Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Sidan håller på att uppdateras.

För aktuell information om bilagor för sammanslutningar, ta vänligen kontakt med Finnas servicepost: finna-posti [AT] helsinki.fi

Konsortiegruppens beslut

Godkänt i konsortiegruppen 18.6.2012

...