset periaatteet
  • LRM-käsitemalli ja sen johdannaiset


Toimikaudella 2022-2023 Kuvailustandardiryhmä:

 • edistää kuvailun rakennemuutosta ja tuotantorakenteiden kehittymistä (suosituksin)
 • tukee eri tietomallien yhteentoimivuutta (kommentoiden)
 • määrittelee automaattisesti tuotetulle kuvailevalle (bibliografiselle) metatiedolle laatuvaatimukset
 • nostaa esiin kansainvälisiä kuvailustandardien muutoksia ja kuvailuun liittyviä teemoja Voit lähettää kysymyksiä tai kommentteja ryhmän sähköpostilistalle: kuvailustandardit-posti ät helsinki.fi


Kuvailun manifesti 2019
                                                                                                                                        

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":50170398}